Douanegebouw wordt multifunctionele hub voor jongeren

Sinds juni 2019 staat het vroegere douanegebouw en de bijhorende loods leeg. Ondertussen heeft wel de school GO shil er zijn intrek genomen als noodoplossing. Wanneer de school terug naar zijn eigen schoolgebouw kan verhuizen,  komt er terug ruimte vrij in het douanegebouw. Wat een uitgelezen kans biedt om Transit M verder uit te bouwen als jongerenzone. Dat ontging ook de twee gemeenteraadsleden Mats Walschaers en Maxine Willemsen niet. Het is mede dankzij hun vraag dat de jongerenzone met het douanegebouw verder zal uitbreiden.

Transit M 
De jongerenzone Transit M op het Douaneplein ontpopt zich tot een bruisende vrijetijdszone voor jongeren. Het reeds bestaande aanbod is gevarieerd en lokte een diverse doelgroep. “Een tendens die we zeker verder willen zetten. Want onze stad telt steeds meer jonge gezinnen, kinderen, tieners en jongvolwassenen. Dat maakt onze stad levendig en aantrekkelijk. Het is onze toekomst en willen daarom zoveel mogelijk kansen geven aan kinderen en jongeren om zich te ontplooien en tegelijk te kunnen genieten van hun jeugdjaren”, aldus jeugdschepen Abdrahman Labsir.
 
Vanuit verschillende hoeken zijn er een aantal noden voor jongeren komen boven drijven waaraan we met dit gebouw weliswaar tijdelijk aan tegemoet kunnen komen. Deze invulling zal dus geen blijvend scenario worden maar een ideale tussenoplossing voor de anders leegstaande gebouwen.
 
Deze uitbreiding is een logische stap volgens gemeenteraadsleden Mats Walschaers en Maxine Willemsen. Ook van hen uit bleef de vraag komen om met het douanegebouw de jongerenzone verder uit te bouwen. “Alsook vinden we het een goed idee om een deel van de jeugddienst daar in te bedden. Want op die manier is er meer sociaal toezicht en kan de kloof tussen de jongeren, lokale actoren en de politie geoptimaliseerd worden”, aldus gemeenteraadsleden Mats Walschaers en Maxine Willemsen.
 
Vraag
Er zijn enerzijds verschillende sportinitiatieven die zich op het kruispunt met jeugdwerk bevinden en op zoek zijn naar een locatie om hun werking verder uit te bouwen. We hebben het dan vooral over sporten zoals boksen, dans, breakdance, skate, freerunning, e.d. In het douanegebouw zijn enkele ruimtes ter beschikking die met enkele kleine ingrepen kunnen omgevormd worden tot een polyvalente sportruimte.
 
Anderzijds is er ook de eigen werking van de jeugddienst met ZAP-animatoren, Project Wolf, jeugdraad, etc. en andere externe jeugdwerkingen die regelmatig op zoek zijn naar geschikte ruimtes om vormingen en cursussen te initiëren samen met verschillende partnerorganisaties. Dit kan gaan van animatorencursussen, tot ondernemen, tot artistieke workshops, …
 
Daarnaast komen er regelmatig sport- en jeugdverenigingen tijdelijk zonder onderkomen te zitten. Recentelijk zelfs een school. Ook daarvoor zou het Douanegebouw een tijdelijk oplossing kunnen bieden. Want de invulling zal flexibeler en dynamischer worden met meer begeleiding en toezicht van de jeugddienst door de kortere lijn.
 
Deze vragen worden nu eerst grondig onderzocht naar haalbaarheid qua infrastructuur maar zeker ook naar financiële haalbaarheid.
Een participatietraject zal zich aandienen voor het bepalen van de invulling. Het wordt immers een plek voor en door jongeren, dus hun input is een absolute must.
 
Talentontwikkeling
We opteren er eveneens voor om de beschikbare ruimtes in te vullen volgens de principes van het ‘Open jeugdwerk’. Het douanegebouw biedt voldoende ruimte om een atelierwerking voor jongeren uit te baten. Zij kunnen hun ideeën tot uitvoering brengen of deze nu muzikaal, artistiek, socio-cultureel of economisch zijn. Zo wordt het echt een multifunctionele hub voor de Mechelse jeugd waar talentontwikkeling volop gestimuleerd zal worden.
Het gaat dan over tijdelijke invullingen van enkele lokalen die door de jongeren zelf worden bepaald.
“Zo kan het douanegebouw een flexibel jeugdcentrum worden dat een
mooie aanvulling biedt op de vaste infrastructuur op Transit M. We willen onze stadsgebouwen optimaal inzetten voor groepen die er het meest nood aan hebben, ”zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen en Eigendommen.
 
 
Open jeugdwerk 
Bij open jeugdwerk wordt rekening gehouden met de leefwereld van kinderen en jongeren. Er wordt gekeken naar hun noden en wensen, wat werkt voor jonge mensen. Tegelijk wordt er rekening gehouden met de superdiversiteit waarbij het verenigingsleven vandaag de dag onvoldoende superdiversiteit weerspiegelt.
 
Via open jeugdwerk willen we een plek creëren waar jongeren elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten,  samen dingen kunnen doen, actie kunnen ondernemen en incidenteel leren (informele educatie).
 
Om dit te kunnen bewerkstelligen is het de bedoeling dat de jeugddienst met het administratief centrum van de dienst verhuist naar het douanegebouw. Dit draagt bij tot de
identiteitsvorming van de site als jongerenzone en de aanspreekbaarheid van de jeugddienst. Daarnaast zorgt dit voor meer sociale controle op Transit M.