Extra fietsenstallingen voor basisschool De Bel in Muizen
 

Basisschool De Bel in Muizen maakte een aanzienlijke uitbreiding mee en is nu een grote school geworden. De huidige speelplaats wordt nu deels gebruikt als fietsenstalling. Stad Mechelen zal daarom een stuk grond ter beschikking stellen als fietsenstalling voor de school.

Stad Mechelen zal een perceel stadsgrond ter beschikking stellen van De Bel om in te richten als fietsenstalling. Via een koer kan er ook een doorgang naar het dorpsplein toe gecreëerd worden. Een deel van het koertje zou dan met een schuifpoort in traliewerk worden afgesloten fietsenstalling. De school hiervoor moet hiervoor nog wel een omgevingsvergunning indienen.
 
“Zo willen we een verkommerd perceel eigendom een zeer nuttige herbestemming geven. Op deze manier weren we vandalisme en maken het dorpsplein toegankelijker. Het tekort aan fietsenstalling waarmee de school momenteel te maken heeft willen we zo wegwerken. De mogelijkheden voor polyvalent en gedeeld gebruik van de fietsenstalling worden nu onderzocht”, zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen en Eigendommen
 
Onderwijsschepen Marina De Bie: “Vanuit de school en vanuit het stadsbestuur worden kinderen aangemoedigd om zo veel mogelijk de fiets te nemen naar school. De leerlingen van basisschool De Bel doen dat heel goed, maar botsen op beperkingen naar fietsenstalruimte toe. De uitbreiding is dus een fietsvriendelijke ingreep, maar ook een kindvriendelijke. Door de fietsen op de speelplaats weg te halen, creëren we een aparte speelruimte voor de kleine kleuters en wordt de speelplaats minder druk voor iedereen.”

Veiligheid 
Ook op vlak van veiligheid is dit een verbetering. Op deze manier kunnen de zwakke weggebruikers via Jan Frans Van Geelstraat naar school gaan. Fietsers laten hun fiets achter in de nieuw te creëren fietsenstalling en gaan te voet verder om de hoek van de school. Zo hoeven zij de rijbaan van de Peter Benoitstraat niet meer gebruiken en dat is veiliger.
 
Muizenaar Bert Delanoeije deed het voorstel op de gemeenteraad van oktober. “Het fietsengagement bij de kinderen en ouders van de school is groot. Ik ben dan ook tevreden dat de uitbreiding van de fietsenstalling er komt. Hiermee wordt ineens ook een verloederd perceel op het dorpsplein van Muizen aangepakt. Het is de eerste stap in de totale heropwaardering van het plein. De volgende stap is een participatietraject met de school, ouders en geëngageerde inwoners voor de ontharding en de vergroening van de zocalo.”
 
Erfgoed 
Het stadsperceeltje in kwestie is in slechte staat en werd al meermaals gevandaliseerd. Het poortgeheel, kant Jan Frans Van Geelstraat maakt deel uit van de, als bouwkundig erfgoed, geïnventariseerde schoolpoort en moet behouden blijven. “Het is vanuit oogpunt historisch onroerend erfgoed vooral belangrijk dat de stenen poortomlijsting bewaard blijft. De invulling ervan, momenteel nog een verweerde houten poort, is zeker bespreekbaar”, besluit Koen Anciaux.