Kunstproject “Oud en Nieuw” in De Lisdodde
Bewoners tonen zich van hun meest expressieve kant. 

Begin 2017 groeide het idee om in woonzorgcentrum De Lisdodde samen met de bewoners een activiteit te organiseren rond kunst. Door het enthousiasme bij zowel onze bewoners als onze medewerkers groeide dit uit tot een echt project met als thema ‘oud en nieuw’. Alle geïnteresseerde bewoners konden zich tussen januari en mei 2017 onderdompelen in verschillende kunstvormen. Schepen Koen Anciaux en de kinderburgemeester Maija Mans, knipten vandaag samen de lint door en openden de kunsttentoonstelling.

Van januari tot en met mei 2017 werd er op verschillende momenten samengewerkt met professionals en semi-professionals.  De medewerkers (verplegers en verzorgers) streven ernaar om voor elke doelgroep een aangepast kunstmoment te creëren. In dit project ging het om herinneringen van vroeger en een blik op het heden en de toekomst. Op deze manier kunnen de ouderen hun ervaringen delen. Van alle activiteiten werden foto’s gemaakt die tijdens de tentoonstelling gekoppeld zullen worden aan de kunstcreaties. Zo krijgen de bezoekers en geïnteresseerden een beeld van de bewoners die deze werken maakten. Gisteren waren alle deelnemers van de kunstwerken, familie en geïnteresseerden aanwezig bij de opening.

Samenwerking
Dit vijf maanden durende kunstproject heeft als doel een zinvolle dagbesteding aan te bieden en de bewoners hun talenten te laten tonen. Op elke afdeling is de mogelijkheid om deel te nemen aan kleine kunstprojecten die door het animatieteam aangeboden worden. Dit alles via een samenwerking tussen zorg, kiné, ergo en animatie. Zo richt kiné zich meer naar de kunst van het bewegen, de ergo meer handvaardigheden en animatie naar kunst in het dagelijkse leven. Op sommige momenten kregen zij hulp van kunstenaars van buitenaf. “De bewoners hebben duidelijk behoefte aan om zich kunstzinnig te uiten. Met dit project hebben ze hun creativiteit laten zien. Het was een mooie samenwerking tussen bewoners, zorg-, kine-  animatie medewerkers en kunstenaars”, Zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis

Nog tot oktober kunt u een bezoek brengen aan de tentoonstelling in De Lisdodde, adres: Frans Broersstraat 1, 2800 Mechelen