Nieuwe elektrische installatie en verlichting voor Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk 

De huidige verlichting in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is ruim 50 jaar oud, verbruikt veel energie en het is zelfs zo ver gekomen dat de vervanglampen voor de kegelvormige armaturen niet meer beschikbaar zijn. Stad Mechelen slaat de handen in elkaar met de kerkfabriek om de elektrische installatie en verlichting volledig te vernieuwen. Samen maken ze een budget vrij van € 180.000.

De huidige verlichting van de O.L.V.-over-de-Dijlekerk dateert van de jaren 1960. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd bij Duitse en geallieerde bombardementen en een zware storm. De restauratie van de buitenkant werd onmiddellijk aangevat, maar het duurde nog tot de jaren 1960 vooraleer ook het interieur werd aangepakt. Dit gebeurde onder leiding van de bekende Mechelse modernistische architect Jan Lauwers. Zijn meest in het oog springende ingreep zijn de prachtige moderne glasramen in de kerk. Ook de sobere verlichting is zijn ontwerp en dateert uit diezelfde periode.
 
Reeds in 2013 besliste het college om het bouwheerschap voor het vernieuwen van de binnenverlichting over te nemen van de kerkfabriek. De kerkfabriek is eigenaar van de kerk, maar beschikt niet over de nodige expertise, noch over de financiële middelen om deze werken uit te voeren. De stad Mechelen heeft in haar meerjarenbegroting 2020-2025 een budget van € 120.000 voorzien voor de vernieuwing van de verlichting.
 
Ook de rest van de verouderde elektrische installatie is dringend aan vernieuwing toe. Hiervoor voorziet de kerkfabriek in haar eigen meerjarenbegroting een budget van 60.000. “Omdat beide werken sterk met elkaar verweven zijn, slaan stad en kerkfabriek nu de handen in elkaar om de volledige elektrische installatie en de verlichting van de kerk te vernieuwen. Het onderhoud van al onze monumentale gebouwen, zullen zo veel mogelijk op een duurzame manier gebeuren. Bij vernieuwing van verouderde verlichtingsinstallaties kiezen we altijd voor LED verlichting. Dit zorgt voor minder energieverbruik en het past binnen de duurzaamheidsstrategie van onze stad”, zegt schepen van Monumenten Koen Anciaux.
 
In 2018 stelde de stad het Antwerpse architectenbureau Steenmeijer Architecten aan voor de opmaak van een beheersplan en een visie voor de toekomstige restauratiedossiers voor de O.L.V.-over-de-Dijlekerk. Ook de opmaak en opvolging van deze deeldossiers wijst de stad toe aan het architectenbureau. De opmaak van het technische dossier kan onmiddellijk van start gaan. Op de uitvoering van de werken is het nog wachten tot 2021.