Nieuwe Hof van Egmont (Mechelen) op de site van AZ Sint-Maarten
Het oude ziekenhuisgebouw krijgt een nieuw leven als woonzorgcentrum

Zorgbedrijf Rivierenland plande tegen eind 2021 een nieuwbouw voor het woonzorgcentrum Hof van Egmont, gelegen aan de Speecqvest. Op 16 april heeft de raad van beheer van Zorgbedrijf Rivierenland beslist om het nieuwe gebouw toch niet op de huidige site herop te bouwen maar op de oude site van het ziekenhuis AZ Sint-Maarten op de Zwartzustervest. De bouwvisie wijzigt niet, ze zal enkel gerealiseerd worden op een andere locatie.

Deze vernieuwing is, na het woonzorgcentrum in Sint-Katelijne-Waver en de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum op Roosendaelveld, het derde grote bouwproject van het zorgbedrijf. 

Visie op het nieuwe woonzorgcentrum
Het concept van het nieuwe woonzorgcentrum blijft hetzelfde. Er komen drie soorten kamers: kleinschalig wonen voor bewoners met dementie, flats voor zorgbehoevende ouderen en een centrum voor kortverblijf. De dagverzorgingscentra verhuizen ook naar de nieuwe site. In het nieuwe woonzorgcentrum zullen 210 bewoners vast kunnen verblijven en 10 bewoners in kortverblijf kunnen verblijven. In het woonzorgcentrum zullen we nog meer op maat van de bewoners kunnen werken. Door te werken met zorgflats is er meer eigen ruimte voor de bewoner, meer mogelijkheid om bezoek te ontvangen in alle privacy en comfort maar met behoud van de hulp die hij/zij nodig heeft.

Gevolgen van de gewijzigde locatie
Doordat de werken allemaal op de nieuwe locatie kunnen plaatsvinden, zullen de huidige bewoners, na afloop van deze werken, onmiddellijk in hun nieuwe woning hun intrek kunnen nemen, zonder een tussentijdse verhuis, zoals eerder gepland was. Bovendien wordt hiermee flink bespaard op kosten. Het project Hof van Egmont zou hiermee geen 48 miljoen, maar 35 miljoen kosten. Een besparing van 13 miljoen euro.
“We zijn blij dat we op deze manier het ongemak voor de bewoners maximaal kunnen beperken. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe locatie iets dichter bij de markt van Mechelen ligt, waardoor het ook makkelijker is voor bewoners om deel te nemen aan activiteiten van de stad die daar plaatsvinden of om bijvoorbeeld een bezoekje te brengen aan de wekelijkse zaterdagmarkt. Zo kunnen we participatie van ouderen stimuleren en voorkomen dat ze zich isoleren”, aldus Koen Anciaux, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. Verder is op de nieuwe locatie ook voldoende parking beschikbaar voor bezoekers en ligt het vlakbij de Veemarkt waardoor ook openbaar vervoer vlot bereikbaar is.
“Het is een prima initiatief om het oude Dodoensziekenhuis te hergebruiken en zo ook te kunnen besparen. Voor de bewoners van het Hof Van Egmont is dat zeker ook een pluspunt”, zegt ondervoorzitter Detty Vercraeye.

Praktisch
De timing kan normaal gezien aangehouden worden. Het oude gebouw op de Zwartzustervest zal, na de verhuis van het ziekenhuis, begin 2019 gestript worden en klaargemaakt worden voor de volledige renovatie. We verwachten dat het vernieuwde gebouw eind 2021 - begin 2022 klaar zal zijn voor de bewoners.

Voor het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld verwachten we dat de eerste steen tegen de zomer van 2018 kan gelegd worden. Met de bouw van dit woonzorgcentrum zal Zorgbedrijf Rivierenland 4 woonzorgcentra, 6 kinderdagverblijven, 5 lokale dienstencentra, 3 dagverzorgingscentra en tal van thuiszorgdiensten omvatten zowel in Mechelen als in Sint-Katelijne-Waver.
Zorgbedrijf Rivierenland heeft op 1 januari alle zorgactiviteiten van het OCMW van Sint-Katelijne Waver en Mechelen overgenomen en blijft inzetten op kwalitatieve en innovatieve zorg met een focus op het unieke van elke persoon.