Opendeurdag Sociaal Huis was een succes

Op zondag 19 maart was het de Dag van de Zorg (jaarlijks derde zondag van maart)
en stonden de deuren van het Sociaal Huis voor de eerste keer open. Ondank het slechte weer kon het Sociaal Huis rekenen op een groot aantal bezoekers. De geïnteresseerden konden kennismaken met de vele organisaties die zich huisvesten in het Sociaal Huis.

Ruim 150 mensen zakten afgelopen zondag af naar de Lange Schipstraat, om het
Sociaal Huis een bezoekje te brengen en kennis te maken met de werking van de welzijnsorganisatie en één van de vele partners.
Samenwerkingspartners in stijgende lijn
De voorbije jaren werden de samenwerkingsverbanden van het Sociaal Huis sterk uitgebreid
met samenwerkingspartners die hun spreekuur houden in het Sociaal Huis. In 2014 waren
er dat nog twee, in 2017 zijn er inmiddels een zestiental partners actief in het Sociaal Huis.

“Het bewustzijn groeit dat we steeds meer dingen samen moeten realiseren, samen
met diensten en samen met externe partners. Dankzij deze partners en onze samenwerkingsverbanden is het Sociaal Huis uitgegroeid tot een sociaal succes in stad Mechelen, onze ligging is centraal en iedereen weet ons te vinden. De opendeurdag is ideaal voor iedereen die onze werking of de werking van één van onze partners, wenst leren te kennen”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.
Dienstverlening op maat

Het Sociaal Huis richt zich niet enkel op bepaalde doelgroepen, maar stelt het huis open voor iedereen en biedt een dienstverlening op maat. De welzijnsorganisatie zet meer dan ooit in op het actief informeren van de Mechelaar.

“Wij zijn een open Sociaal Huis en zijn er dus voor alle Mechelaars. We willen niet betuttelend optreden maar mensen juist zo sterk maken dat ze op hun eigen benen kunnen staan. Dit doen we samen met al deze partners. Beschikt het Sociaal Huis niet over de gepaste dienstverlening, dan verwijzen we graag door naar een andere organisatie die deze dienstverlening wel aanbiedt”, legt Koen Anciaux uit.
De  Partners van het Sociaal Huis met spreekuur

- Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme (BCPA)
- Vlaams Woningfonds
- Instituut voor Veteranen
- Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)
- Ritmica, Dyzo (hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden)
- Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Bodukam
- Huurdersbond
- Federale Pensioendienst werknemers (FPD)
- Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
- Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)
- Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
- DG Personen met een handicap
Tijdens de opendeurdag werden er korte infosessies gehouden over o.a. de aanpak van kinderarmoede; vluchtelingen en over de begeleiding en activering van mensen met een leefloon. Het Mechels Speurneuzenspel gebaseerd op de sociale gids werd ook voorgesteld: een ludiek, interactieve spel om kennis te maken met het Mechels Welzijnslandschap.