IVAREM HEROPENT RECYCLAGEPARKEN MAAR VOERT STRENGE MAATREGELEN EN BEPERKINGEN IN

De recyclageparken van afvalintercommunale IVAREM[1] openen terug vanaf 7 april 2020, maar er gelden extra maatregelen en beperkingen om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Stel niet noodzakelijke bezoeken uit! Alle info vind je op www.ivarem.be/corona of via de gratis infolijn 0800 90 441.
De recyclageparken van IVAREM zullen terug opengaan vanaf dinsdag 7 april 2020. Er zullen extra maatregelen en beperkingen opgelegd worden zodat de gezondheid van de bezoekers en de recyclageparkwachters kan worden gegarandeerd. 

“In de eerste plaats vragen we om niet naar het recyclagepark te komen als het niet moet. Weeg voor jezelf goed af of het wegbrengen van afval het risico op besmetting waard is en of je dit zelf als een essentiële verplaatsing ziet”, zegt Koen Anciaux, voorzitter IVAREM. 

Wie toch naar het recyclagepark komt, zal rekening moeten houden met strenge maatregelen en beperkingen. Zo mag ieder gezin slechts éénmaal per week naar het recyclagepark komen. Dit geeft iedereen de kans om zijn afval (enkel indien echt nodig) weg te brengen. IVAREM zal ook maar een klein aantal bezoekers tegelijkertijd op het recyclagepark toelaten. Op die manier kan de nodige afstand tussen de aanwezigen gegarandeerd worden. Hou er rekening mee dat er een lange wachtrij kan staan aan de ingang. IVAREM werkt niet met een reservatietool. “We vragen dat iedereen tijdens het aanschuiven in de wagen blijft zitten en zeker niet uitstapt om een praatje te slaan. Fietsers en voetgangers krijgen geen voorrang maar schuiven mee aan tussen de wagens. Enkel op die manier kunnen we het aantal bezoekers op het recyclagepark reguleren en een verspreiding van het virus tegengaan”, verduidelijkt Koen Anciaux.

Om bezoeken vlotter te laten verlopen, vraagt IVAREM om het afval op voorhand goed uit te sorteren en bij voorkeur max. 3 soorten afval weg te brengen. Breng liefst geen afvalstoffen die ook aan huis worden opgehaald zoals PMD, papier & karton en roze zakken. Kom ook alleen naar het recyclagepark. Breng enkel iemand mee indien het nodig is om het afval te dragen (vb. zetel of matras). Hou er rekening mee dat de recyclageparkwachters je niet kunnen helpen met uitladen of dragen. 

“We aanvaarden tijdelijk geen asbestcement, textiel of herbruikbare goederen op de recyclageparken. IVAREM schonk het beschermingsmateriaal voor asbestcement aan het AZ Sint-Maarten, waar het dringend nodig was. De kringwinkels zijn momenteel gesloten en IVAREM kan de ingezamelde herbruikbare goederen niet laten afvoeren. De inzamelaar van textiel heeft bijna geen opslagcapaciteit meer nu zijn exportmarkten stilliggen. We vragen ook om geen textiel meer te brengen naar de straatcontainers. Alle andere afvalfracties kunnen gebracht worden”, meldt Koen Anciaux.

Hou op het recyclagepark voldoende afstand van iedereen (minstens 1,5 meter) en volg alle hygiënemaatregelen. Sta niet met andere bezoekers aan dezelfde container, maar wacht tot de container van jouw keuze vrij is. Volg de sorteerregels en de richtlijnen van de recyclageparkwachters op. In geval van problemen of conflicten zal IVAREM streng optreden en tussenkomst van de politie vragen. “Wij hopen echter op dat dit niet nodig zal zijn. Wij rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel, het respect en de solidariteit van iedereen die een bezoek aan het recyclagepark nodig acht. Veiligheid en gezondheid primeren!”, stelt Koen Anciaux. 

IVAREM hervat de ophaling van grofvuil en snoeihout (aan huis, op afspraak) na de paasvakantie.
De heropening van de recyclageparken heeft geen invloed op de tijdelijke maatregelen omtrent inco-zakken en piekhoeveelheden afval in DIFTAR-gemeenten[2]. Zo wil IVAREM de druk op de recyclageparken verminderen.

“Gezinnen in DIFTAR-gemeenten kunnen tijdelijk hun inco-zakken naast hun DIFTAR-container zetten of ze brengen naar de inco-containers aan het Afvalverwerkingscentrum (Mechelsesteenweg 285, 2500 Lier). Er zijn bijkomende verkooppunten voor inco-zakken in elke gemeente. Een overzicht staat op www.ivarem.be/corona. Gezinnen die meer restafval hebben dan in de DIFTAR-container past en geen piekzakken meer hebben, mogen eender welk type gesloten zak naast de container zetten. IVAREM weegt het afval bij de ophaling,” legt Koen Anciaux uit.

IVAREM roept iedereen op om gebruikte papieren zakdoekjes bij het restafval te gooien. Zakdoeken, mondmaskers en handschoenen horen niet thuis op de grond maar bij het restafval!

Volg IVAREM op facebook en via www.ivarem.be/corona voor de meest recente info.