Interessante resultaten van de Mechelse 55-plusser enquête

Stad Mechelen en het Sociaal Huis lanceerden in februari een digitale enquête voor 55-plussers. De bevraging van vijf weken geeft de stad een beter zicht op hun vrijetijdsbesteding. 350 formulieren werden volledig ingevuld. Dit aantal is genoeg om tendensen te kunnen lezen.

Zo’n 25.000 Mechelaars zijn ouder dan 55 jaar. Het is een heel diverse groep: sommigen behoren nog tot de werkende beroepsbevolking of zijn vrijwilliger, anderen hebben de jaren 30 of de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt of zijn babyboomers. Sommigen zijn fit en gezond;  anderen hebben meer zorg nodig. De Stad en het Sociaal Huis Mechelen wilden hun vrijetijdsbesteding beter leren kennen. Een focus waarover relatief weinig informatie bestaat.

De bevraging werd online gedaan. Indien men niet beschikte over een computer, kon men tijdens de openingsuren terecht bij UiT in Mechelen, in de bibliotheek (op gelijkvloers is een computer ter beschikking) en in de lokale dienstencentra.

Profielschets
Vooral medioren en jongsenioren vulden de enquête in. Ze zijn hoogopgeleid, vooral vrouwelijk (60%), en wonen in huis of appartement,.  Vier op tien is alleenstaand. Vooral mensen uit de wijken Mechelen Noord Mechelen- Zuid en het centrum vulden de enquête in. “Mechelen wil een leeftijdsvriendelijke stad zijn met aandacht voor alle inwoners. Demografisch kunnen we spreken van  een vergrijzing van de bevolking. De vergrijzing betekent echter niet dat de senioren behoevend zijn of geïsoleerd moeten leven. Integendeel. We zien dat senioren actief en fit zijn. Hier willen we graag op inspelen, daarom willen we met de resultaten en met de tips die verschillende mensen ons in de enquête gaven, concreet aan de slag”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

De 55-plusser is sociaal en betrokken
In de enquête werd onder meer gevraagd naar de sociale contacten. 97% heeft regelmatig contact met familie en vrienden. 84% heeft contact met de buren. Bij 65-plussers ligt dat percentage op 90%..

Mensen komen elkaar daarnaast het vaakst tegen tijdens het winkelen, op café, in de verenigingen/ hobbyclubs en tijdens het vrijwilligerswerk. 65% van de ondervraagden geeft aan dat ze activiteiten doen met (klein)kinderen. Hun voornaamste reden daarvoor is ‘omdat ze het gewoon graag doen’.
67% van de 55-plussers is lid van een vereniging (voornamelijk sportverenigingen) of doet aan vrijwilligerswerk. Als we inzoomen op 65-plussers is 77% lid van een vereniging, vooral van seniorenverenigingen. Iets meer dan de helft van de mensen die niet deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten heeft eigenlijk wel interesse, maar geen tijd of vindt te weinig informatie. Bij 65-plussers spelen gezondheidsproblemen ook een rol. Diegenen die actief zijn verplaatsen zich het vaakst met de fiets, te voet of met de auto (in deze volgorde).  

Het is vooral de bedoeling om 55-plussers actiever te betrekken bij de keuzes die het beleid maakt. Zo kan er de komende jaren meer rekening gehouden worden met de behoeftes van deze groep. De stad en het Sociaal Huis overwegen om vanaf september dit jaar te starten met het ouderenbehoefteonderzoek, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Dit onderzoek is diepgaander dan deze enquête en zal steekproefsgewijs te werk gaan.