Kinderopvang in Mechelen toch betaalbaar


De christelijke vakbond ACV pleit ervoor om de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar voor iedereen gratis te maken in Vlaanderen. Volgens Schepen van Kinderopvang Koen Anciaux is dit een aardige gedachte, maar praktisch niet haalbaar. Wel zijn er situaties waarin de kosten voor de opvang volledig gedekt worden door het Sociaal Huis. In dat geval is de opvang dus gratis.


Volgens de christelijke vakbond die het voorstel lanceert zou de gratis opvang de overheid één tot anderhalf miljard euro kosten, twee tot drie keer zo veel als nu. Het idee van gratis kinderopvang is sympathiek, maar dan rijst de vraag hoe die anderhalf miljard bekostigd zal moeten worden.
De overheid financiert kinderopvang voor een groot deel en stimuleert zo de arbeidsmarktparticipatie. Ook wordt er ervoor gezorgd dat opvang wel betaalbaar blijft  voor ouders. In Mechelen zijn er 588 kinderen die worden opgevangen aan een vrije prijs. In totaal zijn er 1627 opvangplaatsen in onze stad.

Om kinderopvang betaalbaar te houden voor ouders is er in eerste instantie het inkomensgerelateerde kinderopvangsysteem.  Het grotendeel van de Mechelse ouders maakt hier gebruik van. Dat zijn ouders van 1039 kinderen die een bedrag van € 28,13 tot een minimum van € 5,07 per dag betalen.
Bijkomend is er een verlaagd tarief voor mensen met een heel laag inkomen voor € 1,59 per dag. Dit is het bedrag dat ouders betalen na een sociaal onderzoek door het Sociaal Huis.
Tenslotte bestaat er een regeling waarbij het Sociaal Huis het volledige tarief betaalt indien een ouder zich inzet om Nederlands te leren of werkervaring op te doen.
Vorig jaar betaalde het Sociaal Huis de opvangkosten van 69 kinderen van alleenstaande ouders op basis van individuele dossiers gedurende hun opleidings- of werkervaringsperiode. 
“Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de gemotiveerde ouder die iets wil maken van zijn/haar leven. Door verantwoordelijkheid op te nemen en het kind te laten zien dat naar de opvang gaan en werken wel degelijk van belang is voor een goede toekomst, vervult de ouder een cruciale rol”, zegt schepen van Kinderopvang, Koen Anciaux. “Het Sociaal Huis ondersteunt de participatie zoveel mogelijk door de opvang betaalbaar te houden voor iedere ouder. We moeten eerlijk toegeven dat niets gratis is in het leven. Altijd zal er iemand moeten opdraaien voor de kosten”, vervolgt de schepen.

Men gaat ervan uit dat ouders met een laag inkomen kinderopvang niet kunnen betalen. Het is niet altijd een financieel probleem, maar kan ook aan andere factoren liggen. De drempel om het kind te laten opvangen door een ander is soms groot. Het Sociaal Huis ondersteunt nu al de mentaliteitsverandering van ouders om toch die stap te zetten. Een van onze grootste projecten daarrond is '38 Volt' in de Caputsteenstraat, de nieuwe vorm van kinderopvang  waarbij alle partijen betrokken worden. Een ‘Brede Kinderopvang’, waarbij ook ouders de nodige informatie en stimulans krijgen met als doel uiteindelijk de arbeidsmarkt te betreden.