Project Huis aan Huis breidt uit naar Arsenaal

Het project ‘Huis aan Huis’ van het Sociaal Huis i.s.m. Samenlevingsopbouw blikt terug op een lonende periode in de wijk Oud oefenplein. Dankzij de belovende resultaten maakt het Sociaal Huis nog eens € 60 000 vrij om een bijkomend ‘outreach’ project te starten in wijk Arsenaal. We blikken terug op een half jaar Huis aan Huis op het Oud oefenplein.

Vanuit Vlaanderen werd een extra subsidie toegekend om een bijkomend testgebied in Mechelen op te starten onder de noemer 'outreachend werken naar gezinnen met een lage werkintensiteit'.
Samenlevingsopbouw voert dit aanklampend participatief empowermentproject in de wijk Oud-Oefenplein al sinds juli 2017 uit bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen en personen. De opbouwmedewerker begeleidt en ondersteunt de doelgroep op maat en leidt hen toe naar relevante diensten, een bestaand aanbod of bekijkt andere mogelijkheden. Dankzij een brede benadering komt de deelnemer tot een sociale ontplooiing, een verbreding van zowel zijn netwerk als zijn sociaal kapitaal.

Huis aan Huis is een vernieuwend project met draagvlak en vraag vanuit VDAB en vanuit sociale dienst Sociaal Huis. De eerste resultaten van Huis aan Huis Oud Oefenplein zijn bemoedigend omdat ze aantonen dat mensen weer stappen nemen in hun leven en er verder sterke leerkansen ontstaan voor dienstverlening rond activering en tewerkstelling.

Terugblik

In totaal zijn er op het Oud oefenplein 115 huisbezoeken gebeurd, waarvan er 87 personen bereikt werden. Van de 87 personen zijn er 18 bij wie er een begeleiding opgestart werd. De 18 begeleidingen gaan vooral over mensen die niet op de lijst van de VDAB staan.

De 18 begeleidingen gaan allemaal over personen met een lage werkintensiteit. Het gaat over zeer kwetsbare profielen: mensen die niet uit de administratiemolen geraken, mensen die totaal gedemotiveerd zijn en geen perspectief hebben, mensen met een handicap, mensen die het niet meer weten en ondersteuning nodig hebben. Er zijn gezinnen waarbij er meerdere begeleidingen lopen. 
Bij deze mensen ontstaan er vragen bij zaken die zeer praktisch en bijna vanzelfsprekend lijken, maar toch ver van hun bed liggen. En dat is opvallend. Kleine veranderingen op korte termijn zorgen voor opluchting en geven die mensen de kans op een langetermijnvisie.

Waar een wil is, is een weg

2 van de 18 personen die in begeleiding zijn, zijn ondertussen aan het werk. Met de nodige ondersteuning hebben zij de stap richting solliciteren gezet. 4 personen hebben stappen gezet die de kansen op de arbeidsmarkt verhogen.

Verschillende keren ging de opbouwwerker met de deelnemer op stap naar bijvoorbeeld de mutualiteit, de dokter, het Sociaal Huis, de VDAB, inschrijving Nederlandse cursus, CLB of naar school.  Vaak zijn het verschillende diensten die moeten samenwerken om beweging in de situatie te krijgen. Door tijdelijk de regie in handen te nemen en de verschillende diensten te contacteren worden de nodige stappen gezet en kan het gezin sneller worden geholpen. Een goede samenwerking tussen organisaties is dus essentieel. Hier zal in 2018 meer op ingezet worden.

“Ik ben blij met deze resultaten. Het blijkt een succesvolle benadering van kwetsbare personen. Door hen te omarmen zetten we samen een stap in een rooskleurige toekomst. We zetten hiermee in op verruiming van hun netwerk en leiden hen toe naar het gepaste diensten-, hulpverlenings- en vrijetijdsaanbod. De motivatie om iets te veranderen komt uiteindelijk vanuit de mens zelf”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis tevreden. 

In 2018 worden de huisbezoeken in deze wijk voortgezet en worden er nieuwe gezinnen aangesproken. De gezinnen van het afgelopen jaar worden nog steeds opgevolgd.

Project breidt uit naar Arsenaal

Het project wordt door Samenlevingsopbouw ook opgezet in de wijk Arsenaal. Dat fungeert als een tweede testgebied omwille van de grote diversiteit in de wijk. Deze periode loopt tot en met februari 2019. Outreachend werken binnen deze twee testgebieden biedt synergiemogelijkheden en verhoogt de ingrediënten voor de lessen die eruit getrokken worden als instrument i.k.v. opwaartse sociale mobiliteit in Mechelen.
Het Sociaal Huis trekt hiervoor een bedrag uit van € 60.000 bedoeld voor Samenlevingsopbouw Vzw, die optreedt als uitvoerende partner.

“Huis aan Huis blijkt heel beloftevol te zijn. De eerste resultaten liegen er niet om, we boeken resultaten met mensen die daarvoor als onmogelijk werden ingeschat. Het is volgens mij zeker waardevol om deze methodiek verder te exploreren en uit te
bouwen in de wijk Arsenaal”, zegt schepen Koen Anciaux.