‘Pleinmakers’ houden samen met bewoners grote lenteschoonmaak in wijk Oud Oefenplein

Nu zaterdagvoormiddag 21 april vindt er in de wijk Oud Oefenplein een grote lenteschoonmaak plaats. Voor de Pleinmakers is dit de eerste grote buurtactie die zij samen met de bewoners op touw zetten. Deze actie is een samenwerking tussen de dienst Preventie, dienst Sociaal Beleid en de dienst Wijkonderhoud van de stad Mechelen, J@M en ROJM.

Onlangs gingen er vier gezinnen in hun vrije tijd als Pleinmaker aan de slag op het Oud Oefenplein. “De Pleinmakers verhuisden begin dit jaar naar de wijk. Met deze nieuwkomers willen we de buurt van binnenuit versterken en de sociale cohesie opnieuw opbouwen na de vele verhuisbewegingen én na de volledige heraanleg van de wijk”, vertelt Alexander Vandersmissen, voorzitter van Woonpunt Mechelen. 

De afgelopen maanden gingen de Pleinmakers vooral op verkenning in de wijk, waarbij ze zeer goed onthaald werden door de buurt én de bewoners. Zo leerden ze ook de verschillende actoren kennen die op het Oud Oefenplein actief zijn en nu vindt dus het eerste grote initiatief plaats dat ze samen met die actoren organiseren.

“Met deze lenteschoonmaakactie geven we bewoners de kans om zowel hun voortuin als het openbaar domein op te kuisen, zodat het er voor de zomer netjes  bijligt. Dit initiatief kan zeker bijdragen tot een samenhorigheidsgevoel onder buren en de sociale cohesie versterken. De stad helpt dan ook heel graag mee om deze pas vernieuwde wijk haar eerste grote schoonmaakbeurt te geven!”, zegt schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover.

In de aanloop naar de lenteopkuis gingen de Pleinmakers huis aan huis door de wijk; ze sloegen een babbeltje met de bewoners, overhandigden een flyer en nodigden hen persoonlijk uit om deel te nemen aan de actie. Ook Woonpunt Mechelen droeg haar steentje bij om haar huurders te sensibiliseren, want alle bewoners ontvingen ook een brief.

“Het stadsbestuur doet al lang grote inspanningen om het openbaar domein in Mechelen proper te houden. Het is niet de bedoeling om het bij deze ene keer te laten, hopelijk kan dit initiatief verder groeien en zorgen voor meer bewustwording en engagement, zodat we samen deze buurt proper kunnen houden”, stelt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn.
Volgens schepen van Preventie Stefaan Deleus ogen nette wijken niet alleen mooier, ze hebben ook een ontradend effect op het gebied van kleine criminaliteit zoals vandalisme: “Overlast werkt kleine criminaliteit in de hand. Afval zal zo bijvoorbeeld voor meer sluikstorters zorgen. Om die reden is het ook voor onze dienst Preventie belangrijk om sterk op netheid in te zetten. Via een goede samenwerking zetten de gemeenschapswachten, de onderhoudsdiensten en de lokale politie zich dagelijks in om dit soort overlast tegen te gaan en onze stad proper te houden.

Het Sociaal Huis zet al jaren op verschillende manieren in op het Oud Oefenplein om de sociale cohesie te vergroten. “Het is gewoon fijn om te merken dat in een sociale woonwijk dergelijke initiatieven kunnen ontstaan en wij stellen zoals altijd graag ons dienstencentrum daarvoor open”, aldus Koen Anciaux, schepen en voorzitter Sociaal Huis.

Drie animatoren komen aan de actie een ludieke toets toevoegen. Ook de wijkagent engageert zich om te komen meehelpen evenals de schepenen Katleen Den Roover, Bart De Nijn, Stefaan Deleus en Koen Anciaux die mee de handen uit de mouwen komen steken.
Programma zaterdag 21 april
  • 9 uur : bijeenkomst met koffie en cake
  • 9.30 : de buurt wordt ingedeeld in groepen
  • 10-12.30 uur : start van de grote opkuis
  • 12.30 uur : broodjes en soep voor de helpers