Nieuwe opvanglocatie gedoopt tot ‘38 Volt’

Het college koos afgelopen vrijdag een naam voor de nieuwe opvanglocatie van het PACE project in de Caputsteenstraat. De locatie krijgt de naam 38 Volt. De naam staat voor de menselijke energie. Het
PACE project (Providing Access to Childcare and Employment) wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken en ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk.
De naam 38 Volt is een combinatie van het huisnummer en volt. Volt verwijst naar een stroomstoot die symbool staat voor de menselijke energie die ter plekke zal stromen. Deze mooie locatie aan de Caputsteenpark zal ruimte bieden in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in heel Europa.

38 Volt staat voor belangrijke uitdagingen: de toegang tot kinderopvang én tot werkgelegenheid verbeteren, zodat ouders gemakkelijker aan de slag kunnen gaan. Een gebrekkige toegang tot kinderopvang vormt vaak een drempel voor ouders om opleidingen te volgen, werk te zoeken of om te werken. Het PACE project wil met een nieuwe benadering voor de opvang van kinderen de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Dit Europese project wordt mogelijk gemaakt door het Interreg 2 Zeeën Programma. “Met dit initiatief willen we een nieuwe doelgroep bereiken. Namelijk ouders die nog niet vertrouwd zijn met systemen van kinderopvang. We wijzen hen op de kwaliteiten van kinderopvang en op de mogelijkheid die dit biedt om ook zelf actief te blijven op de arbeidsmarkt,” zegt schepen van Kinderopvang Koen Anciaux.
Steun Prikkeltuin Mechelen – het project van 38 Volt
38 Volt heeft in september een initiatief gelanceerd op het Crowdfundingsplatform van Mechelen. Het initiatief Prikkeltuin Mechelen wil graag een tuin ontwikkelen waarin kinderen kunnen ravotten en de natuur kunnen ontdekken. Daarvoor hebben ze naast 20 Groene sterke vingers en 20 vrolijk gekleurde laarsjes (maat 18-25) nog een budget nodig van €10.000.  Het geld zal gebruikt worden om  in de lente van 2018 de tuin om te toveren in een heuse prikkeltuin.  Fonteinen, kriebelbeestjes, zaaibakken, insectenhotels, schorspaden, spelprikkels, wilgenhut en zoveel meer zullen een plaats krijgen in de tuin. Prikkeltuin Mechelen is een van de eerste drie projecten die live staan op de website www.crowdfundingmechelen.be zodat het bekeken en ondersteund kan worden.