Een interactieve invulling voor nieuw projectgrond in De Langhestraat

Het Sociaal Huis kocht vorig jaar een projectgrond in de De Langhestraat te Mechelen, aangrenzend aan lokaal dienstencentrum Den Deigem. Deze zal nu tijdelijk in samenspraak met het buurtcomité een sociale en groene invulling krijgen. Het is de kans om de ‘sociale site’ verder uit te breiden.

De Heihoek is een van de dichts bewoonde buurten van Mechelen, daarom zal dit stukje groen in de binnenstad een verademing zijn. Het zal de interactie tussen bezoekers van Den Deigem en buurtbewoners bevorderen. Op deze manier zal het dienstencentrum naast de vaste bezoekers die er al jarenlang komen, ook een andere groep aantrekken.

Het perceel is van groot belang voor de werking van het Sociaal Huis. Het werd aangekocht voor € 380 000. Met deze aankoop kan de huidige sociale site, waarin het lokaal dienstencentrum Den Deigem en 21 seniorenflats zich bevinden, misschien in de toekomst verder worden uitgebouwd, maar nu komt er een tijdelijke groene invulling. Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis is tevreden over deze invulling: “We geven een stuk groen aan de buurt, binnenkort kunnen de bewoners er al beginnen te planten” klinkt het.

Het buurtcomité Heihoek deed hiervoor een aantal voorstellen, die zijn opgenomen bij het bepalen van de tijdige invulling. Er komt een toegangspoort van het terras van LDC Den Deigem naar de nieuwe tuin. Er is een strook voorzien waar voertuigen van het Sociaal Huis op terecht kunnen om mensen af te zetten of voor logistieke leveringen. Er worden bomen geplaatst, groente- en fruitbakken en zitbanken om tot rust te komen. ’t Atelier vzw zal instaan voor het vervaardigen van de plantenbakken.
De buurt zal op een gecoördineerde manier gebruik kunnen maken van de tuin. Zij staan in voor de onderhoud. Drie maal per jaar zal de stad instaan voor snoeiwerk. Wanneer er overaanbod is van composteerbaar materiaal, zal de stad ervoor zorgen dat het wordt weggehaald.
Voor dit project trekt het Sociaal Huis een budget uit van € 25 000. De werken in de Langestraat starten begin maart en duren ongeveer drie weken.  “Op deze manier brengen we extra volkstuintjes naar de binnenstad, die sociale cohesie kunnen vergroten. Dit betekent voor de komende jaren een nuttig en gezellig stuk ontmoetingsruimte, waar men aangenaam kan vertoeven”, zegt schepen Koen Anciaux.