Nieuw vrijetijdsloket Rap op Stap
Een samenwerking van het Sociaal Huis met De Lage Drempel

De Lage Drempel start een Rap-op-Stap-loket, met de steun van het Sociaal Huis. Dit is een laagdrempelig vrijetijdskantoor waar mensen in kansarmoede o.a  daguitstappen, vakantieverblijven, theatertickets, concerttickets, enz. kunnen boeken aan een sociaal tarief.

Iedereen heeft recht op vakantie en vrijetijdsbesteding, ook mensen met een kleine portemonnee. Daarom werd Rap op Stap in het leven geroepen.  De Lage Drempel wil met Rap op Stap vrijetijdsbesteding toegankelijker maken voor kansarmen. Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis:  “Dankzij dit loket zetten we in op een hogere participatiegraad van kansarme mensen in alle categorieën van vrijetijdsbesteding. Net als iedereen heeft iemand met een laag inkomen ook behoefte aan vakantie en het recht om zijn/haar horizon te verruimen”.

Het loket bevindt zich in De Lage Drempel. Een afspraak maken hoeft niet. Het loket biedt een gamma aan mogelijkheden: het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie, het Fonds Vrijetijdsparticipatie, het lokale Mechelse aanbod met de Uitpas, jeugd- en sportkampen,… Samen met de aanvrager wordt er een kostenplaatje opgemaakt, incl. vervoerskosten en maaltijden. Een team van vrijwilligers staat klaar om vrijetijdsvragen te beantwoorden. Ook helpt het loket met de praktische organisatie van de uitstap/vakantie.  Het Rap-op-Stap-kantoor is iedere dinsdag open van 14u00-17u00 in de O.-L.-Vrouwestraat 43 te Mechelen.

De Lage Drempel is al sinds 2000 een erkende vereniging waarin mensen in kansarmoede en mensen niet-in kansarmoede elkaar ontmoeten.  In de open ontmoetingsruimte is iedereen welkom. Om sociale uitsluiting te voorkomen organiseert De Lage Drempel boeiende activiteiten, uitstappen, toneelbezoek, kooklessen, computerlessen, een zangkoor, vormingen, infonamiddagen …