29.08.2017
Mechelse basisscholen ontvangen toelage voor buitenschoolse opvang

Alle basisscholen die ochtend-, middag- en avondtoezicht organiseren in stad Mechelen ontvangen een toelage van 200.000 euro voor het schooljaar 2016-2017. Hiermee ondersteunt de stad kwaliteitsvolle opvang voor schoolgaande kinderen. De verdeling van de toelage is gebaseerd op het aantal leerlingen in de twee onderwijsnetten.

Er zijn in Mechelen twee onderwijsnetten waaronder dit bedrag verdeeld wordt. Het gaat om een bedrag van 100.652,45 euro aan Scholengroep 5 van het Gemeenschapsonderwijs en een bedrag van 99.347,55 euro aan vzw De Ranken (koepel voor het vrij onderwijs).

In juni 2013 ging Mechelen akkoord met de afspraken die de onderwijsnetten maakten over de organisatie van de buitenschoolse opvang. Het stadsbestuur engageerde zich toen om jaarlijks € 200.000 euro subsidie te voorzien. “De stad voorziet deze toelage om de scholen de mogelijkheid te geven om buitenschoolse opvang op een kwalitatieve en betaalbare manier te organiseren”, zegt schepen van kinderopvang, Koen Anciaux.  Verder geeft hij aan tevreden te zijn over de aanpak van de onderwijsnetten inzake de organisatie van de opvang.