mPad voor meer toegankelijkheid

Willem Elschot schreef: “tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”

We stellen jullie graag ons mPad voor. Ons mPad is een droom die we willen realiseren, we stellen naast de droom ook de aanpak met daden voor om deze droom te bereiken. 

Wat is ons mPad.
Drie belangrijke delen die echter samen horen. 

een mPad 
- het mPad
- de mPad

- Een mPad is een stadswandeling voor bewoners en toeristen waarbij alle toegankelijke historische gebouwen en hedendaagse musea en winkelstraten te bezichtigen zijn. Net zoals de recent gelanceerde wandeling voor mensen met dementie willen we samen met vzw Inter een totaal bereikbaar pad door de stad uittekenen. 
Voor de niet toegankelijke gebouwen zoals St.-Romboutstoren, Beiaardschool en private juweeltjes (Hof van St.-Joris) zal via een App een digitale rondleiding uitgewerkt worden. “Het stadhuis (trouwzaal, Raadszaal) moet volgende legislatuur zeker vlotter toegankelijk gemaakt worden”, zegt Jan Simons 

- Het mPad is het nieuwe voetpad (steen) die bij vernieuwing van voetpaden in het historische stadscentrum in de toekomst moet gebruikt worden. 
Mensen worden als maar ouder waardoor er meer en meer mindermobiele mensen, met rollator, rolstoel, wandelstok in het stadscentrum willen vertoeven. 
Toegankelijkheid van de binnenstad en het historische karakter van de binnenstad verzoenen is niet eenvoudig.

Grote kasseien, kleine kasseien, ruwe kasseien, gezaagde kasseien, gecementeerde kasseien,...
“Veel goed bedoelde kasseiverbeteringen en oplossingen die echter na enkele jaren van gebruik of na werkzaamheden van nutsmaatschappijen nog moeilijk bewandelbaar zijn. 
We gingen op zoek bij fabrikanten van betontegels en deze werkte een prototype/voorbeeld/oplossing uit”, zegt Koen Anciaux. 
“Geen echte voegen meer, vlotter en goedkoper te plaatsen dan kasseien, gemakkelijker te herstellen nadat de nutsmaatschappijen in de ondergrond gewerkt hebben. En, door een geborsteld procedé is de kasseisfeer blijvend”, vult Anciaux aan.

- De mPad is de empathie die we vragen van alle burgers om aandacht te hebben voor de beoogde doelgroep. Plaats geen fiets zodat de Blokkeer de mobiliteit en toegankelijkheid van anderen niet: plaats geen reclamebordje voor de winkel zodat de toegankelijkheid onmogelijk wordt, plaats je fiets op de juiste plaats,....
Ook bij de medewerkers van de uitvoeringsdiensten wordt aandacht gevraagd voor de mPad. Plaatsing stadsmeubilair, verlagen van stoepen,...
“We moeten als samenleving gewoonweg veel meer aandacht hebben voor toegankelijkheid. Een warme samenleving heeft inleving in deze nodig”, vertelt Piet den Boer.