Op deze nieuwspagina verschijnen de meest recente berichten. 

image-70896-logo.jpg
29.08.2019
Catharina teruggeplaatst in voorgevel Begijnhofkerk

Terwijl de binnenrestauratie van de Begijnhofkerk in volle gang is, wordt er vandaag met de terugplaatsing van het beeld van Catharina een punt gezet achter de buitenrestauratie. Na bijna 20 jaar afwezigheid keert het gerestaureerde beeld terug naar zijn nis in de voorgevel. Eenmaal teruggeplaatst voeren de restaurateurs ter plaatse nog de laatste retouches uit. 
image-70896-logo.jpg
28.08.2019
Kunstige 31ste Open Monumentendag in Mechelen

Op zondag 8 september is het voor de 31e keer Open Monumentendag, een topdag voor wie van erfgoed, geschiedenis en architectuur houdt. In Mechelen openen 17 locaties de deuren, waaronder de Ouwen Dok, twee kunstgalerieën en het kasteel Caputsteen. 
image-70896-logo.jpg
27.08.2019
Mechelen en Willebroek vragen aandacht voor welzijn rundsvee

De Boerenbond voert twee campagnes met betrekking tot het welzijn van rundsvee. Eén campagne focust op het houden van honden aan de leiband, de tweede campagne moet het zwerfvuil op akkers en weilanden terugdringen. Mechelen en Willebroek staan achter deze campagnes om de lokale landbouwers te steunen. 
image-70896-logo.jpg
27.08.2019
Restaurant Tinèlle opent op 2 september

Twee nieuwe horecazaken in Mechelen verwelkomen volgende week hun eerste gasten: Tinèlle en Barbib, respectievelijk een gastronomisch restaurant en een gezellige bar, uitgebaat door topchef Ken Verschueren en zijn vrouw Jenny Callens en dat in de prachtige historische setting van Het Predikheren. Beide concepten zijn volgens het stadsbestuur een meerwaarde voor Mechelen.​​​​​​​
image-70896-logo.jpg
27.08.2019
Stad Mechelen ‘huurt’ ledverlichting in gebouwen 

Stad Mechelen en electronicafabrikant Trilux hebben de handen in elkaar geslagen om ledverlichting aan te brengen in vier gebouwen van de stad. De relighting in het Stadsarchief is volledig gebeurd, nu zijn de Academie voor Beeldende Kunsten, het stedelijk Conservatorium en de kantoren van het Cultuurcentrum aan de beurt. Vijftien jaar lang kan de stad beroep doen op de diensten van Trilux, bijvoorbeeld bij een defect, en na die termijn worden de ledlampen hergebruikt. Een duurzame en circulaire manier van werken. 
image-70896-logo.jpg
22.08.2019
Proefrestauratie van staties van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk 

Rondom de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk staan de zeven afbeeldingen die de smarten (pijnen) van Maria verbeelden. Deze worden ook wel staties genoemd. Vanaf juni bekeken twee restauratrices grondig de materialen en de schade van alle staties. Nu worden de gekozen restauratietechnieken uitgetest op één ervan. Aan de hand van alle verzamelde informatie wordt een bestek opgemaakt zodat op termijn ook de andere staties kunnen worden aangepakt. 
image-70896-logo.jpg
05.08.2019
Verdere opwaardering van het spuihuis en de Dijle 

werken starten maandag 5 augustus 

In 2014-2015 werd als eerste de zone tussen het molenhuis en het spuihuis gerestaureerd. Wortelmassieven, aangeslibde aarde en puin werden voorzichtig weggegraven zodat het water opnieuw ongehinderd kon doorstromen. Op een zelfde manier wordt nu ook de zone aan de andere zijde van het spuihuis vrij gelegd. Zo zal het water van de Binnendijle opnieuw aan beide zijden van het spuihuis doorstromen.
image-70896-logo.jpg
03.07.2019
Schilderwerken in de Mechelse Stadsschouwburg
​​​​​​​
De kleurrijke verflagen van de Stadsschouwburg dateren van de laatste restauratie uit 1998-2000, maar zijn een herneming van de afwerking uit het begin van de twintigste eeuw. Er was waterschade en de kleuren werden steeds doffer. Vanaf nu en tot en met eind september zal de schade in de vestiaire en de vestibule hersteld worden. Vervolgens krijgen de wanden en deuren een nieuw likje verf. 
image-70896-logo.jpg
25.06.2019
Extra waakzaamheid voor onze dieren bij hittegolven en ozonpieken 

Dieren hebben tijdens warme dagen extra aandacht nodig net zoals alle andere risicogroepen. Ook zij hebben last van de hitte. Met enkele tips kan je je dier helpen de hitte te trotseren. Belangrijk is om voor verkoeling te zorgen en inspanningen te vermijden. Schepen van Dierenwelzijn, Koen Anciaux roept op tot extra waakzaamheid. 
image-70896-logo.jpg
24.06.2019
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk in Walem gerestaureerd

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in Walem kreeg een gedeeltelijke opknapbeurt. De glas-in-loodramen van het schip van de kerk waren ernstig beschadigd. De natuursteen werd gerestaureerd of vervangen en het glas-in-lood werd hersteld.
image-70896-logo.jpg
21.06.2019
Mechelen valt in de prijzen bij de Publica Awards
 

D
onderdagavond sleepte Mechelen niet alleen de Green Leaf Award van Europa in de wacht, maar kon de stad ook maar liefst twee keer de jury van de Publica Awards 2019 bekoren. Dit in de categorieën ‘Heritage & Architecture’ en  ‘Safety & Security’. Een mooie opsteker voor het stadsbestuur en de stadsdiensten
image-70896-logo.jpg
12.06.2019
55-plussers als ‘plusbaasjes’ voor huisdieren   
 
Stad Mechelen en de vzw Animal Assisted Projects (AAP) slaan de handen in elkaar voor dieren én 55-plussers. In het najaar wordt het project ‘Aallez’ uitgerold. Hiermee wil de stad inzetten op dierenwelzijn én sociaal contact.
image-70896-logo.jpg
24.05.2019
Sint-Janskerk ontvangt bezoekers aan nieuwe onthaalbalie

De Sint-Janskerk heeft een nieuwe onthaalbalie. De Mechelse kerken zetten in op een klantgericht onthaal van de meer dan 150.000 bezoekers per jaar. De nieuwe balie werd zo ontworpen dat er een lager deel is voorzien waardoor de informatie ook voor mensen in een rolstoel goed zichtbaar wordt. Bovendien kunnen kinderen rond het meubel wandelen en op zoek gaan naar nieuwe weetjes.
image-70896-logo.jpg
22.05.2019
Het Predikheren heeft eigen logo

De nieuwe bibliotheek in het voormalig predikherenklooster van Mechelen krijgt stilaan vorm. Achter de schermen is de voorbije weken hard gewerkt aan de huisstijl van de toekomstige culturele hotspot van Mechelen. En ook de grote opening van Het Predikheren komt dichterbij. Daarvoor is de stad nog op zoek naar honderden boekendragers.
image-70896-logo.jpg
21.05.2019

Tijdens het eerste weekend van juni vindt de 12de editie van de Open Kerkendagen plaats. Ook de Mechelse historische kerken nemen deel met talrijke activiteiten. ‘Emotie’ is het thema van deze Open Kerkendagen en ook van de tentoonstelling die van 1 tot 23 juni te bezoeken is in de Sint-Janskerk, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, Sint-Pieter-en-Paulkerk en Sint-Romboutskathedraal.
image-70896-logo.jpg
16.05.2019
Dit zijn de drie 'Schoonste Scholen' van Mechelen

Ieder jaar verdienen een secundaire en een basisschool van Mechelen de titel van ‘Schoonste School’. Dit jaar zijn er drie in plaats van twee winnaars. Van alle secundaire scholen ging Ursulinen Mechelen met de prijs lopen. GVBS De WEGwijzer -School met de Bijbel en GO! BS De Bel behaalden de beste score van alle basisscholen. Ze winnen een geldprijs van 500 euro. Net als andere jaren werd deze campagne gekoppeld aan ‘Afvalarme School 2020’ van IVAREM.
image-70896-logo.jpg
15.05.2019
Stille studieplek in stadhuis Mechelen

Vanaf maandag 20 mei kunnen studenten en scholieren een tijdlang terecht in een leegstaande ruimte van het stadhuis van Mechelen. Het stadsbestuur komt hiermee tegemoet aan een nood die er al langer leeft bij jongeren om samen te studeren.
image-70896-logo.jpg
09.05.2019
Uitbreiding sterilisatiecampagne

Sterilisatie van huiskatten kan nu het hele jaar door.
Stad Mechelen breidt de sterilisatiecampagne van één maand uit naar een volledig jaar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben om hun katten te laten steriliseren of castreren. Vanaf 20 mei kunnen gezinnen terecht bij dierenartsen die zich aansluiten bij de campagne.
image-70896-logo.jpg
02.05.2019
Sinds 2000 staat Torens aan de Dijle vzw in voor het ontsluiten en promoten van de grote rijkdom aan religieus erfgoed in de acht historische kerken van Mechelen. Koen Anciaux is officieel aangesteld als nieuwe voorzitter door de Algemene Vergadering van de vzw.
image-70896-logo.jpg
26.04.2019
Vier stadsgebouwen krijgen duurzame verlichting

Het stedelijk Conservatorium, de Academie voor Beeldende Kunsten, het Stadsarchief en het Cultuurcentrum van Mechelen krijgen dit jaar nog nieuwe ledverlichting volgens het principe ‘licht als een dienst’. Dat betekent dat de stad een bepaalde huurprijs betaalt, in dit geval aan het bedrijf TRILUX, voor de ledverlichting als dienst en dat het bedrijf dus het onderhoud van de verlichting op zich neemt, alsook de vervanging ervan als er nieuwere en betere technologie op de markt komt.
image-70896-logo.jpg
24.04.2019
Bezoek het interieur van de Begijnhofkerk in de stellingen

Mechelen organiseert op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei een bezoek aan de stellingen in het interieur van de Begijnhofkerk. De eerste kans om de indrukwekkende ornamenten van de kerk te bekijken.
image-70896-logo.jpg
19.04.2019
Recyclagepark komt naar Mechelaars toe

Ook in 2019 komt het mobiel recyclagepark van IVAREM naar de burgers toe. Op drie verschillende locaties in Mechelen en dat op vijf verschillende momenten. Het is al de derde keer dat IVAREM deze dienstverlening organiseert. Stad Mechelen neemt de kosten op zich.

image-70896-logo.jpg
29.03.2019
Stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg nv ondersteunen private eigenaars in het renoveren van hun kademuur
  

Voor meer dan de helft van alle private kademuren in de Mechelse binnenstad wordt dringend herstel aangeraden. Met verschillende ondersteuningsmaatregelen wil Stad Mechelen private eigenaars zoveel mogelijk stimuleren om hun kademuur te renoveren.  Midden april 2019 zal De Vlaamse Waterweg nv een proefrenovatie uitvoeren aan een eerste tracé van zo’n 15 meter aan de Zoutwerf. "Zo wil de waterwegbeheerder de meest courante reinigings- en metseltechnieken toepassen op de specifieke situatie van de Dijle in de binnenstad. Op termijn wil De Vlaamse Waterweg nv alle publieke kademuren renoveren" zegt schepen Anciaux, ook bestuurslid bij De Vlaamse Waterweg en lid van de stuurgroep Water Resilient Cities voor de projecten in Mechelen.
image-70896-logo.jpg
21.03.2019

Op hun bijzondere algemene vergadering van 15 maart 2019 hebben de 10 aangesloten gemeenten  van IVAREM hun nieuwe bestuurders benoemd. Zij zullen dat mandaat, als vertegenwoordigers van hun gemeente, uitvoeren voor de legislatuur 2019-2024.
image-70896-logo.jpg
19.03.2019

Stad Mechelen organiseert voortaan openbare verkopen van onroerende stadseigendommen via het biedingsplatvorm “Biddit”. Verkoper en koper hoeven zich niet meer te verplaatsen en blijven anoniem tijdens het biedproces.
image-70896-logo.jpg
06.03.2019

Het schepenhuis is één van de belangrijkste gebouwen van onze stad. 
De stad Mechelen investeerde heel sterk in deze plek als dé nieuwe plek voor Toerisme en UiT. Daarnaast werden ook de twee muurschilderingen op de eerste verdieping gerestaureerd. Deze zijn nu klaar en kunnen éénmalig worden bezocht. 
image-70896-logo.jpg
26.02.2019
Gidsen tonen Spuihuis na restauratie
Een extra trekpleister tijdens de Dijlewandeling 

Tijdens de huidige Dijlewandeling loodst een stadsgids je via de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek, het molenhuis en het spuihuis langs de kruidtuin en de Dijle tot in het Mechelse stadscentrum. Vanaf vandaag is het gerestaureerde spuihuis een extra attractie voor de Dijlewandeling met stadsgids. 
image-70896-logo.jpg
19.02.2019
De Mechelse begroting 2019

De Mechelse begroting voor 2019 ligt klaar. Een van onze grote financiële uitdagingen voor deze legislatuur krijgt meteen haar beslag. Dat is het terugdringen van de schulden. De uitstaande schuld van de stad daalt van 278,7 miljoen euro eind 2018 naar 263,9 miljoen eind 2019. 

image-70896-logo.jpg
15.02.2019
Restauratie schilderijen in de Begijnhofkerk van start 

Deze week start de restauratie van de 21 schilderijen in de Begijnhofkerk. Van op grote hoogte worden ze naar beneden getakeld en ter plekke verfraaid. De interieurrestauratie is al in november 2017 gestart en zal volledig afgerond zijn in 2021.  
image-70896-logo.jpg
11.02.2019
Wat betekent de Mechelse taxshift voor u? 
Uw loon stijgt net zoals de waarde van uw woning, terwijl de stadsschuld daalt. Hoe?  

We willen onze stadsschuld afbouwen, maar we weten ook dat we moeten blijven investeren voor een sterke arbeidsmarkt, een dynamisch liberale ondernemingsklimaat, een fatsoenlijk vastgoedbeleid en duurzaamheid. 

image-70896-logo.jpg
07.02.2019
Meldpunt  Dierenwelzijn
 
De schepen van Dierenwelzijn, Koen Anciaux ambieert een optimaal functionerende communicatie over alle onderwerpen rondom dierenwelzijn in Mechelen. Ook in geval van dierenmishandeling moet de burger snel weten waar hij/zij terecht kan, zodat er kordaat kan worden opgetreden.  
image-70896-logo.jpg
04.02.2019

Een nieuwe bestuursperiode betekent ook een nieuwe samenstelling van de Land- en Tuinbouwadviesraad. De stad zoekt leden om het land- en tuinbouw beleid via de adviesraad te ondersteunen. Ben je een actieve land- en tuinbouwer en wil je je hiervoor inzetten? Wens je met je vereniging of organisatie vertegenwoordigd te zijn om de belangen van land- en tuinbouwers te behartigen? Stel je dan nu kandidaat.
image-70896-logo.jpg
30.01.2019

In 1998 erkende UNESCO maar liefst 13 Vlaamse begijnhoven als werelderfgoed. Deze 20ste verjaardag wordt gevierd met de reizende tentoonstelling ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’. Ook in Mechelen was er grote belangstelling voor de expositie. Vanavond is het grote publiek welkom voor een afsluitend feest in het kader van dit evenement.
image-70896-logo.jpg
14.12.2018
Extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen voor Mechelen
 

De Vlaamse regering heeft beslist om sommige kindopvangplaatsen met vrij tarief om te schakelen naar inkomensgerelateerde plaatsen. Tevens werden er nieuwe bijkomende plaatsen aan inkomenstarief (IKT) goedgekeurd. In totaal gaat het om 86 plaatsen.
image-70896-logo.jpg
11.12.2018

Mechelse pleegkinderen zullen vanaf volgend jaar recht krijgen op een UiTPAS met kansentarief. Deze geste past in het actieplan van Mechelen als Pleegzorggemeente om pleeggezinnen logistiek te ondersteunen.
image-70896-logo.jpg
10.12.2018
1 jaar kinderopvang ‘38 Volt’ ​​​​​​​

De opvanglocatie 38 Volt in de Caputsteenstraat bestaat 1 jaar. Het sociale project dat een jaar geleden van start ging is met succes uitgegroeid tot een plek waar gezinnen terecht kunnen in hun zoektocht naar werk. Deze opvanglocatie heeft als doelstelling de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken en ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk.
image-70896-logo.jpg
03.12.2018

Vanmorgen, niet toevallig op de Internationale Dag van Personen met een Handicap, stelden Björn Siffer (schepen van Toerisme) samen met Toerisme Vlaanderen de gloednieuwe brochure ‘Mechelen, toegankelijk voor iedereen’ voor aan pers en publiek. Samen met enkele personen met een beperking hebben zij nadien de Mechelse toegankelijke erfgoedroute ingewandeld.
image-70896-logo.jpg
22.11.2018

Vandaag is het co-housing project voor tienermoeders in de Caputsteenstraat officieel van start gegaan. Het Sociaal Huis liet het appartement boven de kinderopvang ‘38 Volt’ door Vzw Emmaus inrichten in functie van een begeleidingsproject voor alleenstaande tienermama’s. Nu de verfraaiingswerken achter de rug zijn kunnen de eerste tienermoeders er op 1 december hun intrek nemen.
image-70896-logo.jpg
16.11.2018

Voorzitter Koen Anciaux bezocht de spotprenten tentoonstelling van cartoonist George van Raemdonck in het woonzorgcentrum Hof Van Egmont. Dit deed hij samen met de kleindochter van de bekende cartoonist, Cathy Collet en haar echtgenoot Ludo Van Bauwel. Iedereen is welkom om de tentoonstelling te bezoeken en kennis te maken met de werken van de eerste Vlaamse spotprenttekenaar.
image-70896-logo.jpg
15.11.2018

Het Sociaal Huis organiseert een extra winternachtopvang van 1 december 2018 tot en met 28 februari 2019. Gezien de ervaringen van de voorbije jaren, lijkt het zeer aangewezen om tot een extra winternachtopvanginitiatief over te gaan.
image-70896-logo.jpg
19.10.2018

Op 18 mei konden de gebruikers en hun familieleden al een eerste keer vieren dat dagverzorgingscentrum Hof van Egmont 20 jaar bestaat en dagverzorgingscentrum Hanswijk 15 jaar. Gisteren was het tijd voor een groot feest waarop iedereen, die mee een succes maakte van het dagverzorgingscentrum welkom was.
image-70896-logo.jpg
09.10.2018

De werken aan het nieuwe woonzorgcentrum in Sint-Katelijne-Waver naderen hun einde. Begin 2019 zullen alle bewoners hun intrek nemen in het splinternieuwe gebouw. Het ‘herboren’ woonzorgcentrum krijgt ook een nieuwe naam.
image-70896-logo.jpg
27.09.2018

Met de bedoeling een plek te creëren waar omwonenden met elkaar in interactie kunnen gaan en waar nieuwe ideeën kunnen groeien, startte  november vorig jaar in lokaal wijk- en dienstencentrum De Schijf (Mechelen-Noord) de pop-up tweedehandswinkel ‘De Draaischijf’ op. De voorbije maanden konden mensen hier tijdens enkele weekends terecht in een tijdelijk winkeltje, ook soms gecombineerd met een modeshow. Wegens het succes wordt dit project nu uitgebreid tot een permanent winkeltje in het oude wijkhuis aan de Ooievaarstraat in de wijk Oud-Oefenplein. ‘De Draaischijf’ werd vandaag officieel in gebruik genomen.
image-70896-logo.jpg
27.09.2018
Willem Elschot schreef: “tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”
We stellen jullie graag ons mPad voor. Ons mPad is een droom die we willen realiseren, we stellen naast de droom ook de aanpak met daden voor om deze droom te bereiken. 

Wat is ons mPad.
Drie belangrijke delen die echter samen horen. 

een mPad 
- het mPad
- de mPad
image-70896-logo.jpg
27.09.2018

Stad Mechelen lanceert vanaf 1 oktober 2018 het project ‘Zorgparking’. Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Met de Zorgparking kunnen Mechelaars met een garage of oprit hun privéplek ter beschikking stellen. Voordeel? De zorgverstrekker vindt sneller parkeerplaats en geraakt dus sneller bij zijn patiënt.
image-70896-logo.jpg
26.09.2018

Slechtzienden en blinden stemmen deze verkiezingen volledig autonoom via audiomodule

Op 14 oktober 2018 kunnen kiesgerechtigde Mechelaars met een visuele beperking gebruik maken van stemcomputers die uitgerust zijn met een audiomodule. Blinden worden zo via audio-instructies en een bedieningspaneel met tastbare knoppen door de volledige stemprocedure gegidst. De Vlaamse overheid startte een proefproject in aanloop naar de lokale en provinciale verkiezingen. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat blinden hun stem zelfstandig zullen kunnen uitbrengen, zonder assistentie in het stemhokje. Op die manier behouden ook slechtzienden de garantie van het stemgeheim en de stemvrijheid: een grote stap vooruit!

image-70896-logo.jpg
25.09.2018

LEIF in Mechelen

Vzw LEIF en Sociaal Huis Mechelen starten met steun van het Huis van de Mens een nieuwe samenwerking, LEIF Mechelen met een zitdag in het Sociaal Huis. Vzw LevensEinde InformatieForum (LEIF) streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.

image-70896-logo.jpg
21.09.2018

De Lisdodde geprezen voor thuisgevoel

Vandaag werd voor het eerst een congres georganiseerd vanuit de opleiding orthopedagogie van de AP Hogeschool Antwerpen (Artesis Plantijn) om ‘sense of home’ voor te stellen. Dit verbindend concept brengt verschillende elementen samen die een invloed hebben op het thuisgevoel van bewoners in een woonzorgcentrum.

image-70896-logo.jpg
20.09.2018

10 jaar Fietsschool Sociaal Huis

Voor veel mensen is fietsen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Fietsen is nochtans een essentiële vaardigheid. Daarom organiseert het Sociaal Huis al sinds 2008 fietscursussen voor volwassenen die als kind nooit hebben leren fietsen of het verleerd zijn. In Mechelen zijn er geen andere aanbieders van dergelijke cursussen.

image-70896-logo.jpg
17.09.2018

Stad Mechelen ontwikkelt dementievriendelijke wandelingen

Vanmorgen stelden Björn Siffer (schepen van Toerisme), Koen Anciaux (voorzitter Sociaal Huis), en Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) de dementievriendelijke wandelingen voor aan pers en publiek. Dit initiatief past binnen het engagement van Mechelen om een ‘dementievriendelijke stad’ te zijn. Eén van de doelstellingen is om mensen met dementie en hun mantelzorgers te blijven betrekken bij activiteiten in Mechelen. Mits kleine aanpassingen en aandacht voor de beperking is dit perfect mogelijk.
image-70896-logo.jpg
14.09.2018

In het Filmhuis Mechelen zal op 24 september 2018 een voorstelling plaatsvinden in het kader van pleegzorg. Hiermee wil de Stad Mechelen in samenwerking met Pleegzorg Provincie Antwerpen de thematiek van pleegzorg opnieuw onder de aandacht brengen. Deze filmactie maakt dan ook deel van het Mechelse actieplan rond het label Pleegzorggemeente.
image-70896-logo.jpg
13.09.2018

In 2016 stelde de Lage Drempel de nota “De Digitale Kloof bij mensen in armoede” voor met aanbevelingen. Naast het aanbieden van uniforme digipunten gaat de Groep Mechelen nog een stap verder in het wegwerken van deze digitale kloof.
image-70896-logo.jpg
12.09.2014

Vzw LevensEinde InformatieForum (LEIF) streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Vzw LEIF en Sociaal Huis Mechelen starten met steun van het Huis van de Mens een nieuwe samenwerking, LEIF Mechelen met een zitdag in het Sociaal Huis.
image-70896-logo.jpg
07.09.2018

We weten allemaal hoe belangrijk mondverzorging is voor onze algehele gezondheid. Daarom start het Sociaal Huis een nieuw tandartsenproject op om sociaal zwakkeren snellere toegang te verschaffen naar een betere mondverzorging. Schepen Koen Anciaux heeft een tandartsenpraktijk kunnen overtuigen om mee in dit project te stappen.
image-70896-logo.jpg

Van 13 tot 17 september en van 18 tot 21 september is de Mammobiel weer te gast in respectievelijk Muizen en Leest. De Mammobiel is een bus met een mammografisch toestel en speciaal ontworpen voor screenings op borstkanker.
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar uit Muizen, Leest, Hombeek en Heffen die de voorbije twee jaar geen screeningsmammografie lieten doen, ontvingen een uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing voor een gratis onderzoek in de Mammobiel.
image-70896-logo.jpg
30.08.2018

Karin Verbeeck deed het woonzorgcentrum Hof van Egmont een ruimhartige donatie. Zij schonk een rolstoel weg van haar moeder die eerder dit jaar overleed.
image-70896-logo.jpg
28.08.2018

Stad Mechelen introduceert MeRsi, de Mechelse Rechtenservice. MeRsi is een nieuw project waarbij juristen en advocaten op vrijwillige basis gratis juridisch advies verlenen aan jongeren en volwassenen die moeilijk hun weg vinden naar en binnen het recht. De stad is daarvoor op zoek naar Mechelse advocaten die MeRsi doen draaien
image-70896-logo.jpg
14.08.2018

Het gekende Mechelse kantoormeubelenbedrijf Bulo heeft twee vrachtwagens vol meubelen geschonken aan het Sociaal Huis. Het gaat om goederen die niet meer worden gebruikt en te veel ruimte in beslag nemen.
image-70896-logo.jpg
07.08.2018
Officiële start voor het nieuwe woonzorgcentrum

De afgelopen jaren zette Sociaal Huis Mechelen verschillende stappen om een nieuw woonzorgcentrum te bouwen op de site tussen de Antwerpse- en Liersesteenweg in Mechelen. Sinds zijn oprichting volgt Zorgbedrijf Rivierenland dit project verder op. Nu de bouwvergunning is uitgereikt kunnen de werken effectief aanvatten. De burgemeester van Mechelen, de voorzitter en ondervoorzitter van het Zorgbedrijf Rivierenland zetten vandaag de eerste steen van dit mooie gebouw.
image-70896-logo.jpg
24.07.2018

Begin dit jaar besliste de stad Mechelen een brailleprinter aan te kopen. Op deze manier wil de stad een groter (lees)bereik bekomen en komen we mensen met een visuele beperking tegemoet. 
image-70896-logo.jpg
20.07.2018
Tot 30 september geldt een waakzaamheidsfase op hittegolven en ozonpieken. Het Sociaal Huis vraagt n.a.v. de voorspelde hittedagen er nu extra aandacht voor.
image-70896-logo.jpg
12.07.2018
Naar aanleiding van de meerdere periodes van inactiviteit dit voorjaar van de Battelbrug is er een overleg geweest tussen stadsbestuur en De Vlaamse Waterweg nv. De herstelling van de brug is nu een feit maar dient langdurig gegarandeerd.
image-70896-logo.jpg
10.07.2018

Het Sociaal Huis laat het appartement boven kinderopvang 38 Volt op de Caputsteenstraat inrichten in functie van een co-housingsproject voor alleenstaande tienermama’s. Vzw Emmaüs is er nu aan verfraaiingswerken bezig, zodat de tienermama’s er in oktober terecht kunnen.
image-70896-logo.jpg
05.07.2018

Vandaag vond de tweede editie van ‘Muziek uit de oude doos’ plaats op het Cultuurplein. Het festival met een BBQ en muziekfestiviteiten was wederom een succes.
image-70896-logo.jpg
02.07.2018
Stad blijft opleidingen eerste hulp bij hartstilstand aanbieden

Bijna elke dag krijgen 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10 procent van hen overleeft dit. Stad Mechelen heeft zich al sinds 2010 met succes ingespannen om dit risico zo veel als mogelijk te beperken. Met een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en het Rode Kruis wil Mechelen een "Hartveiligere” stad zijn en zet in op nieuwe opleidingen en promotie.
image-70896-logo.jpg
29.06.2018

De schepen van Welzijn, Koen Anciaux vraagt de Vlaamse overheid om nieuwe geluidsmetingen te doen in Battel. De bewoners van Battel vragen al jaren om plaatsing van geluidsschermen, maar die komen er niet omdat het aantal decibels niet hoog genoeg zou zijn volgens de Vlaamse overheid.
image-70896-logo.jpg
27.06.2018


Momenteel wordt er 500 000 kWh elektriciteit per jaar geproduceerd met de zonnepanelen op gebouwen van de Groep Mechelen. Met het project ‘Zonneklaar’, waarbij een derde betaler de zonnepanelen plaatst en onderhoudt, kan deze hoeveelheid gevoelig opgetrokken worden. Met de officiële overhandiging van het eerste paneel vandaag, kan deze uitrol van start gaan.
image-70896-logo.jpg
27.06.2018


Momenteel wordt er 500 000 kWh elektriciteit per jaar geproduceerd met de zonnepanelen op gebouwen van de Groep Mechelen. Met het project ‘Zonneklaar’, waarbij een derde betaler de zonnepanelen plaatst en onderhoudt, kan deze hoeveelheid gevoelig opgetrokken worden. Met de officiële overhandiging van het eerste paneel vandaag, kan deze uitrol van start gaan.
image-70896-logo.jpg
22.06.2018

Op donderdag 5 juli gaat het evenement Muziek uit de oude doos door op het Cultuurplein. De ticketverkoop voor de barbecue loopt nog tot en met 28 juni.
image-70896-logo.jpg
20.06.2018

In de loop van de jaren is de visie rond kinderopvang sterk gewijzigd van een verzorgende opvang naar een pedagogische opvang. In dat kader trok het Zorgbedrijf Rivierenland € 118.000 uit voor de heraanleg van de buitenruimte. Vandaag wordt de nieuwe duurzame belevingstuin van de ‘kinderkribbe Zwaluwstraat’ feestelijk ingehuldigd.
image-70896-logo.jpg
19.06.2018
Begin september werd het Hof van Egmont door RVO-Society uitgenodigd om deel te nemen aan een waardevol project. De doelstelling van deze vereniging is om studenten secundair onderwijs in de richting zorg te laten samenwerken met studenten uit een technische richting. De kennis en ervaringen van beide groepen heeft uiteindelijk geleid tot een realisatie die gebruikt kan worden in het woonzorgcentrum Hof van Egmont.
image-70896-logo.jpg
12.06.2018

De stad Mechelen zal op 14 juni om 14u het optreden van Barbara Dex, ‘Dex tot de tweede macht’, vanuit cultuurhuis de Warande livestreamen in het Woonzorgcentrum Hof van Egmont.
image-70896-logo.jpg
12.06.2018

Mechelen is in haar categorie de actiefste stad van Vlaanderen. Dat heeft Mechelen te danken aan de meer dan 522 Mechelaars die tussen 1 en 31 mei dagelijks zo veel mogelijk stappen verzamelden. Vanavond worden de winnaars van de 10.000-stappenclash feestelijk onthaald in het stadhuis.
image-70896-logo.jpg
08.06.2018
Samenwerking met inloophuis Dementie Mechelen ‘t MoNUment

De bibliotheek van Mechelen heeft heel wat boeken over dementie. In samenwerking met ’t MoNUment breidt deze collectie nu uit. Bij vragen over dementie en hoe er mee om te gaan, verschaft de bib aan de betrokkenen extra informatie uit en verwijst ze door naar professionele zorgverlening. Voortaan worden ook specifiek samengestelde EHBD-rugzakjes (Eerste Hulp Bij Dementie) uitgeleend. In deze rugzakjes vind je naast informatieve, wetenschappelijke en kinderboeken ook een dvd, cd en luisterboek.
image-70896-logo.jpg
06.06.2018

De winnaars van de 3de 10.000-stappenclash zijn bekend. Mechelen is in haar categorie de actiefste stad van Vlaanderen. Dat heeft Mechelen te danken aan de meer dan 400 Mechelaars die tussen 1 en 31 mei dagelijks zo veel mogelijk stappen verzamelden. Op maandag 11 juni reikt Mechelen een prijs uit aan haar actiefste deelnemers.
image-70896-logo.jpg
05.06.2018

Mensen die moeite hebben met het betalen van hun huurwaarborg kunnen terecht bij het Sociaal Huis. Indien blijkt dat de aanvrager er recht op heeft na sociaal onderzoek, zal het Sociaal Huis een voorschot verlenen op de huurwaarborg.
image-70896-logo.jpg
01.06.2018
Nieuw woonzorgcentrum van Zorgbedrijf Rivierenland staat onder dak

De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum, achter het huidige woonzorgcentrum Sint-Elisabeth, schiet flink op. Intussen ligt het volledige dak er op en dus is het tijd om te feesten! 
image-70896-logo.jpg
01.06.2018

Starterslabo stelde al lang vast dat de groep van mensen met een leefloon niet werd bereikt binnen hun reguliere werking. De vinger op de wonde leggen was niet zo evident. Tijd en middelen ontbraken om daar dieper op in te gaan. Dankzij een impulssubsidie voor innovatieve projecten in de sociale economie van de provincie Antwerpen en het enthousiasme van het Sociaal Huis in Mechelen kan deze uitdaging omgezet worden in een proeftuin. Kansen ontdekken en laten ontwikkelen zit in het DNA van de provincie Antwerpen en ondernemen zit Mechelen in het bloed. Een mooier draagvlak konden we niet dromen voor deze proeftuin in Mechelen.
image-70896-logo.jpg
31.05.2018

Voor meer dan de helft van alle private kademuren in de Mechelse binnenstad wordt dringend herstel aangeraden. Dat blijkt uit de inspectie die De Vlaamse Waterweg nv eind maart liet uitvoeren. Om eigenaars te ondersteunen in het herstel en onderhoud van hun kademuur organiseert Stad Mechelen algemene en individuele adviesmomenten en start de stad in het najaar met een participatietraject.
image-70896-logo.jpg
31.05.2018

Onze Mechelse senioren konden zich vandaag weer uitleven op de intussen welgekende stedelijke seniorensportnamiddag dat jaarlijks georganiseerd wordt door het Sociaal Huis. Maar liefst 120 sportievelingen hebben deelgenomen aan de activiteiten die van start gingen in het dienstencentrum De Schijf.
image-70896-logo.jpg
29.05.2018
De digitale activiteitentafel voor personen met dementie

Communicatie met personen met dementie is niet altijd evident. Zij kunnen zich soms moeilijk uitdrukken met woorden en daarom zoekt Zorgbedrijf Rivierenland naar innovatieve oplossingen om het contact te versterken. In de drie woonzorgcentra staat een week lang een Beleeftv op proef.
image-70896-logo.jpg
28.05.2018
Ze steunt hiermee de nationale campagne ‘Generatie Rookvrij’

Het project ‘Generatie Rookvrij’ wil een brede beweging opstarten met mensen en organisaties die ijveren voor een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. Een samenleving waarin we kinderen en jongeren beschermen tegen de verleiding om te beginnen roken en verslaafd te geraken. Het doel? Een eerste rookvrije generatie creëren. Want kinderen en jongeren hebben het recht om rookvrij op te groeien.
Mechelen is reeds 8 jaren op rij gaststad en partner van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Als trouwe partner van KOTK zal de stad Mechelen dan ook als pioneersgemeente optreden, samen met 5 andere gemeenten.
image-70896-logo.jpg
28.05.2018

Zorgbedrijf Rivierenland serveert dagelijks honderden warme maaltijden in de lokale dienstencentra en woonzorgcentra in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. In onze dorpen Leest, Hombeek, Heffen, Walem, Muizen en Onze-Lieve- Vrouw-Waver start het Zorgbedrijf Rivierenland nu een proefproject op om warme maaltijden aan te bieden.
image-70896-logo.jpg
18.05.2018
Hof van Egmont en Hanswijk worden 20 en 15 jaar!

Zorgbedrijf Rivierenland viert dit jaar twee grote verjaardagen. De dagverzorgingscentra Hof van Egmont en Hanswijk startten respectievelijk 20 jaar en 15 jaar geleden met hun werking. Op 18 mei vindt er een eerste gezamenlijk feestje plaats voor de gebruikers en hun familie. In het najaar volgt een uitgebreider feest voor iedereen die de afgelopen jaren mee bouwde aan het succes.
image-70896-logo.jpg
17.05.2018
Gevierd met Inspinazie

De Opvoedingswinkel Mechelen bestaat dit jaar 10 jaar. Vandaag wordt deze verjaardag gevierd met een ludieke theatervoorstelling van Inspinazie in het Cultuurcentrum. Sinds 2008 kunnen ouders terecht in de Opvoedingswinkel met de meest uiteenlopende vragen. 
image-70896-logo.jpg
16.05.2018

Mechelen zet sterk in op intergenerationele projecten. Dit zijn projecten waar jong en oud samen kunnen aan deelnemen. Onder de noemer Mengelmoes organiseerde de stad reeds enkele gezamenlijke activiteiten voor kinderen en ouderen waar ze samen konden zingen, knutselen en gezelschapspelletjes spelen. Vandaag vindt de vierde activiteit plaats: dansen.
image-70896-logo.jpg
11.05.2018

Het Sociaal Huis kocht vorig jaar een projectgrond in de De Langhestraat 14-16, aangrenzend aan het lokaal dienstencentrum Den Deigem. Deze heeft nu tijdelijk in samenspraak met het buurtcomité Heihoek een sociale en groene invulling. Vandaag is deze samentuin officieel geopend. Ook werd de benaming van de tuin kenbaar gemaakt: ‘De Pluktuin’.
image-70896-logo.jpg
25.04.2018

Uit recente cijfers blijkt dat Mechelen momenteel voldoende kinderopvangplaatsen  heeft. Het realiseren van kinderopvangplaatsen was én is één van de speerpunten van het Mechelse stadsbestuur. Mechelen blijkt nu een van de beste leerlingen uit de klas. Onze stad zit namelijk meer dan 10% boven Vlaamse norm.

image-70896-logo.jpg
20.04.2018

Nu zaterdagvoormiddag 21 april vindt er in de wijk Oud Oefenplein een grote lenteschoonmaak plaats. Voor de Pleinmakers is dit de eerste grote buurtactie die zij samen met de bewoners op touw zetten. Deze actie is een samenwerking tussen de dienst Preventie, dienst Sociaal Beleid en de dienst Wijkonderhoud van de stad Mechelen, J@M en ROJM.
image-70896-logo.jpg
20.04.2018
Het oude ziekenhuisgebouw krijgt een nieuw leven als woonzorgcentrum

Zorgbedrijf Rivierenland plande tegen eind 2021 een nieuwbouw voor het woonzorgcentrum Hof van Egmont, gelegen aan de Speecqvest. Op 16 april heeft de raad van beheer van Zorgbedrijf Rivierenland beslist om het nieuwe gebouw toch niet op de huidige site herop te bouwen maar op de oude site van het ziekenhuis AZ Sint-Maarten op de Zwartzustervest. De bouwvisie wijzigt niet, ze zal enkel gerealiseerd worden op een andere locatie.
image-70896-logo.jpg
18.04.2018

Het Sociaal Huis ontketent zich en verbreekt alle taboes rond OCMW’s.
Samen met twee bekende Vlamingen, Christophe Stienlet en Bert Gabriëls, tevens geëngageerde Mechelaars, maakt het Sociaal Huis haar brede aanbod bekend via sociale media. Vanaf vandaag start de online campagne op   basis van drie ludieke filmpjes om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het Sociaal Huis is er immers voor iedereen.
image-70896-logo.jpg
11.04.2018

Vanmiddag werd in Mechelen het officiële startschot gegeven voor de Samenlevingsdienst in Vlaanderen. 15 jongeren die net aan hun Samenlevingsdienst begonnen zijn, bezorgden de inwoners van woonzorgcentrum De Lisdodde de tijd van hun leven met een feestelijke thé dansant. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Bart Somers en schepen Koen Anciaux.
image-70896-logo.jpg
05.04.2018

Zorgbedrijf Rivierenland verleent een bijkomende dienst aan haar klanten in de lokale dienstencentra. Vanaf nu bieden we een alternatief voor het vismenu op vrijdag. En ook kan men er op vrijdag terecht voor gezonde afhaalmaaltijden.   
image-70896-logo.jpg
29.03.2018
Mechelen doet mee aan de ’Vlaamse 10.000-stappenclash.’ Van 1 tot en met 31 mei zullen 200 deelnemende steden en gemeenten, waaronder Mechelen, tegen elkaar strijden en virtueel rond de wereld stappen.
image-70896-logo.jpg
28.03.2018
Acties in het kader van label Pleegzorggemeente

Mechelen heeft een actieplan vooropgesteld om pleegzorg in Mechelen te ondersteunen. Enerzijds zal er ingezet worden op communicatie om zo pleegzorg in al zijn facetten bekender te maken bij de Mechelse bevolking. Anderzijds wordt er ook gezorgd voor meer logistieke ondersteuning voor pleegzorgouders. Deze acties vloeien voort uit een organische samenwerking tussen de Stad Mechelen en Pleegzorg Provincie Antwerpen nadat de Stad Mechelen het label ‘Pleegzorggemeente’ aanvroeg in november vorig jaar. ​
image-70896-logo.jpg
27.03.2018

Een wereld zonder computer of internet is bijna ondenkbaar. Toch is toegang tot een computer of het internet niet voor iedereen een evidentie. Mensen die thuis geen internetverbinding of computer hebben, kunnen daarom terecht bij de 13 Mechelse digipunten. Een digipunt is een plek waar je gratis gebruik kan maken van een computer en internet. Op sommige digipunten kan je eveneens aan een laag tarief printen, kopiëren en scannen.
image-70896-logo.jpg
22.03.2018

Op dinsdag 20 maart ontving het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Sint-Katelijne-Waver de 1000ste bewoner sinds de opening van het, toenmalig nieuwe WZC in 1985. Mevrouw Clementine Roelandts werd verwelkomd door Koen Anciaux, de voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland en de ondervoorzitter Detty Vercraeye.
image-70896-logo.jpg
21.03.2018

Vandaag zijn in het ontmoetingscentrum De Lage Drempel eenzame overledenen herdacht die in 2017 gestorven zijn. Het is de vierde keer dat deze plechtigheid wordt gehouden. Ieder jaar op de eerste dag van de lente, komen de naasten bijeen om de overledenen een laatste eer te bewijzen.
image-70896-logo.jpg
21.03.2018

Mechelen zet sterk in op intergenerationele projecten. Dit zijn projecten waar jong en oud samen kunnen aan deelnemen. Onder de noemer Mengelmoes organiseert de stad, gezamenlijke activiteiten voor jongeren en ouderen. Vandaag vindt de derde activiteit plaats: breien en knutselen.
image-70896-logo.jpg
14.03.2018

In het kader van de Week van de Zorg vond vandaag in heel Vlaanderen een reanimatiemarathon plaats. In Mechelen maakten we er een grote manifestatie van. Stad Mechelen, het Rode Kruis en Thomas More trachten hiermee zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen over de drempel te helpen, zodat ze, mocht het ooit nodig zijn, een leven kunnen én durven redden. ​
image-70896-logo.jpg
13.03.2018

In samenwerking met het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Versterkt Wonen Mechelen-Lier, organiseert het Sociaal Verhuur Kantoor Mechelen een infoavond op donderdag 15 maart om 19:30u rond verhuren. Het doel is om (beginnende) verhuurders op weg te helpen.
image-70896-logo.jpg
12.03.2018

Voor de zesde keer organiseert Sjarabang vzw het “Kunstproeven” festival. Er worden de komende dagen meer dan 1200 deelnemers verwacht uit het hele land die afreizen naar het Cultuurcentrum in Mechelen. Wegens groot succes van voorgaande jaren duurt het festival deze keer niet twee maar drie dagen.
image-70896-logo.jpg
06.03.2018

In de loop van de jaren is de visie rond kinderopvang sterk gewijzigd van een verzorgende opvang naar een pedagogische opvang. In dat kader trekt het Zorgbedrijf Rivierenland € 118.000 uit voor de heraanleg van de buitenruimte. Vandaag starten de werken aan de tuin van de ‘kinderkribbe Zwaluwstraat’.
image-70896-logo.jpg
02.03.2018

De petanquebanen aan het lokaal dienstencentrum De Schijf kregen een laatste afwerking. Er staat nu een omheining rondom de banen en ook worden er twee parasolstaanders voorzien aan de rand van de baan voor de extra zonnige dagen.
image-70896-logo.jpg
01.03.2018

In de maand februari liep in Mechelen-Noord het project rond de winkelkarrenkwis, onder impuls van wijkwerking Noord en in samenwerking met buursport en het wijk- en lokaal dienstencentrum De Schijf. Twee winkelkarren werden gevuld met eenzelfde productenpakket, waarvan één met merkproducten en één met witte producten. Het publiek diende het prijsverschil te raden. Via dit project wil men aanzetten tot prijsbewust winkelen. Daarnaast zorgde het project ook voor een stimulans voor ontmoeting in De Schijf.

image-70896-logo.jpg
28.02.2018

Het Zorgbedrijf Rivierenland dat sinds 1 januari in werking trad is een grote organisatie met meer dan 700 werknemers. Het Zorgbedrijf zal op regelmatige tijdstippen vormingssessies geven rond thema’s die relevant zijn voor de zorgsector. De eerste sessie gaat over voorlopige bewindvoering ten behoeve van wilsonbekwamen.
image-70896-logo.jpg
28.02.2018

Iedereen heeft recht op een waardige begrafenis. In die zin nemen de stad Mechelen en het Sociaal Huis de kosten op zich voor het begraven van behoeftigen. De opdracht daartoe is toegekend aan het Mechelse uitvaartcentrum Dela Funerals Assistance 1 (Thibaut).
image-70896-logo.jpg
23.02.2018

Vandaag presenteerde schepen Koen Anciaux een nieuw project in Mechelen. Het zijn de Pamperboxen die vanaf vandaag op een aantal plaatsen in de stad te vinden zijn. De bedoeling is om ongebruikte pampers in te zamelen via deze boxen, die uiteindelijk terecht komen in de Mechelse pamperbank. Deze pampers worden in pakketjes van 15 stuks verkocht voor € 1 aan kwetsbare gezinnen.
image-70896-logo.jpg
22.02.2018

Schepen Koen Anciaux zet zich in om het aantal ‘dopjestonnen’ in Mechelen ten bate van personen met een visuele beperking te verhogen. Het aantal is nu uitgebreid naar vijf tonnen en binnenkort volgt er nog een uitbreidingsronde in de Mechelse sporthallen.
image-70896-logo.jpg
20.02.2018

De Stad en het Sociaal Huis Mechelen presenteerden vandaag de eerste resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek in de Stadsschouwburg. Een honderdtal vrijwilligers gingen de afgelopen maanden van deur tot deur om de enquêtes ingevuld te krijgen.​
image-70896-logo.jpg
15.02.2018

Gisteren werd het Sociaal Huis bedankt met een taart. Deze werd gebakken en geschonken door Hrayr Tsugunyan. Hij werd vorige jaren begeleid door het Sociaal Huis, legde een succesvol tewerkstellingstraject af en is nu zelfstandig ondernemer. Schepen Koen Anciaux mocht de heerlijke verse taart in ontvangst nemen.​
image-70896-logo.jpg
14.02.2018

Bakkerij Badr kwam vandaag een traktatie afleveren in het Sociaal Huis. Schepen Koen Anciaux nam ze in ontvangst. Ze zijn bedoeld als uiting van liefde voor kansarme Mechelaars. Dit warme initiatief is zeer welkom op deze koude Valentijnsdag.
image-70896-logo.jpg
09.02.2018

Voor het derde jaar op rij lanceert het Sociaal Huis de campagne ‘maart sterilisatiemaand’ om mensen met een kleine portemonnee aan te moedigen hun kat te laten steriliseren of castreren. Dit doen we door middel van een financiële tegemoetkoming. De Mechelse campagne is nog steeds uniek in Vlaanderen!
image-70896-logo.jpg
06.02.2018

Het Sociaal Huis kocht vorig jaar een projectgrond in de De Langhestraat te Mechelen, aangrenzend aan lokaal dienstencentrum Den Deigem. Deze zal nu tijdelijk in samenspraak met het buurtcomité een sociale en groene invulling krijgen. Het is de kans om de ‘sociale site’ verder uit te breiden.
image-70896-logo.jpg
02.02.2018

Het project ‘Huis aan Huis’ van het Sociaal Huis i.s.m. Samenlevingsopbouw blikt terug op een lonende periode in de wijk Oud oefenplein. Dankzij de belovende resultaten maakt het Sociaal Huis nog eens € 60 000 vrij om een bijkomend ‘outreach’ project te starten in wijk Arsenaal. We blikken terug op een half jaar Huis aan Huis op het Oud oefenplein.
image-70896-logo.jpg
30.01.2018

Het Sociaal Huis verwelkomde vandaag het nieuwe welzijnsjaar met een ontbijt. Een goed moment om de partners te bedanken voor de fijne samenwerking van voorbije jaren en tegelijkertijd elkaars dienstverleningsaanbod beter te leren kennen met uitwisseling van best practices.

image-70896-logo.jpg
26.01.2018

Op vrijdag 26 januari werd het Beiaardpaviljoen in de Sinte Mettetuin plechtig ingehuldigd. De Mechelse kamerbeiaard krijgt hier een gepast onderdak. Leerlingen van de internationale Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn kunnen oefenen op het instrument en de stad plant ook  parkconcerten, al of niet in ensemble. Met dit beiaardpaviljoen realiseert Mechelen een primeur in de beiaardwereld.
image-70896-logo.jpg
26.01.2018

De stad Mechelen start een actieplan samen met On Wheels Vzw om de toegankelijkheid van onze stad in kaart te brengen. ‘On Wheels’, zo heet de app die rolstoelgebruikers laat zien welke winkels, horecazaken, parkeerplaatsen, sanitair of bezienswaardigheden voor hen toegankelijk zijn.
image-70896-logo.jpg
23.01.2018
Een samenwerking van het Sociaal Huis met De Lage Drempel

De Lage Drempel start een Rap-op-Stap-loket, met de steun van het Sociaal Huis. Dit is een laagdrempelig vrijetijdskantoor waar mensen in kansarmoede o.a  daguitstappen, vakantieverblijven, theatertickets, concerttickets, enz. kunnen boeken aan een sociaal tarief. 
image-70896-logo.jpg
19.01.2018
Design voor zorg in De Lisdodde
Internationale studenten ontwerpen nieuw interieur

Vandaag stelden de studenten van Thomas More hun ontwerpen voor, voor ‘de nieuwe cafetaria en inkomhal van het woonzorgcentrum De Lisdodde’. Eind 2017 heeft woonzorgcentrum De Lisdodde samengewerkt met Thomas More studenten. 
image-70896-logo.jpg
 19.01.2018

 De stad Mechelen schaft een brailleprinter aan. Op deze manier wil de stad een groter (lees)bereik hebben en komt   mensen met een visuele beperking tegemoet. ​ 
image-70896-logo.jpg
 18.01.2018

 Op 18 januari 2018 organiseert het Family Justice Center (FJC) van Mechelen een infolunch om haar werking en de   eerste resultaten voor te stellen. Deze infolunch is een moment om terug te blikken op acht maanden FJC, maar vooral   om samen met al haar partners vooruit te kijken.  
image-70896-logo.jpg
 18.01.2018

 Vandaag genoten Mechelaars die het wat minder breed hebben van een lekker gezond nieuwjaarsontbijt in De Schijf,   georganiseerd door het Sociaal Huis. Volgende week wordt er ook een ontbijt aangeboden in Den Deigem. 
image-70896-logo.jpg

16.01.2018

Gratis fruit voor kinderen J@M 


Vanaf vandaag is er iedere derde dinsdag van de maand een fruitbedeling voor de kinderen van J@M. Vandaag werd het eerste fruit uitgedeeld aan de kinderen. Deze fruitbedeling loopt tot het einde van dit jaar.

image-70896-logo.jpg

De afdelingen Libel en Blauwe Lis in het woonzorgcentrum De Lisdodde zijn ingedeeld in zeven leefgroepen voor personen met dementie. Het Expertisecentrum Dementie scande de Blauwe Lis en Libel op infrastructureel vlak op zijn dementievriendelijkheid en deed enkele aanbevelingen. Het woonzorgcentrum ging daarmee aan de slag en introduceert nu het “kleinschalig genormaliseerd wonen”.  
image-70896-logo.jpg
27.12.2017

  S.O.S. Hulpbetoon stopt ermee, de vzw die in de Dijlestad 33 jaar wekelijks voedselpakketten uitdeelde aan kansarmen.    Vandaag zijn de laatste voedselpakketten verdeeld. Na deze laatste missie nam schepen Koen Anciaux persoonlijk
  afscheid.
image-70896-logo.jpg
22.12.2017
Na drie maanden van herinrichtingswerken gaat het stadsgebouw De Zeeridder aan de Befferstraat vandaag opnieuw open als eigentijdse werkplek voor de medewerkers van Groep Mechelen. Het gebouw is ingericht volgens de principes van het Nieuwe Werken. 
image-70896-logo.jpg
19.12.2017

Het Sociaal Huis kwam gezinnen tegemoet in de aanschaf van zuigelingenvoeding voor kinderen van 0 tot 6 maanden. Nu is er na aantoonbaar succes beslist om de doelgroep, die hiervoor in aanmerking komt, uit te breiden naar kinderen van 0 tot 12 maanden.
image-70896-logo.jpg
13.12.2017

Begin dit jaar werd de Lage Drempel getroffen door een zware financiële tegenslag. Dit was de aanleiding voor schepen Koen Anciaux, om over te gaan tot actie. Hij besliste om een benefietconcert te organiseren voor De Lage Drempel en ook voor andere Mechelse armoedeorganisaties.
image-70896-logo.jpg
12.12.2017

Op 1 januari 2018 gaat Zorgbedrijf Rivierenland van start. Alle zorgdiensten van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver komen samen onder het dak van Zorgbedrijf Rivierenland. Zo brengen we alle zorg samen, van kinderopvang tot woonzorgcentra. Vanaf vandaag kan je alle diensten digitaal raadplegen via www.zorgbedrijfrivierenland.be
image-70896-logo.jpg
08.12.2017

De nieuwe opvanglocatie 38 Volt in de Caputsteenstraat is vandaag officieel geopend. Deze opvanglocatie wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken en ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk.