Mechelen blijft ‘Hartveilig’
Stad blijft opleidingen eerste hulp bij hartstilstand aanbieden

Bijna elke dag krijgen 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10 procent van hen overleeft dit. Stad Mechelen heeft zich al sinds 2010 met succes ingespannen om dit risico zo veel als mogelijk te beperken. Met een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en het Rode Kruis wil Mechelen een "Hartveiligere” stad zijn en zet in op nieuwe opleidingen en promotie.

Stad Mechelen vernieuwt de overeenkomst met het Rode Kruis afdeling Mechelen-Bonheiden  voor 2018 – 2020. Via het project "Hartveilige gemeente" wil de stad in samenwerking met het Rode Kruis de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken. Dit door het promoten en bekostigen van opleidingen reanimeren en defibrilleren intern (personeel) en extern (bevolking). Mechelen verlengt zo het label ‘Hartveilige stad’.  De Stad krijgt ook een tweede uithangbord ‘Hartveilige gemeente’.

Bij vernieuwing van de overeenkomst engageert de stad zich tot het betalen van nieuwe opleidingen reanimeren en defibrilleren voor de Mechelse bevolking. Streefcijfer blijft circa 120 Mechelaars over twee jaar. Het Rode Kruis staat mee in voor promotie en voor de opleidingen, inschrijvingen en locatie. In totaal zijn er over de afgelopen jaren 475 Mechelaars opgeleid om te reanimeren en om een AED-toestel te gebruiken.
Minstens 10% van het stadspersoneel is reeds opgeleid (inclusief brandweer en AGB SAM). Aan deze voorwaarde van 10% wordt dus reeds voldaan. Bij vernieuwing van de
overeenkomst engageren stad en Sociaal Huis zich om personeel opnieuw opleiding aan te bieden.

De stad beheert reeds twee openbare AED’s aan de gevels van de Zeeridder en aan het congresgebouw Lamot. In 2014 plaatste Sociaal huis 10 openbare AED toestellen in elk gebouw van het Sociaal Huis (nu Zorgbedrijf Rivierenland). Aan deze voorwaarde is dus al voldaan. Er zijn intussen zeker meer dan 60 openbare AED toestellen geregistreerd en te vinden op de www.rodekruis.be – afdeling Mechelen Bonheiden.

Schepen van Welzijn, Koen Anciaux: "In Mechelen zijn meer dan 30 AED-toestellen aanwezig op verschillende locaties, waarvan twee op openbaar domein, namelijk aan de Zeeridder (stadsgebouw) en aan het congresgebouw Lamot. Verder is elke sporthal voorzien van een AED-toestel. We hopen het aantal AED’s in de stad de komende jaren uit te breiden. Minstens even belangrijk is dat mensen leren reanimeren. Op deze manier dragen we bij tot een hartveiligere stad en worden we binnenkort zelfs beloond met het tweede uithangbord ‘Hartveilige gemeente’. We hebben de afgelopen jaren met succes inspanningen geleverd om aan de "Hartveilige Stad" criteria te voldoen”, zegt schepen Koen Anciaux
Deze cursussen bestaan uit reanimeren, uitvoeren van mond-op-mondbeademing en hartmassage. De kosten hiervoor blijven gelijk en zijn geraamd op 2.410 euro. 

Wat doet een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen voordoen. Het toestel analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt au­tomatisch of een stroomstoot het slachtof­fer kan helpen. De toestellen zijn gebruiks­vriendelijk en volledig veilig. Zodra de AED geactiveerd is, stuurt de adviesstem van het toestel de hulpverlening. Het toestel kan en zou door iedereen gebruikt moeten worden in geval van hartstilstand.

Walter Schroons, schepen van Sport, legt uit welke engagementen de stad aangaat bij vernieuwing van de overeenkomst: “Minstens 10% van ons personeel is intussen opgeleid, waaronder ook de brandweer en AGB SAM. Komende twee jaar zullen nog 100 personeelsleden leren reanimeren en defibrilleren. Het label van een “Hartveilige Gemeente” zullen we dus zonder probleem verder kunnen uitdragen. Gezien Groep Mechelen al voldoet aan de voorwaarde van opgeleid personeel, geeft dit ons nog meer ruimte om in te zetten op de opleidingen van de Mechelse bevolking. In samenwerking met het Rode Kruis volgden reeds 470 Mechelaars de afgelopen jaren de cursus. Het doel is om opnieuw 120 Mechelaars op te leiden over 2 jaar.”