Inhuldiging co-housingproject Augustijnenstraat

Sociaal Huis Mechelen, vzw Cachet en Jeugdzorg Emmaüs Mechelen (vzw Emmaüs) wonnen vorig jaar de federale prijs voor armoedebestrijding. In het kader daarvan is er nu het co-housingproject opgestart. Het Sociaal Huis heeft twee woningen laten renoveren en zes wooneenheden gecreëerd voor jongeren die worden begeleid door Jeugdzorg Emmaüs Mechelen. Vandaag zijn deze gerenoveerde jongerenwoningen in de Augustijnenstraat ingehuldigd.

Tal van jongeren gaan na een traject in de jeugdzorg zelfstandig wonen. Ze zijn zeer jong en dragen vaak heel wat kwetsuren uit het verleden met zich mee. Op hetzelfde moment zijn de verwachtingen naar deze jongeren bijzonder groot, wat hen ontzettend kwetsbaar maakt.  Zij komen in hun traject van zelfstandig wonen een hele hoop obstakels tegen. Zij worden geconfronteerd met hoge huurprijzen, eenzaamheid, vooroordelen etc. Kortom jongeren die een traject zelfstandig wonen volgen, starten per definitie in kansarmoede.

Het Sociaal Huis Mechelen, vzw Cachet en afdeling De Aanzet van Jeugdzorg Emmaüs Mechelen sloegen daarom de handen in elkaar. Er werden verschillende maatregelen genomen om drempels weg te werken en jongeren daadwerkelijk een eerlijke kans te geven.  Zo stelt het  Sociaal Huis  twee vaste maatschappelijk werkers aan die deze jongere in zijn/haar traject zullen begeleiden. Daarnaast krijgt de jongere een dak boven het hoofd binnen het co-housingproject. Alle jongeren, zowel jongens als meisjes, tussen de 17 jaar en 21 jaar die nood hebben aan een tijdelijke huisvestiging en bereid zijn zich te engageren voor een CBAW-begeleiding (Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen), kunnen in aanmerking komen.

Jeugdzorg Emmaüs
Jeugdzorg Emmaüs Mechelen zorgt voor de psycho-sociale begeleiding van de jongeren. Deze begeleiding is intensief en op maat. De jongere wordt  op verschillende gebieden (praktisch, administratief, financieel, emotioneel, dagbesteding) ondersteund. Naast de hulp bij praktische zaken bespreekt de begeleider ook tal van andere thema’s samen met de jongere zoals relatievorming, seksualiteit, het controleren van emoties,…en samen gaan wij op zoek naar actieve partners in het netwerk van de jongeren. Ten slotte staat Jeugdzorg Emmaüs Mechelen er mee voor in dat het samenwonen met de andere jongeren in de woningen  in een goede verstandhouding verloopt.

De kamers in deze twee woningen hebben een betaalbare huurprijs. € 320 met alles
inbegrepen, zodat de bewoners dit kunnen bekostigen vanuit hun leefloon. “De stap van begeleid naar zelfstandig wonen is niet makkelijk. Zeker wanneer iemand het niet breed heeft. Door de huurprijzen laag te houden hebben deze jongvolwassenen iets meer ademruimte en kunnen ze toch zelfstandig samenwonen. Dit maakt jongeren zelfredzaam en worden zij klaargestoomd voor de belangrijke stappen binnen de samenleving”, zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis Mechelen.

Over de renovatiewerken
Per woning zijn er 3 kamers met telkens een gemeenschappelijke keuken, leefruimte en sanitaire ruimte. Wanden, vloeren, plafonds, dak en technieken (elektriciteit, hvac, sanitair) werden volledig vernieuwd. De woningen worden door het Sociaal Huis bemeubeld en ook de verhuring zal opgevolgd worden door de cel verhuring van het Sociaal Huis.

De twee huizen zijn voor een groot deel gerenoveerd door activeringsploegen met tewerkgestelde leefloongerechtigden van het Sociaal Huis, uiteraard onder toezicht van professionele vakmannen. Het ging om werkzaamheden als afbraakwerken, gyproc- en bezettingswerken, schilderwerken. “Doordat we leerwerknemers aan het werk zetten in dit soort projecten winnen zij ervaring en dat verlaagt de drempels voor het vinden van een reguliere job, iets waar we in Mechelen ook sterk op inzetten,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

De overige werken zijn uitgevoerd door verschillende aannemers: GVK voor sanitair en HVAC, Electro Sven voor elektriciteit, De Mooy NV voor tegelwerken en Coordinat-ed voor binnenschrijnwerk. De kosten voor de renovatie en de inrichting kwamen uiteindelijk op € 256.000.

Co-housing
Er is expliciet gekozen voor het concept van co-housing. Op verschillende domeinen stimuleert het stadsbestuur pistes van co-housing in Mechelen, bijvoorbeeld omwille van een zorgcontext. “We zijn er van overtuigd dat ook in deze context van jongeren met een beperkt netwerk de piste van co-housing een groot verschil kan maken. Indien dit project goed verloopt, is het zeker de bedoeling om het project uit te breiden”, zegt schepen Koen Anciaux.

Vanaf volgende week zullen de eerste groep jongeren verhuizen naar hun nieuwe stek.
Zij krijgen een huurcontract van  een jaar. Deze kan eventueel verlengd worden met maximaal 6 maanden.

Bestand

Folder hulpverleners

Bestand Downloaden
Bestand

Flyer Ronde van Vlaanderen

Bestand Downloaden