Mechelen activeert leefloongerechtigden
3e plaats in Vlaanderen

Mechelen staat 3e in de ranglijst van de 18 steden met het hoogste aantal nieuw opgestarte leefloongerechtigden in Tijdelijke Werkervaring (TWE) sinds de invoering hiervan begin dit jaar. Het Sociaal Huis, stad Mechelen en de VDAB bundelden hun krachten om mensen met een leefloon sneller aan het werk te krijgen begin dit jaar.

Tijdelijke Werkervaring
De tijdelijke werkervaring werd begin dit jaar ingevoerd voor mensen die door een gebrek aan ervaring moeilijk aan een job raken. Samen met het OCMW wordt gezocht naar een stage of opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt kan verhogen. De medewerkers van de OCMW's volgen daartoe een opleiding bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Sinds de invoering van het systeem van tijdelijke werkervaring voor leefloongerechtigden en werkzoekenden zijn al 79 personen in een traject gestapt in Mechelen. Dat blijkt uit cijfers van het VDAB. Antwerpen staat aan kop met de opgestarte trajecten, Gent is 2e  en Mechelen staat als 3e op de lijst.
Schepen Koen Anciaux is tevreden met de cijfers. "Werk de beste bescherming tegen armoede. Via werkervaringsplaatsen moeten kansarmen en/of nieuwkomers een plaats kunnen vinden binnen de reguliere arbeidsmarkt. Dankzij projecten op het vlak van sociale economie kunnen ook zij aan de slag en kunnen daardoor een eigen inkomen verwerven. Een must om te integreren en te participeren", zegt hij.

In hoeveel gevallen het traject effectief tot een job heeft geleid, moet evenwel nog blijken. Mechelen zet sinds vorig jaar extra in op de snelle activering van leefloongerechtigden en werkzoekenden. Na een tewerkstelling onder dit statuut is het de bedoeling om de leerwerknemers aan de slag te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt.
Het Sociaal Huis kan leefloongerechtigden ter beschikking stellen aan ondernemingen via het voordelige systeem artikel 60. Deze zogenaamde ‘leerwerknemers’ verdienen het wettelijk gewaarborgd minimumloon.
Het Sociaal Huis wil mensen helpen en kansen geven, maar verwacht ook dat ze die kansen grijpen en er alles aan doen om hun situatie te verbeteren. En hoopt dat ze zo snel mogelijk op eigen benen te staan en bijdragen aan de samenleving.