Mechelen neemt maatregelen om gevolgen voor handel en horeca te milderen

Als steunmaatregel voor handel en horeca besliste het Mechelse schepencollege om de promotaks 2020 af te schaffen. Daarnaast laat het stadsbestuur alle concessievergoedingen en verhuringen aan exploitanten die door beperkende maatregelen getroffen worden, vallen voor de duur van de sluitingsmaatregelen. Intussen werkt de stad samen met de handelaarsorganisatie Mechelen MeeMaken aan een Post-Corona-Actieplan. Dit om Mechelen te promoten als winkelstad voor wanneer de coronacrisis achter de rug is.
 
“Mechelen maakt nu reeds werk van het post-coronatijdperk. Samen met Mechelen MeeMaken werkt de stad aan een actieplan voor de handel en horeca. Ook UNIZO en Voka worden hierbij betrokken. We werken schouder aan schouder zodat de bedrijvigheid in onze stad een doorstart kan maken na de crisis”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.
 
Mechelen en het lokale handelsapparaat zijn als communicerende vaten. Gaat het goed met de lokale handel en horeca, dan gaat het goed met de stad en vice versa. “Nu zij het moeilijk hebben is het aan ons om steunmaatregelen te nemen. Daarnaast bekijken we nu al met Mechelen MeeMaken hoe we ons handelsapparaat snel terug op de rails krijgen. Met de uitrol willen we klaar staan als de crisissituatie achter de rug is en de winkels en horecazaken opnieuw geopend zijn”, aldus economieschepen Greet Geypen.
 
Promotaks 2020 afgeschaft
 
De stad heeft ook een aantal gebouwen die ze in concessie geeft aan horecaondernemers. Het gaat om de Nekkerhal, Lamot, het Tivolikasteel, het Via Via reiscafé, de aubetten van de Bruul en de Margriet.
 
“We hebben beslist om de huurprijzen pro rata temporis met de duur van de sluitingsmaatregelen te verminderen. De dotaties aan de autonome gemeentebedrijven (AGB’s) verhogen we dan weer met dezelfde waarde als die van de concessieverminderingen”, legt schepen van financiën Koen Anciaux uit. De AGB’s beheren de gebouwen voor de horecazaken Tinèlle, de Kuub, Kunstuur en de cafetaria’s van de sporthallen en het stedelijk zwembad.
 
Stad roept eigenaars op om solidair te zijn
 
Daarmee bereikt de stad maar een beperkt aantal horecaondernemers. “De stad is uiteraard geen makelaar in horecavastgoed. Daarom roepen we eigenaars van horecapanden op om hetzelfde te doen en de huur van hun panden tijdens deze periode te laten vallen. Verschillende brouwers hebben reeds aangegeven om de huur kwijt te schelden. Een aantal brouwerijen gaan daar nog niet in mee. Ook aan hen vragen we om aan te sluiten, net zoals we dat aan pandeigenaars van handelszaken vragen. Uiteindelijk is het ook in hun voordeel dat onze handel en horeca de crisis overleven. Het zijn de private eigenaars die het verschil kunnen maken”, zegt schepen van economie Greet Geypen.
 
Belastingaanslagen opschorten
 
Daarnaast gaat het stadsbestuur ook het versturen van belastingaanslagen voor alle economische bedrijvigheid opschorten. Dat zijn belastingen die gelden in zoverre de belaste materie of handeling zich op Mechels grondgebied bevindt of gebeurt.
In een eerste fase tot eind mei, maar verlengbaar tot eind augustus 2020. Ook betalingsherinneringen en de opstart van nieuwe gedwongen betalingsprocedures bij laattijdige betaling worden voor dezelfde periode opgeschort. Dat betekent niet dat die belasting niet aangerekend wordt of dat er belastingverminderingen zijn.
 
 
“Het is bemoedigend dat de handel en horeca uit alle hoeken steun of steunbetuigingen krijgen. Dat stemt me hoopvol voor de toekomst dat we er niet alleen voorstaan en dat we op hulp mogen rekenen. Van de stad, de pandeigenaars, de mensen in de straat… Het actieplan dat we samen met de stad opmaken moet het mogelijk maken om snel de draad weer op te pikken in het post-coronatijdperk. Intussen doe ik nog graag een warme oproep om onze lokale handelaars te blijven steunen. Je hoeft daarvoor niet fysiek naar Mechelen af te zakken, maar dat kan al door te surfen naar
www.hamstereninmechelen.be”, besluit Geert Milis, voorzitter van MechelenMeemaken.