Jong en oud beleven samen plezier met Mengelmoes

Mechelen zet sterk in op intergenerationele projecten. Dit zijn projecten waar jong en oud samen kunnen aan deelnemen. Onder de noemer Mengelmoes organiseert de stad activiteiten voor jongeren en ouderen.
Dit is een idee van de Kinderraad, 19 enthousiaste jongens en meisjes die van Mechelen een nog betere kinderstad willen maken. Zij namen contact op met de ouderenadviesraad SARS en Mengelmoes zag het daglicht. 

Met welk speelgoed speelde oma? Hoe dans je op hiphop? Kunnen we samen zingen? Jong en oud zijn benieuwd hoe de ander plezier beleeft. Mengelmoes is spelen, zingen, knutselen en dansen. Niet apart, maar samen. Eén activiteit voor twee verschillende generaties.  Gedurende 4 namiddagen zullen er, telkens in een ander thema, activiteiten georganiseerd worden voor kinderen en ouderen samen.

Kindersecretaris Maija Mans (9) over Mengelmoes: "Als er iets georganiseerd wordt, is het vaak of voor kinderen, of voor volwassenen, of voor ouderen. Je kan wel naar de speeltuin met je oma of opa, maar dan gaat het om toekijken in plaats van samen spelen. Ik wil graag dingen samen doen, samen dingen beleven. De kinderen zullen ontdekken dat de ouderen, hun verhalen en ook de dingen die ze vroeger deden heel boeiend zijn. Oudere Mechelaars zullen ontdekken dat ze zelf nog best jong zijn en zich nog kunnen amuseren".

Vier namiddagen

De activiteiten gaan door op vier namiddagen, waar jong en oud van elkaar kunnen leren. Elke namiddag heeft een ander thema:  spelletjes spelen, zingen, dansen
en breien & knutselen. 

“Het organiseren van ontmoetingsmomenten tussen kinderen en senioren is één van de actiepunten van het Kindercharter. Daaruit is dan dit initiatief ontstaan waarbij we intergenerationele activiteiten organiseren. Door samen activiteiten uit te voeren, krijgen generaties meer begrip en respect voor elkaar, wat bijdraagt tot een meer solidaire samenleving. Een win-win voor iedereen dus”, klinkt het bij schepen van Jeugd, Greet Geypen.

Je kan individueel of als duo (oud en jong) inschrijven via UiT in Mechelen. De eerste editie gaat door op woensdag 15 oktober 2017 van 14u tot 16 en staat in het teken van gezelschapsspelen. De concrete invulling van de namiddagen gebeurt door leden van de kinderraad en leden van ouderenadviesraad samen.

“Het samenbrengen van verschillende generaties is verrijkend. Voor de jongeren heeft
dit een grote pedagogische waarde en ook de ouderen kunnen nog wat opsteken van onze jeugd. Een kleinschalig onderzoek dat we enkele jaren geleden voerden bracht aan het licht dat oud en jong nieuwsgierig zijn naar elkaar en elkaars leefwereld. Dit is niet het eerste intergenerationeel project dat we uitvoeren en het zal ook niet het laatste zijn. We merken dat het ouderen deugd doet om met jongeren samen te werken, te spelen, te genieten”, zegt schepen van Welzijn en voorzitter van het Sociaal Huis, Koen Anciaux.

Wat staat er verder in dat Kindercharter? Onder meer een ‘energiespeeltuin’ waarin de speeltoestellen energie opwekken als je erop speelt, een speel-o-theek (uitleendienst voor speelgoed), veiligere schoolomgevingen, propere parken en een kinderfuif.

Vraag het aan de Kinderraad! 

De Kinderraad is een adviesraad uit het 4de en 5de leerjaar. Zij komen tien keer per
jaar samen en denken na over o.a. verkeersveiligheid, milieu, kindvriendelijke evenementen en Mechelen als kinderstad.

Heb jij een vraag voor de Kinderraad? Stel ze via kinderstad.mechelen.be/vraag-aan-de-kinderraad  

De ouderenadviesraad SARS geeft adviezen aan het lokaal beleid en organiseert samen het Sociaal Huis evenementen voor ouderen, zoals de seniorenweek van 20-24 november a.s. Haar leden zijn Mechelse seniorenverenigingen.

Praktisch:

Alle activiteiten van Mengelmoes gaan door van 14-16u

  • 18 oktober 2017: Spelletjes - Villa 32
  • 15 november 2017: Zingen - Cultuurcentrum
  • 21 maart 2018: Breien & Knutselen - Hof van Egmont
  • 18 april 2018: Dansen – Kruidtuin

Inschrijven: via uitinmechelen.be of aan de UiT-balie, Hallestraat 2-6 of via 070 22 28 00. Per activiteit kan je een maand op voorhand inschrijven

Deelnemen kost € 4, of € 1 voor UiTpassers met kansentarief. Schrijf je met twee generaties samen in, dan geniet je van 20% reductie. Hiervoor neem je deel aan een begeleide activiteit en geniet je van een hapje & drankje.

Meer info via www.uitinmechelen.be