Mechelse Family Justice center zet in op voorkomen van intrafamiliaal geweld

In het Sociaal Huis in Mechelen is vanochtend het Family Justice Center (FJC) officieel  geopend. Mechelen beschikt daarmee over een multidisciplinair expertisecentrum dat verschillende partners (politie, parket, hulp- en dienstverlening en bestuur) en op één fysieke locatie samenbrengt om hulp te bieden aan professionals en gezinnen die met intrafamiliaal geweld worden geconfronteerd. 


Het idee van een Family Justice Center is een Amerikaans concept, dat ook in Vlaanderen en Europa in opgang is. Vorig jaar opende het eerste FJC van ons land in Antwerpen. De Mechelse vestiging is de tweede in onze provincie en de tiende in Europa. Het is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het provinciebestuur en het Mechelse stadsbestuur.
“We hebben hier in Mechelen al goede ervaringen met een zogenaamde korte-keten-aanpak waarbij politie, parket en hulpverlening nauw samenwerken in gezinnen met een complexe problematiek van intrafamiliaal geweld,” stelt gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid Peter Bellens. “Het is dan een logische volgende stap om een multidisciplinair team onder één dak samen te brengen. Daardoor hebben slachtoffers en daders niet langer het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en kunnen hun dossiers nog efficiënter worden opgevolgd.”
Nadruk op preventie
Politie, parket, bestuurlijke overheden en hulpverleningsorganisaties kunnen in het Mechelse FJC al in een vroegtijdig stadium dossiers aanmelden waarbij verschillende problematieken samenkomen. Het FJC schakelt vervolgens een onafhankelijke casusregisseur in die samen met de aanmelder, het gezin en andere betrokken partners een begeleidingstraject opzet, dat niet alleen focust op slachtoffers en daders maar waarbij de noden van alle gezinsleden centraal staan. Dit voorkomt dat slachtoffers (én daders) van de regen in de drup belanden en in een intensieve ketenaanpak terechtkomen.
“Dit sluit perfect aan bij de visie van de stad Mechelen,” geeft schepen van Preventie en Veiligheid  Stefaan Deleus aan. “Al vele jaren zetten we met onze afdeling Preventie en Veiligheid in op voorkomen van intrafamiliaal geweld.  Een ketengerichte aanpak die werkt aan familiaal geweld, is hierbij cruciaal. Wanneer slachtoffers de moed vinden om dergelijk geweld aan te geven, moet hun situatie op zo’n efficiënt mogelijke manier worden aangepakt met een duidelijke afstemming tussen hulpverlening, politie en justitie. Door samen te werken met het FJC krijgt onze afdeling meer zicht op de problematiek en kunnen we meer gericht inzetten op sensibilisering en op informatiemomenten”.

Ingebed in het Sociaal Huis

Uniek aan Mechelen is de inbedding in het Sociaal Huis en de Dienst Sociale Preventie. Hierdoor kan het partnerschap makkelijk worden uitgebreid afhankelijk van de specifieke behoeften van ieder dossier en kan er vlot een samenwerking worden opgezet met andere diensten en organisaties. Zo kunnen  bijvoorbeeld moedergroepen en straathoekwerkers worden ingeschakeld, kan het Huis van het Kind een rol spelen, enzovoort.
Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis, ziet alleen maar voordelen: “Het Sociaal Huis heeft de laatste jaren partnerschappen uitgebreid zowel binnens- als buitenshuis. We hebben heel wat expertise in huis als het gaat om familiale problemen. Met FJC trekken we nog meer experts naar ons toe zoals medewerkers van justitie, politie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, etc.  Onze maatschappelijk werkers zullen als detectiepoorten fungeren en direct kunnen doorverwijzen naar het Family Justice Center. Dit neemt ook nog eens werkdruk af, waardoor men de cliënt nog efficiënter kan helpen.”
Bij de opening van het Family Justice Center in Mechelen ondertekenden vertegenwoordigers van de bestuurlijke en politieke overheden (provincie Antwerpen, stad Mechelen en OCMW Mechelen) en een aantal organisaties die betrokken zijn in de werking van het FJC (parket, politie, CAW, Sociaal Huis, Vertrouwenscentrum kindermishandeling en Justitiehuis) een charter Voor Veilig Thuis. Door die ondertekening (en het onderschrijven van de krachtlijnen en visie van een FJC) wordt FJC Mechelen officieel erkend als European Family Justice Center.

Bestand

Charter FJC Mechelen

Bestand Downloaden