Toegankelijkheid van het postgebouw op de Grote Markt Mechelen

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van meerdere vragen van Mechelaars over de toegankelijkheid van Bpost op de Grote Markt zag ik, als schepen van Welzijn de noodzaak om u aan te schrijven. De stad Mechelen ontving namelijk de afgelopen jaren veel soortgelijke vragen. Ik begrijp dat er geen aanpassingen gedaan kunnen worden aan de structuur van het gebouw, omdat ‘Den Beyaert’ (Postgebouw) een beschermd monument is.

Ook hebben we vernomen dat de Bpost vestiging al meermaals hulpmiddelen heeft aangevraagd bij de hoofdzetel in Brussel om de toegankelijkheid te verhogen. Daarnaast heb ik zelf twee jaar geleden de vraag gesteld bij uw klantendienst of het Bpost gebouw toegankelijker kan gemaakt worden. Daar kwam niet direct een reactie op, maar ik heb ondertussen wel aanpassingen opgemerkt.  Namelijk dat de buitendeur nu beplakt is met een "toegankelijkheidssticker". Dat is al een stap in de goede richting.

Voor personen met een beperking is deze sticker echter niet goed zichtbaar, wanneer ze beneden aan de trap staan.  De sticker geeft aan dat er achteraan het gebouw een bel aanwezig is. Bij gebruik van deze bel, komt er een medewerker aan de achterdeur verder helpen. En ook hier zijn twee kleine trapjes, waardoor men het gebouw ook langs daar niet op eigen houtje kan betreden.

Kortom, mensen blijven nog steeds bij de stad aankloppen met vragen omtrent de toegankelijkheid. Graag zou ik u willen verzoeken om een oplossingen te vinden in verband met de toegankelijkheid, door bijvoorbeeld duidelijkere signalisatie langs de voorzijde. Maar ook om de mogelijkheden te onderzoeken voor het plaatsen van een gemakkelijk aan te zetten mobiel platform.

Dit zijn slechts suggesties. Hopelijk bent u bereid om deze opmerkingen en suggesties mee te nemen in uw toekomstig huisvestings- beleid en plannen voor de vestiging op de Grote Markt. Ik nodig uw medewerkers uit om samen met onze administratie een toegankelijkheidsplan uit te werken. Wij Maneblussers koesteren onze historische monumenten, tradities en onze ouderen. In onze steeds verder vergrijzende maatschappij moeten we blijven nadenken over hoe deze waardevolle gebouwen toch nog toegankelijk kunnen blijven voor alle Mechelaars.

Hoogachtend

Koen Anciaux
Schepen van Welzijn