Extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen voor Mechelen

De Vlaamse regering heeft beslist om sommige kindopvangplaatsen met vrij tarief om te schakelen naar inkomensgerelateerde plaatsen. Tevens werden er nieuwe bijkomende plaatsen aan inkomenstarief (IKT) goedgekeurd. In totaal gaat het om 86 plaatsen.
 
De vrije tarief plaatsen in de kinderdagverblijven; het Toverbos en het Stationneke worden dankzij deze beslissing van de Vlaamse overheid omgeschakeld naar inkomensgerelateerde plaatsen. Hierbij gaat het om 36 plaatsen.
 
Daarnaast komen er in totaal 50 nieuwe IKT plaatsen bij in de volgende vijf kinderdagverblijven:
 
De Zonnebloem
Het Zonnebloempje
Malki
Patapoef
Het Stationneke
 
“Een hoger aantal opvangplaatsen waarvan de prijs bepaald wordt volgens het inkomen betekent een financiële meevaller voor veel gezinnen”, zegt Koen Anciaux schepen van Kinderopvang.
 
Kinderopvangwijzer 
Wie vandaag de kinderopvangwijzer raadpleegt ziet dat er momenteel 24 vrije plaatsen zijn in Mechelen (0-3 jaar). Zie www.kinderopvangwijzer.be/mechelen
 
Plannen en projecten
- In 2018 investeren we € 150.000 aan ondersteuningstoelagen voor privé initiatieven. In de wijken Arsenaal-Muizen en Nekkerspoel werken we verder aan de achterstand in aantal plaatsen.
- In de wijk Arsenaal zijn er al concrete plannen voor opvangvoorziening op de Alstom-site, waar naast de Lidl vestiging ook een kinderdagverblijf gerealiseerd wordt met 36 kindplaatsen.
- Verder bekijken we de mogelijkheden voor opvanglocaties op de Ford-site en Senam-site (Nekkerspoel).
- Vorig jaar startte het nieuwe PACE Project kinderopvanginitiatief aan de Caputsteenweg, genaamd 38 Volt. Dit staat los van de genoemde opvangcijfers, maar het is een belangrijk bijkomend project die 15 kinderen opvangplaats biedt.
 
“Evenwicht realiseren tussen vraag en aanbod is een prioriteit. De cijfers worden wekelijks zeer nauwkeurig bijgehouden. We baseren onze acties op die cijfers en sturen waar nodig. Ook houden we rekening met de bevolkingsgroei in de toekomst en blijven we nieuwe opvanginitiatieven aanmoedigen”, zegt schepen Koen Anciaux.
“Ik wil alle opvangouders en alle medewerkers van de publieke en private opvanginitiatieven bedanken voor hun toewijding”, besluit hij.