Mechelse armoedeprojecten inspireren
Dijlestad loopt voorop in aanpak kinderarmoede

Om overheden te begeleiden in het bestrijden van kinderarmoede publiceerde de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) deze week een inspiratiegids. Opvallend, met drie projecten blijkt Mechelen, samen met Leuven en Charleroi, de meest inspirerende stad van het land.

In de gids hebben de onderzoekers 40 inspirerende praktijken opgenomen. De selectie ervan gebeurde op basis van innovatie, samenwerking en participatie. 3 van de 5 inspirerende projecten van de provincie Antwerpen komen uit Mechelen. Het gaat om GO-team, de samenwerking rond jeugdzorg en schoolstart. Daarmee neemt Mechelen een opvallende voorsprong op het vlak van armoedebeleid, in de provincie en in Vlaanderen.
“Kinderarmoede is een complexe problematiek en meteen ook één van de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. We zijn vereerd dat onze projecten andere overheden kunnen inspireren. Tegelijk gaan we natuurlijk ook met veel interesse de andere inspirerende praktijken bestuderen en waar mogelijk toepassen in Mechelen. In het efficiënt bestrijden van armoede is kennisdeling cruciaal,” weet Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis Mechelen.
Het sociaal innovatief beleid van Mechelen inspireert al langer als het gaat om creatief tackelen van armoede. “Ons GO-team was eerder al baanbrekend. In 2016 ontvingen we daarvoor al de prijs van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting uit handen van kinderpsychiater Peter Adriaenssens”, zegt Koen Anciaux.
De resultaten blijven niet uit. Mechelen is de enige centrumstad waar de kinderarmoede-index een dalende trend vertoont. Vorig jaar zakte die voor de eerste keer deze eeuw ook onder het Vlaams gemiddelde. “Al hoor je me niet zeggen dat 12,4% een hoeracijfer is”, zegt burgemeester Bart Somers. “Kinderarmoede vergt een dagdagelijkse multidisciplinaire inzet. Niet vanuit een kantoor, maar bij de mensen aan de keukentafel… als die er al is. Arm in arm als het moet. Dat is trouwens de essentie van de drie projecten die in de gids worden opgenomen. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze weg verder moeten. Armoede moet ons blijven kwellen en dwingen om voortdurend te zoeken naar nieuwe methodieken. Deze gids toont alvast aan dat géén stad meer doet om de beschamende problematiek van kinderarmoede efficiënt te bestrijden. Dat mag ons niet in slaap wiegen. Het is integendeel een wake-upcall aan alle overheden om net als ons werk te maken van innoverende en efficiënte praktijken tegen armoede.”

  • Je kan de isnpiratiegids van de POD MI online raadplegen via:
  • De kansarmoede-index op gemeentelijk niveau kan je raadplegen op de website van Kind & Gezin: