Ouder worden in je buurt

In het lokaal wijk- en dienstencentrum De Schijf is het project “Ouder worden in je buurt” van start gegaan. Tijdens 6 bijeenkomsten worden de groep 60-plussers geïnformeerd over zorg en ouder worden.

Het is de bedoeling om ouderen te informeren over diensten en voorzieningen in de buurt. Tijdens deze infomomenten leren ouderen, zorg en dienstverleners elkaar beter kennen op een zeer laagdrempelige manier. De vraag en aanbod voor kwetsbare ouderen kunnen op deze manier beter op elkaar worden afgestemd. Alle organisaties die een rol kunnen spelen voor de ouderen in hun eigen buurt worden bij het project betrokken.

Zowel ouderen met als zonder migratieachtergrond zullen deelnemen aan het project. Het project komt tegemoet aan alledaagse praktische problemen van zowel ouderen als de zorgaanbieders. “Door ouderen te informeren, komen de zorg en dienstverleners veel te weten over hun doelgroep en kunnen vervolginitiatieven beter worden ontwikkeld.” Zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

Het Sociaal Huis werkt hiervoor samen met Agentschap Integratie en Inburgering, Provincie Antwerpen, Vzw J@M en Wijkwerking (voor rekrutering kwetsbare ouderen met migratie achtergrond) en lokale zorgaanbieders. “Door met deze partijen samen te werken verminderen we kans op uitsluiting en isolatie ongeacht de achtergrond van mensen,” vervolgt de schepen.