Mechelen lanceert actieplan pleegzorg
Acties in het kader van label Pleegzorggemeente

Mechelen heeft een actieplan vooropgesteld om pleegzorg in Mechelen te ondersteunen. Enerzijds zal er ingezet worden op communicatie om zo pleegzorg in al zijn facetten bekender te maken bij de Mechelse bevolking. Anderzijds wordt er ook gezorgd voor meer logistieke ondersteuning voor pleegzorgouders. Deze acties vloeien voort uit een organische samenwerking tussen de Stad Mechelen en Pleegzorg Provincie Antwerpen nadat de Stad Mechelen het label ‘Pleegzorggemeente’ aanvroeg in november vorig jaar.

Pleegzorg bekender maken bij de Mechelse bevolking
“Voor ons actieplan pleegzorg werken we op twee sporen, namelijk logistieke ondersteuning voor pleegouders en het bekender maken bij de Mechelse bevolking wat pleegzorg inhoudt”, vertelt eerste schepen Marc Hendrickx. “Dat laatste is zeker nodig: in de provincie Antwerpen wonen 1545 gezinnen die een pleegkind of pleeggast opvangen in hun gezin. Voor de stad Mechelen komt dit neer op 67 pleeggezinnen die samen 91 pleegkinderen of pleeggasten opvangen. Toch zoekt Pleegzorg Provincie Antwerpen nog heel wat andere pleeggezinnen die kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking een warme thuis willen geven.”
Logistieke ondersteuning van pleegouders
Het tweede spoor dat bewandeld wordt, is om logistieke ondersteuning te bieden aan pleegouders. Op deze manier ontvangen pleeggezinnen enkele voordelen om het engagement van (mogelijke) pleegouders te ondersteunen. Zo krijgen kersverse pleegouders een Rommy-rugzakje, die kan afgehaald worden in het Huis van het Kind. In het rugzakje vinden de pleegouders een aantal gadgets, kortingen en vrijkaarten.
Koen Anciaux, schepen van Welzijn en voorzitter Sociaal Huis vindt het een voordeel dat pleegouders hiermee meteen ook kennis kunnen maken met het aanbod van het Huis van het Kind en het Sociaal Huis. “We willen hen duidelijk maken dat het Sociaal Huis kan ondersteunen waar nodig. Zij kunnen altijd aankloppen bij het Sociaal Huis. Daarnaast liggen er ook nog enkele initiatieven op tafel bij enkele partners om te kijken of er mogelijkheden bestaan tot onder meer korting voor pleegkinderen. Verder zal onderzocht worden of dit luik in de toekomst verder kan uitgebouwd worden”, zegt de schepen.
Qua communicatie zal er op verschillende kanalen worden ingezet om pleegzorg binnen Mechelen meer in de kijker te zetten. Zo worden acties met betrekking tot pleegzorg vermeld op de website van de Stad Mechelen en Mechelen Kinderstad, op de sociale media en op de infozuilen van de Stad Mechelen. Via deze weg worden ook infoavonden en filmpjes van Pleegzorg Provincie Antwerpen verspreid. Verder wordt er ook een pagina aangemaakt op de website van Mechelen Kinderstad, die helemaal gewijd zal zijn aan pleegzorg. Mechelaars kunnen hier algemene informatie vinden over pleegzorg en de acties van de stad Mechelen met betrekking tot pleegzorg.
“Behalve deze interne initiatieven, zal de Stad Mechelen zich ook engageren om de campagnes die Pleegzorg Provincie Antwerpen zelf op poten zet om pleegzorg in de kijker te zetten, te ondersteunen. Dat zullen we op gepaste tijden doen zowel op vlak van bekendmaking als op vlak van logistieke ondersteuning”, geeft eerste schepen Marc Hendrickx aan. “Daarnaast zal Pleegzorg Provincie Antwerpen ook aanwezig zijn met een infostand op de Mechelse Speeldag van 27 mei 2018. Op die manier zetten wij op verschillende fronten in op pleegzorg bekender te maken bij de Mechelse bevolking, in nauwe samenwerking met Pleegzorg Provincie Antwerpen.”
Label Pleegzorggemeente
Het actieplan is een vervolg op de beslissing van de stad Mechelen in november 2017 om het label ‘Pleegzorggemeente’ aan te vragen. Eerder verleende de stad Mechelen al zijn medewerking door zijn stadhuis te doneren tijdens de Week van de Pleegzorg, ook in november vorig jaar. Sindsdien zaten stad Mechelen en Pleegzorg Antwerpen opnieuw samen om de organische samenwerking te laten uitvloeien in een concreet actieplan. 
“We zijn vereerd dat een stad als Mechelen mee haar schouders zet onder ons verhaal. Het is een mooi gebaar om op een verbindende en positieve manier een thema als pleegzorg in de kijker te zetten. Hopelijk kan het actieplan dat de stad uitwerkte veel gezinnen inspireren om de stap te zetten als pleeggezin, want ook dicht bij ons zijn er heel wat kinderen in een kwetsbare situatie”, stelt Niels Heselmans van Pleegzorg Provincie Antwerpen nog.

Gezinnen die interesse hebben, vinden meer info op www.pleegzorg.be of op het nummer 0800-30 181.