Eenzame overledenen herdacht

Vandaag zijn in het ontmoetingscentrum De Lage Drempel eenzame overledenen herdacht die in 2017 gestorven zijn. Het is de vierde keer dat deze plechtigheid wordt gehouden. Ieder jaar op de eerste dag van de lente, komen de naasten bijeen om de overledenen een laatste eer te bewijzen.

Ieder jaar overlijden er 25 à 30 Mechelaars waarbij de uitvaart (noodgedwongen) wordt opgenomen door de stad of het Sociaal Huis. Om bij dit gegeven stil te staan en om vrienden/familie de gelegenheid te bieden om een dierbare te gedenken, organiseert De Lage Drempel intussen voor het vierde jaar op rij dit herdenkingsmoment op de eerste lentedag.

Vanuit de armoede-organisaties was er reeds een tijdje veel vraag naar extra aandacht voor de eenzame overledenen die via en op kosten van de stad begraven worden. Een moment om te benadrukken dat een zorgzame samenleving moet groeien van onderuit, met aandacht voor eenzame ouderen en mensen in armoede, die eenzaam sterven en/of waarvoor het eigen netwerk niet voldoende draagkracht heeft om een mooie uitvaart te organiseren of te bekostigen.

Ook dit jaar bezorgde de armoedeorganisatie de Lage Drempel weer een mooie, maar eenvoudige plechtigheid met een 80-tal aanwezigen. De viering gebeurde met medewerking van het Huis van de Mens, Foundation Mechelen, Koraalhuis, Uitvaartcentrum Thibaut, Dienst Straathoekwerk, het Sociaal Huis en medewerking van diverse welzijnspartners.

Respect een waardigheid
Tijdens de ceremonie zei schepen Koen Anciaux dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, in het bijzonder bij zijn of haar overlijden. Hij legde de nadruk op de knappe prestatie van de aanwezige organisaties en vrijwilligers die de handen in elkaar hadden geslagen om dit te verwezenlijken. Belangrijk vond hij ook de openheid van de ceremonie, waarbij rekening werd gehouden met de verschillende levensovertuigingen van de mensen. “Deze mensen leefden eenzaam en stierven eenzaam. Wij willen voorkomen dat mensen opgaan in het niets. Zij hebben net als iedereen recht op een waardige uitvaart.” Zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

Het voorlezen van de namen van de overledenen, persoonlijke getuigenissen, beklijvende teksten en muziek door het koor van De Lage Drempel en Jan Cannaerts gaven de ceremonie een sterk persoonlijke toets mee, ook Pat Donnez was aanwezig om mooie ontroerende verhalen mee te geven. Voor de 27 overledenen werd een handgemaakte klaproos geplant in bloembakken onder de kwetsbare tonen van de muzikale intermezzo’s van de muzikanten en het Koor van de Lage Drempel, die geruime tijd nazinderde.

Klaproos nummer 28 werd geplant voor alle overledenen die helemaal niet gekend waren. Later versierden de aanwezigen de vlag met de tekst ‘VREDE’ met bloemen voorzien van persoonlijke tekst. De viering werd afgesloten met een lekkere kom soep, koffie of thee voor de aanwezigen.