Nieuw ‘Huis aan Huis’ project in wijk Oud Oefenplein

Het Sociaal Huis heeft samen met vzw Samenlevingsopbouw een opbouwwerker aangesteld die actief is in de wijk Oud Oefenplein. Hij zal bewoners contacteren via huisbezoeken. Heel simpel gezegd: hij klopt bij mensen aan en vraagt: wat zou je liever doen? Deelname is vrijwillig en niet voorwaardelijk. Het Sociaal Huis voorziet een budget voor dit project van 59.000 euro per jaar.

De opbouwwerker die is aangesteld door de vzw heet Mohamed Tahrioui. Positief en niet-stigmatiserend gaat hij aan het werk. Hij probeert meermaals de persoon in kwestie te bezoeken en te overtuigen om deel te nemen aan het project en daarmee aan de samenleving. “Het Sociaal Huis vertrouwt in deze aanpak van Samenlevingsopbouw. Tenslotte hebben zij al ervaring met de huis aan huis methode in deze wijk. Met deze methodiek hopen we dat mensen weer in beweging komen, zodat ze zich vooral niet isoleren en vereenzamen”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

Wat is huis aan huis?

Het doel van het project richt zich op sociale cohesie en participatie. Individueel met de gezinnen aan de slag gaan met als doel de participatie/maatschappelijke betrokkenheid te verhogen. Daarnaast wil het project mensen in verbinding brengen met elkaar, in verbinding brengen met de maatschappij om sociale uitsluiting en eenzaamheid te voorkomen. 

Aankloppen bij mensen onder de radar en hen vragen wat ze liever zouden doen. Dat is de eerste stap binnen dit project. Het bevorderen van het welzijn van de persoon in kwestie en zijn gezin staat centraal. Via intensieve opvolging wil men komen tot maximale participatie van deze mensen. Soms zal dat arbeidsmarktgericht zijn, even goed heeft het een sociaal, cultureel of politiek karakter. Welke stap er ook gezet wordt, het netwerk van de persoon of het gezin in kwestie zal verruimen.  Hierbij is het belangrijk dat de opbouwwerker zorgt voor toeleiding tot hulpverlening en activiteiten. Hij kaart collectieve problemen aan bij de VDAB en het Sociaal Huis.

48 gezinnen

Na 2 maanden zijn er 48 gezinnen bereikt. Sommige gezinnen stellen het goed. Bij anderen is het belangrijk om langer aanwezig te blijven. Het individu staat centraal in het verhaal, maar zijn/haar gezinscontext wordt meegenomen. Waar nodig wordt ook gekeken of zijn/haar kinderen bijvoorbeeld toegeleid kunnen worden tot vrijetijd etc. De begeleidingstijd kent een gemiddelde van een anderhalf jaar. Het Sociaal Huis voorziet een budget voor logistiek en werkingskosten van 59.000 euro per jaar. Het project loopt tot eind 2019.

Samenwerken met vrijwilligers

Op termijn zullen er vrijwilligers aangeworven worden die een zinvolle bijdrage leveren in de effectieve ondersteuning van specifieke personen. Bijvoorbeeld als een soort buddy, voor sommige praktische hulp etc.