Eerste resultaten Ouderenbehoeftenonderzoek

De Stad en het Sociaal Huis Mechelen presenteerden vandaag de eerste resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek in de Stadsschouwburg. Een honderdtal vrijwilligers gingen de afgelopen maanden van deur tot deur om de enquêtes ingevuld te krijgen.

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met het onderzoeksteam Belgian Ageing Studies van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) dat dit onderzoek al sinds 2002 uitvoert in zo’n 140 steden  en  gemeentes in België. Hiermee doet de stad beroep op de expertise binnen het team van de professoren Dominique Verté en Nico De Witte.
De eerste resultaten werden gepresenteerd door Prof. Dr. Dominique Verté aan de vrijwillige senioren die de enquêtes hebben rondgedeeld, aan leden van de seniorenadviesraad (SARS) en de diensten van de stad en het Sociaal Huis.
Er zijn zo’n 19.600 60-plussers in Mechelen of 22,8% van de bevolking. De stad krijgt door dit onderzoek een representatief beeld van wat de Mechelse senioren goed en minder goed vinden op vlak van huisvesting, hun buurt, gezondheid en zorg, welzijn, verenigingsleven, maatschappelijke bijdrage, tevredenheid. Deze gegevens worden vergeleken met 9 andere centrumsteden en met Vlaanderen. “Maar liefst 701 senioren hebben de enquête van 20 pagina’s ingevuld. Zij zijn een representatief staal voor de senioren in Mechelen”, zegt Koen Anciaux, schepen en voorzitter van het Sociaal Huis.
Het Sociaal Huis trekt € 4 000 uit voor dit onderzoek.
Enkele voorlopige resultaten
  • Bijna ½ van de senioren zijn tussen 60-69 jaar; en 23% ouder dan 80. Een derde leeft alleen. Mechelen telt een hoog percentage aan gescheiden senioren: zo’n 10%
  • Huisvesting: een vierde geeft aan op termijn aanpassingen te moeten doen aan z’n woning; vooral 60-jarigen spreken hierover.
  • De meeste senioren vinden het prettig wonen in hun wijk, maar engageren zich opvallend minder dan in andere centrumsteden in hun buurt. Ze doen ook minder beroep op buren als ze hulpbehoevend zijn. Wat ze missen in hun buurt zijn post- en bankkantoren, een kruidenier, bakker en slager.
  • Mechelse senioren zijn vooral tevreden over de aanwezigheid van apothekers, huisartsen, buurtcentra, oversteekplaatsen in hun buurt; minder tevreden zijn ze over de aanwezigheid van rustbanken, post- en bankkantoren, kleinhandelaars en de staat van de voetpaden. Over het aanbod openbaar vervoer zijn de meningen meer verdeeld.
  • Mechelse senioren zijn over ’t algemeen iets gezonder dan 60-plussers in andere steden. Als ze hulp vragen is het vooral in het huishouden (21%) en om zich te verplaatsen (17%). En die hulp krijgen ze vooral van familie. 4% kan op niemand beroep doen: een cijfer dat hoger ligt dan in andere centrumsteden en Vlaanderen. Bij de formele hulpverleners scoren de poetsdiensten, de huisarts en gezinszorg het hoogst.
  • Veel meer dan in de centrumsteden (57% tegenover 44%) hebben Mechelse senioren geen last van eenzaamheidsgevoelens. Vooral 60-jarigen geven aan zich eenzaam te voelen. Ook voelt een Mechelse senior zich in ’t algemeen veilig. Hoe ouder hoe groter het onveiligheidsgevoel. 
  • 72% doet niet aan vrijwilligerswerk, maar 24% geeft aan dit in de toekomst toch te overwegen.
  • Senioren zijn heel tevreden over de dienstverlening van de stad, het sociaal huis en de politie
Deze gegevens moeten nog verder verfijnd worden. Het definitieve rapport zal klaar zijn tegen april. “Met deze resultaten gaan we de volgende maanden en jaren aan de slag. We willen ons beleid in de toekomst beter richten op de behoeftes van senioren in Mechelen, daarvoor zijn de resultaten van dit onderzoek zeer interessant voor onze stad”, zegt schepen Koen Anciaux.
Vrijwilligers
Een honderdtal vrijwilligers, allemaal senioren, zijn in de loop van oktober en november op stap geweest om de enquêtes bij geselecteerde Mechelaars af te geven en op te halen. Ze gingen op een proactieve en enthousiaste manier aan het werk. Ze bezochten nauwgezet de opgegeven adressen, lieten zich niet afschrikken door een negatieve reactie maar probeerden de senioren te overtuigen om mee te werken aan dit onderzoek.
 “Zonder het enthousiasme en de vastberadenheid van alle vrijwilligers waren er ongetwijfeld veel minder enquêtes binnengebracht. Bovendien was het ook goed voor de gezondheid van de enquêteurs, want ze hebben wat afgestapt in onze stad”, zegt schepen Koen Anciaux.