Mechelen wisselt ideeën uit over stadslandbouw bij de Nederlandse ambassade in Brussel  

Op uitnodiging van Maryem van den Heuvel, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, nam schepen Koen Anciaux gisteren deel aan een bijeenkomst over urban farming bij de ambassade. De schepen van Landbouw was uitgenodigd om ideeën uit te wisselen over een zo goed mogelijk beleid voor urban farming. 

De banden tussen Nederland en België zijn zeer hecht. Op vele onderwerpen opereren we binnen dezelfde context, waaronder urban farming. Zowel in Nederland als België zien we dat urban farming projecten een ontwikkeling doormaken van pioniersfase richting een meer geconsolideerd systeem. Ook vanuit Mechelen streven wij ernaar de duurzame implementatie van stadslandbouw te ondersteunen door de uitwisseling van visies en ervaringen op dit vlak te faciliteren. Professor Huub Rijnaarts van Wageningen University&Research (WUR) leide aan de hand van een korte presentatie het gesprek in.

Mechelen doet al volop aan urban farming. Denk maar aan volkstuintjes, het samentuinen in de binnenstad waar buurtbewoners samen hun eigen groenten kunnen kweken (waaronder Citamine). De stadsboerderij ‘De Stadskiem’ is een mooi voorbeeld van Urban Smart Farming. Daarnaast is er ook een werkgroep lokale voedselstrategie van vrijwilligers  in Mechelen actief die een slimme voedselstrategie wenst uit te werken voor én in samenwerking met de stad. De werkgroep onderzoekt ook de mogelijkheden voor urban farming. “Urban farming leeft in Mechelen. We hebben de ambitie om landbouwproducten dichterbij de stadsbewoners  te brengen. Het was daarom zeer nuttig om samen met een andere schepenen uit België en Nederland  bijeen te komen voor een ideeënuitwisseling. We hebben veel inspiratie opgedaan dankzij onze bovenburen en andere Vlaamse centrumsteden, zegt schepen Koen Anciaux.