Het Sociaal Huis staat open voor alle Mechelaars
En lanceert online campagne

Het Sociaal Huis ontketent zich en verbreekt alle taboes rond OCMW’s.
Samen met twee bekende Vlamingen, Christophe Stienlet en Bert Gabriëls, tevens geëngageerde Mechelaars, maakt het Sociaal Huis haar brede aanbod bekend via sociale media. Vanaf vandaag start de online campagne op   basis van drie ludieke filmpjes om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het Sociaal Huis is er immers voor iedereen.

In de Lange Schipstraat 27 is elke Mechelaar welkom, met kleine of grote vragen. Maar liefst 27 organisaties hebben er een vaste stek of een vast spreekuur.
Schepen Koen Anciaux en voorzitter van het Sociaal Huis is erg tevreden over de uitbreiding van de partners en het bestaande netwerk. Inmiddels weten de Mechelaars het Sociaal Huis goed te vinden. “Dankzij deze partners en onze samenwerkingsverbanden is het Sociaal Huis uitgegroeid tot een sociaal succes in de stad Mechelen. We maken onze beloftes waar en blijven onszelf uitdagen en verbeteren. Met deze filmpjes willen we duidelijk maken dat de deur van het sociaal huis altijd openstaat, wandel gewoon eens binnen en ontdek wat we voor jou kunnen betekenen,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

Er is gekozen voor een ludieke aanpak met als doel een breed publiek te bereiken, want het Sociaal Huis is er werkelijk voor iedereen. Nog te vaak wordt het geassocieerd met leefloon of heel uitgebreide ondersteuning maar daarnaast kan je er ook terecht voor al je grote en kleine vragen, vragen waar iedereen tijdens zijn of haar leven wel eens mee in aanraking komt: over het opvoeden van je kinderen bijvoorbeeld, of huren en verhuren ...

Door een mix van informatie en humor wil het Sociaal Huis Mechelen haar werking meer bekendheid geven en vooral mensen toeleiden naar www.sociaalhuismechelen.be.
Deze website kreeg een face lift met als doel zo transparant mogelijk te werken. De structuur werd herdacht zodat onze potentiële klant nog makkelijker de nodige dienst, informatie of begeleiding vindt.

De twee acteurs Bert Gabriëls en Christophe Stienlet werden benaderd door schepen Koen Anciaux.
Zij toonden in het verleden reeds hun maatschappelijk engagement in Mechelen en weten moeilijkere onderwerpen op een respectvolle laagdrempelig te brengen. Stienlet is overigens ook OCMW-Raadslid geweest. 

De drie filmpjes
In samenwerking met scenarist Koen Burssens en het productiebureau Red Dust werden er drie filmpjes geproduceerd met drie specifieke onderwerpen.
Kortfilm 1 gaat over het ID-team Info- en Doorverwijsteam, de ervaren
gidsen in huis. Vorig jaar werden er bijna 1800 unieke hulpvragen behandeld door het ID-team.
Kortfilm 2 gaat over de Opvoedingswinkel in het Huis van het Kind Onder de koepel van het Huis van het Kind werken tal van diensten samen rond opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheid en spel en ontmoeting. De opvoedingswinkel voerde in 2017 in totaal 519 sessies over opvoeding en hielp daarmee 350 gezinnen. Deze dienstverlening is gratis en anoniem.
Kortfilm 3 gaat over huurbegeleiding. In totaal werden er in 2017 81 gezinnen verwezen naar huurbegeleiding. Sinds de opstart van ons dit hulpverleningsaanbod in augustus 2015 werden er in totaal 168 gezinnen geholpen door middel van huurbegeleiding.

De drie kortfilms zijn terug te vinden op www.sociaalhuismechelen.be

“Wij zijn een open Sociaal Huis en zijn er dus voor alle Mechelaars. We willen niet betuttelend optreden maar mensen juist zo sterk maken dat ze op hun eigen benen kunnen staan. Dit doen we samen met zowel partners die spreekuur houden als partners van buitenaf (verenigingen, vzw’s…). Een extra online campagne was welkom, want op deze manier gebruiken we onze communicatiekanalen optimaal om een belangrijke boodschap door te geven. Ik ben Christophe en Bert erg dankbaar voor hun inzet.”

Het Sociaal Huis trekt een budget uit van €12.500 voor deze campagne die via verschillende stedelijke sociale mediakanalen verspreid zal worden.

Partners met zitdagen Sociaal Huis:
 • Dyzo: begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden sinds 2013
 • RTH Ritmica: sinds 2014
 • SVK Mechelen: sinds 2014, nu hebben ze een permanente stek te Sociaal Huis)
 • Huurdersbond: sinds 2016
 • Vlaams Woningfonds: sinds 2017
 • de Dienst Ondersteuningsplan Op Maat (2015-2017) en het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme (2017) zullen geen zitdag meer houden maar deze diensten kunnen we zeker contacteren voor afspraken.
 • Eyes for the World: consultaties op afspraak
 • Lokale zitdagen: sinds 2016 (Pensioendiensten, Directie Generaal Personen met een handicap, Fedris, Socale Actie Oorlogsslachtoffers)

Spreekuur of activiteiten in Huis van het Kind:
 • Consultatiebureau voor het jonge Kind (Kind & Preventie en Thuishulp vzw): consultaties op afspraak bij Kind & Gezin (met vaste stek te Sociaal Huis sinds 2014)
 • Opvoedingswinkel (met vaste stek te Sociaal Huis sinds 2014)
 • De Kleurdoos van Inloopteam De Nieuwe Weg (ontmoetingsactiviteit voor ouders en kinderen) (sinds 2015)
 • Expertisecentrum de Kraamvogel: spreekuur zwangerschap en geboorte (sinds 2017)
 • Loket Kinderopvang (sinds 2017)
 • Café Bébé (ontmoetingsactiviteit) (sinds 2016)