Mechelse Bib heeft aandacht voor dementie
Samenwerking met inloophuis Dementie Mechelen ‘t MoNUment 

De bibliotheek van Mechelen heeft heel wat boeken over dementie. In samenwerking met ’t MoNUment breidt deze collectie nu uit. Bij vragen over dementie en hoe er mee om te gaan, verschaft de bib aan de betrokkenen extra informatie uit en verwijst ze door naar professionele zorgverlening. Voortaan worden ook specifiek samengestelde EHBD-rugzakjes (Eerste Hulp Bij Dementie) uitgeleend. In deze rugzakjes vind je naast informatieve, wetenschappelijke en kinderboeken ook een dvd, cd en luisterboek.

Met deze samenwerking willen beide partners gerichtere hulp bieden aan mensen die met deze problematiek te maken krijgen.
“De bibliotheek is onze meest laagdrempelige cultuurinstelling, die met de verhuis naar het Predikheren meer en meer zal evolueren naar een plek van ontmoeting en cultuurbeleving. Voor een inclusieve stad als Mechelen is het belangrijk dat iedereen kan participeren aan cultuur. Ook personen die geconfronteerd worden met dementie”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.

Wie op zoek is naar extra informatie kan door de consulent van het inloophuis doorverwezen worden naar de omvangrijke collectie in de bib. Omgekeerd worden Mechelaars die met specifieke vragen over dit thema tot bij de bibliotheekmedewerkers komen, vanaf nu doorverwezen naar het inloophuis waar ze kunnen rekenen op ondersteuning en deskundig advies.

“Mechelen is een dementievriendelijke stad. Ons doel is om ervoor te zorgen dat mensen met dementie en mantelzorgers zich nog beter geaccepteerd, gekend en gesteund voelen in onze samenleving. De laagdrempelige  informatieverschaffing en de samenwerking tussen bibliotheek en ’t MoNUment is van groot belang binnen dit thema”, zegt Koen Anciaux, schepen van Welzijn en voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland. 

‘t MoNUment

‘t MoNUment, een initiatief van het Zorgbedrijf Rivierenland en Stad Mechelen, is een inloophuis voor personen met dementie, hun mantelzorgers en hulpverleners.

Het inloophuis, gevestigd in het LDC De Schijf in de Lijsterstraat in Mechelen, geeft informatie en advies, en sensibiliseert doelgroepen zoals seniorenverenigingen, lokale politie, apothekers, en huisartsen. Daarnaast ontwikkelt het inloophuis diverse activiteiten voor personen met dementie en hun mantelzorgers. ’t MoNUment wordt hierbij rechtstreeks ondersteund door het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion in samenwerking met PGN (Psycho Geriatrisch Netwerk).

Praktische informatie
 • ’t MoNUment, inloophuis voor Dementie Mechelen
  • LDC De Schijf, Lijsterstraat 2
  • dementie@mechelen.be
   • Maandag en woensdag : 9u – 16u30
   • Vrijdag : 9u- 12u