Eenzame overledenen herdacht in de Lage Drempel

Vandaag zijn in het ontmoetingscentrum de Lage Drempel eenzame overledenen herdacht die in 2016 gestorven zijn. Het is de derde keer dat deze plechtigheid wordt gehouden. Ieder jaar op de eerste dag van de lente, komen de naasten bijeen om de overledenen een laatste eer te bewijzen.

Vanuit de armoede-organisaties was er reeds een tijdje veel vraag naar extra aandacht voor de eenzame overledenen die via en op kosten van de stad begraven worden. Een moment om te benadrukken dat een zorgzame samenleving moet groeien van onderuit, met aandacht voor eenzame ouderen en mensen in armoede, die eenzaam sterven en/of waarvoor het eigen netwerk niet voldoende draagkracht heeft om een mooie uitvaart te organiseren of te bekostigen.

Het was armoedeorganisatie de Lage Drempel die actie ondernam in 2015 en ook dit jaar bezorgden zij weer een mooie, maar een eenvoudige plechtigheid met een 70-tal aanwezigen. De viering gebeurde met medewerking van het Huis van de Mens, Foundation Mechelen, Koraalhuis, Uitvaartcentrum Thibaut, Dienst Straathoekwerk, het Sociaal Huis en medewerking van diverse welzijnspartners.

Respect een waardigheid

Tijdens de ceremonie zei schepen Koen Anciaux dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, in het bijzonder bij zijn of haar overlijden. Hij legde de nadruk op de knappe prestatie van de aanwezige organisaties en vrijwilligers die de handen in elkaar hadden geslagen om dit te verwezenlijken. Belangrijk vond hij ook de openheid van de ceremonie, waarbij rekening werd gehouden met de verschillende levensovertuigingen van de mensen. “Deze mensen leefden eenzaam en stierven eenzaam. Wij willen voorkomen dat mensen opgaan in het niets. Zij hebben net als iedereen recht op een waardige uitvaart.” Zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

Het voorlezen van de namen van de overledenen, persoonlijke getuigenissen, beklijvende teksten en muziek door het koor van De Lage Drempel en Jan Cannaerts gaven de ceremonie een sterk persoonlijke toets mee. Voor de 28 overledenen werd een kaars aangestoken onder de kwetsbare tonen van de muzikale intermezzo’s van de muzikanten en het Koor van de Lage Drempel, die geruime tijd nazinderde. Kaars 29 werd aangestoken voor alle overledenen die helemaal niet gekend waren. Later liet men ballonnen de lucht in vliegen met een briefje voorzien van persoonlijke tekst. De viering werd afgesloten met een lekkere kom soep, koffie of thee voor de aanwezigen.