Livestreaming ‘Dex tot de tweede macht’ in woonzorgcentrum

De stad Mechelen zal op 14 juni om 14u het optreden van Barbara Dex, ‘Dex tot de tweede macht’, vanuit cultuurhuis de Warande livestreamen in het Woonzorgcentrum Hof van Egmont.

Alle cultuur- en gemeenschapscentra uit de provincie Antwerpen kregen de mogelijkheid om gratis in te tekenen op deze livestreaming en hun lokaal woonzorgcentrum te laten meegenieten. In de eetruimte van het Hof van Egmont zal een streaming plaatsvinden van het concert dat Barbara Dex ondertussen live zal uitvoeren in de Warande in Turnhout.

“Met het streamen van dit live-optreden in het Hof van Egmont maken we cultuur ook voor minder mobiele senioren toegankelijk. Het is alweer een mooi voorbeeld van sector-overschrijdende samenwerking tussen cultuur en zorg”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer. “Om de cultuurbeleving zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij een live-optreden voorzagen we echte tickets en een publieksopwarmer die ook plaatjes uit de tijd van toen zal draaien.”

“Onze bewoners zouden graag optredens, concerten en festivals bezoeken, maar dat is helaas niet altijd mogelijk vanwege hun beperkte mobiliteit. Toch willen we hen live laten meegenieten van optredens. Daarom doen we moeite om steeds vaker mee te doen met livestream projecten in onze woonzorgcentra. Dit komt het welzijn van onze ouderen alleen maar ten goede”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Zorgbedrijf Rivierenland.