Muurschilderingen Schepenhuis

Het schepenhuis is één van de belangrijkste gebouwen van onze stad. 
De stad Mechelen investeerde heel sterk in deze plek als dé nieuwe plek voor Toerisme en UiT. Daarnaast werden ook de twee muurschilderingen op de eerste verdieping gerestaureerd. Deze zijn nu klaar en kunnen éénmalig worden bezocht. 

Het Mechelse Schepenhuis is een van Vlaanderens oudste stadhuizen. Het dertiende-eeuwse gotische gebouw aan de Grote Markt werd in 1375 uitgebreid met een grotere vleugel in Brabantse gotiek. Op deze plek richtte Karel de Stoute in 1473 het Parlement van Mechelen op. Hierdoor werd Mechelen het juridische centrum van de Bourgondische Nederlanden. De Grote Raad, de opvolger van het Parlement van Mechelen, zetelde er van 1504 tot 1616. 

In de vijftiende eeuw was het gebruikelijk om rechtszalen te versieren met schilderijen en sculpturen die de schepenen-rechters aansporen om hun belangrijke taak gewetensvol uit te voeren, zogenaamde gerechtigheidstaferelen. 
In het Mechelse Schepenhuis zijn twee 'gerechtigheidstaferelen' aanwezig. De verpersoonlijking van gerechtigheid is vormgegeven door De Neghen Besten die figuratief verwerkt werden in de consoles van de benedenverdieping. Onder de consoles bevinden zich houten balksleutels die de deugden en de ondeugden weergeven. Dit geheel gaat terug tot het laatste kwart van de veertiende eeuw toen de grote zaal in gebruik was als Vierschaar. Op de eerste verdieping bevindt zich ook een gerechtigheidstafereel, namelijk een muurschildering uit 1526 die het Laatste Oordeel afbeeldt.

Muurschildering ‘het Laatste Oordeel’
Voorstellingen van het Laatste Oordeel zijn de meest voorkomende gerechtigheidstaferelen.  Ze verbeelden de terugkeer van Christus, wanneer de wederopstanding van de doden zal plaatsvinden. De doden worden samen met de levenden onderworpen aan het Laatste Oordeel en vervolgens naar de hemel of de hel verwezen. In de voorstelling van de Mechelse raadzaal werden de gebruikelijke thema’s aangevuld met enkele interessante persoonlijke elementen. Uitzonderlijk is de opbouw van het onderste register van het tafereel. Het wordt gedomineerd door twee figuren die optreden als bemiddelaars van Christus. Links staat Lucifer, die toezicht houdt op de hel; rechts overschouwt de gevleugelde aartsengel Michaël de knielende en biddende uitverkorenen die zich verzamelen voor de tocht naar het paradijs. Michaël draagt een bordje met het opschrift 'IUDICIU(M) TIME' of 'VREES HET OORDEEL'.
Muurschildering ‘Calvarie’
De Calvarie in het Mechelse Schepenhuis toont op het voorplan Maria en Johannes de Doper rond de gekruisigde Christus. Op de achtergrond is een stad in een open landschap afgebeeld, met aan beide zijden een bosrand.

De investering van stad Mechelen in deze plek als Toerisme en UiT bureau

-    start – einde werken
juni 2017– september 2018  
-    Bedrag
Totaalbedrag interieurrestauratie en herbestemming: €1.816.219 (incl. btw)
premiebedrag: €369.230 (incl. btw)
stadsdeel: €1.446.989 (incl. btw)
-    aannemers
NV Potteau Labo nv. en PIT nv
-    architecten
Bailleul Ontwerpbureau en architecten Beeck & Hermans
Investering in de restauratie van de twee muurschilderingen op de eerste verdieping 
-    start – einde werken
Het Laatste Oordeel: mei 2018 – januari 2019
De Calvarie: januari 2019 – maart 2019 
-    bedrag
restauratie van beide muurschilderingen = € 63 659 
premie  Vlaamse overheid = €40 000 
-    aannemer
Ornament cvba