Kinderopvangdienst Mechelen viert 40 jaar
Nood aan nieuwe plaatsen – nood aan onthaalouders

De Kinderopvangdienst Mechelen was bij de start in 1977 een van de eerste organisaties voor onthaalouders die een erkenning kreeg van Kind en Gezin. Er waren toen 11 onthaalouders, vandaag zijn het er 55. Samen vangen ze jaarlijks 450 kinderen thuis op.
Op vrijdag 29 september viert de Kinderopvangdienst Mechelen zijn 40ste verjaardag samen met schepen Koen Anciaux en met Jan Seresia, afgevaardigd bestuurder van vzw Emmaüs en bestuurder van de Kinderopvangdienst Mechelen.
               
Groei in de sector
‘De gezinsopvang zorgt voor meer dan ¼ van de formele opvang in Mechelen. Dat is een behoorlijk aandeel en de Kinderopvangdienst Mechelen is met 258 plaatsen ook de grootste.
Deze vorm van opvang betekent dat kindjes worden opgevangen in hun vertrouwde omgeving met nodige flexibiliteit in uren. Dit tot grote tevredenheid van ouders en kinderen. Mechelen blijft streven naar goede kwalitatieve samenwerkingen zoals deze,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van Sociaal Huis Mechelen.
De vraag naar plaatsen kinderopvang blijft hoog. Ouders zoeken een kleinschalige, huiselijke opvang in de buurt. Om een antwoord te kunnen bieden aan die vraag, zoekt de Kinderopvandienst (KOD) nieuwe onthaalouders.

Kindvriendelijk, veilig, huiselijk
KOD Mechelen hecht veel belang aan kwaliteitsvolle opvang. De professionele dienst-verantwoordelijken laten zich continu bijscholen op het vlak van nieuwe wetgeving, veiligheid, opvoeding, aanwerving van kinderbegeleiders... Op regelmatige basis bezoeken ze onaangekondigd de onthaalouders om de kwaliteit van de opvang en de ontwikkeling van de kinderen op te volgen.
De onthaalouders doorlopen een selectie- en evaluatieprocedure die gericht is op die kwaliteitsvolle opvang. Ze krijgen een basisopleiding en jaarlijkse bijscholingen. Ook de woning wordt gecontroleerd op de veiligheidsvoorschriften van Kind en Gezin.
Op die manier kan de Kinderopvangdienst Mechelen aan ouders de zekerheid bieden dat hun kindjes in de allerbeste omstandigheden opgevangen worden.

Diversiteit in Mechelen
Kinderopvang heeft naast een economische en educatieve functie ook een sociale rol te vervullen. Specifiek voor KOD in Mechelen is de stijging van het aantal onthaalouders met een migratieverleden. Dat kan ervoor zorgen dat meer ouders uit kansengroepen de weg naar de kinderopvang zullen vinden.