Nora Tilley en Gusta Tys sieren het project ‘De Lus’​​​​​​​

Mechelen krijgt twee nieuwe vrouwelijke straatnamen erbij. Het college heeft de namen vastgesteld voor de twee straten in het nieuw aan te leggen winkelpark ‘De Lus’.

Het college beslist om de nieuw aan te leggen wegenis, parallel aan de R6, te vernoemen naar Nora Tilley en de nieuw aan te leggen fiets- en voetgangersinfrastructuur naar Gusta Tys.
 
“Voor deze locatie werden er geen relevante historische aanknooppunten teruggevonden waarop we de naam konden baseren. Daarom hebben we ook in dit geval met veel genoegen gebruik gemaakt van de lijst met voorgestelde vrouwennamen als inspiratiebron. Beide families zijn inmiddels geïnformeerd hierover en zijn vereerd met de beslissing”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen.
 
Gusta Tys (1932-2016)
Gusta Tyspad is de nieuwe naam voor de nieuw aan te leggen fiets- en voetgangersinfrastructuur die de site bereikbaar moet maken voor zwakke weggebruikers.
Zij was een Mechels gemeenteraadslid en fractieleider (CD&V). Gusta Tys betekende veel over de partijgrenzen heen voor het politiek landschap in Mechelen en was zelf fervent voorvechter van meer straten met vrouwennamen.
 
Nora Tilley (1952 -2019)
Nora Tilleylaan is de nieuwe naam voor de nieuw aan te leggen wegenis (parallel aan de R6).
 
Zij was een Belgische actrice. In de theaterwereld is Tilley lang actief geweest in het Mechels Miniatuur Teater, niet toevallig het theater waar ‘De Collega's’ zijn oorsprong vond. In 2018 speelde zij nog een gastrol in ‘De Collega's 2.0’ dat opgenomen werd in het Mechelse stadhuis, toen bleek dat ze leed aan de ziekte ALS.
 
“Ik houd goede herinneringen over aan mijn gewezen collega Gusta Tys met wie ik jaren fijn heb samengewerkt en aan Nora Tilley die ik als bestuurder van ’t Arsenaal, vroeger het Mechels Miniatuur Theater (MMT), ook goed gekend heb”, voegt schepen Anciaux er nog aan toe.