Kinderopvang 38 Volt officieel geopend

De nieuwe opvanglocatie 38 Volt in de Caputsteenstraat is vandaag officieel geopend. Deze opvanglocatie wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken en ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk.

'38 Volt’ is de naam van het sociaal innoverend project dat op 11 december van start gaat in de Caputsteenstraat 38. 38 Volt is een plek waar gezinnen terecht kunnen in hun zoektocht naar werk. Ouders van jonge kinderen (0-3 jaar) worden actief begeleid in hun zoektocht naar werk, terwijl hun kindje(s) in de kinderopvang professioneel worden verzorgd. Vaak is flexibele opvang een drempel in de zoektocht naar werk, maar hier wil 38 Volt iets aan doen. In de kinderopvang is er ruimte voor de kinderen, maar is er ook een werking voor de ouders om hen te begeleiden. 38 Volt wil deze ouders de energie geven om terug actief te worden op de arbeidsmarkt. 
De naam 38 Volt is een combinatie van het huisnummer en volt. Volt verwijst naar een stroomstoot die symbool staat voor de menselijke energie die ter plekke zal stromen. Deze mooie locatie aan het Caputsteenpark zal ruimte bieden in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in heel Europa. Naast een opvanglocatie is 38 Volt ook een ontmoetingsplaats voor ouders waar ouders in contact komen met gelijkgestemde zielen en dat in een vertrouwde omgeving..

38 Volt staat voor belangrijke uitdagingen: de toegang tot kinderopvang én tot werkgelegenheid verbeteren, zodat ouders gemakkelijker aan de slag kunnen gaan. Een gebrekkige toegang tot kinderopvang vormt vaak een drempel voor ouders om opleidingen te volgen, werk te zoeken of om te werken. Het PACE project wil met een nieuwe benadering voor de opvang van kinderen de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Dit Europese project wordt mogelijk gemaakt door het Interreg 2 Zeeën Programma.

De huidige vormen van kinderopvang zijn zelden afgestemd op de flexibiliteit die ouders aan de dag moeten leggen.  Dat geldt niet enkel voor mensen met een job, maar ook voor werkzoekenden. Dit project loopt af in 2020. De bedoeling is om zeker 60 gezinnen te hebben geholpen tot die tijd.

“Met dit initiatief willen we een nieuwe doelgroep bereiken. Namelijk ouders die nog niet vertrouwd zijn met systemen van kinderopvang. We wijzen hen op de kwaliteiten van kinderopvang en op de mogelijkheid die dit biedt om ook zelf actief te blijven op de arbeidsmarkt. Ons doel is om zoveel mogelijk drempels te verlagen,” zegt schepen van Kinderopvang Koen Anciaux.

De eerste stappen in hun zoektocht naar werk zijn vaak niet gemakkelijk, daarbij willen wij samen met de gezinsbegeleiders ouders in begeleiden.  Cv’s leren schrijven, leren solliciteren, een opleiding volgen, vrijwillgerswerk,….
“Het project heeft als doelstelling tegemoet te komen aan twee belangrijke uitdagingen die gezinnen hebben: de toegang tot kinderopvang verbeteren en de toegang tot werkgelegenheid bevorderen, zodat ouders gemakkelijker aan de slag kunnen gaan. Een gebrekkige toegang tot kinderopvang vormt vaak een drempel voor ouders om opleidingen te volgen, werk te zoeken of om te werken, met name voor ouders die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die weinig of geen gebruik maken van kinderopvang. De globale werkloosheidscijfers voor Mechelen zitten in een dalende lijn. Toch blijven we alert om specifieke doelgroepen extra te ondersteunen naar de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden en nieuwkomers blijven bijvoorbeeld oververtegenwoordigd in de werkloosheidsstatistieken”, meent schepen van Sociale Tewerkstelling Katleen Den Roover.

PACE
Dit PACE (Providing access to childcare and employment) project wordt mogelijk gemaakt door het Interreg 2 Zeeën Programma. Het grensoverschrijdende project heeft als doelstelling het tegemoet komen aan twee belangrijke uitdagingen die gezinnen hebben: de toegang tot kinderopvang verbeteren en de toegang tot werkgelegenheid verbeteren, zodat ouders gemakkelijker aan de slag kunnen gaan. Een gebrekkige toegang tot kinderopvang vormt vaak een drempel voor ouders om opleidingen te volgen, werk te zoeken of om te werken, met name voor ouders die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die weinig of geen gebruik maken van kinderopvang. Het PACE project wil met een nieuwe benadering voor de opvang van kinderen de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken.  Het project wordt ook uitgerold in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.  Elk land heeft zijn eigen regelgeving rond kinderopvang en tewerkstelling, maar onze boodschap weerklinkt wel unaniem.

“De kracht van dit project is dat het barrières wegwerkt die mensen verhinderen om werk te zoeken. Het is een flankerende maatregel die mensen ruimte moet geven om aan de slag te gaan, werk te zoeken en kansen te grijpen. Het is aan de overheid om de weg voor te bereiden. De laatste stap moeten de mensen zelf zetten,” zegt Bart Somers.

Prikkeltuin Mechelen – het crowdfundingproject van 38 Volt
38 Volt heeft in september een initiatief gelanceerd op het Crowdfundingsplatform van Mechelen. Het initiatief Prikkeltuin Mechelen wil graag een tuin ontwikkelen waarin kinderen kunnen ravotten en de natuur kunnen ontdekken. Prikkeltuin Mechelen is een van de eerste drie projecten die live staan op de website www.crowdfundingmechelen.be zodat het bekeken en ondersteund kan worden. 
Stad Mechelen biedt sinds september een eigen crowdfunding en crowdsourcing platform aan. Mechelen is hiermee de tweede stad in Vlaanderen die een platform beschikbaar stelt waarmee en financiële middelen en andere ondersteuningsvormen voor allerlei projecten kunnen ingezameld worden.  “We geloven dat ouders, grootouders, vrijwilligers, opleidingscentra, interimkantoren, middenveldorganisaties, sociale ondernemers, projectontwikkelaars, bedrijven,  …  en zelfs beleggers op de één of andere manier hierin een ondersteuning kunnen bieden of een bijdrage kunnen leveren”, aldus schepen Koen Anciaux.