Dit zijn de drie 'Schoonste Scholen' van Mechelen

Ieder jaar verdienen een secundaire en een basisschool van Mechelen de titel van ‘Schoonste School’. Dit jaar zijn er drie in plaats van twee winnaars. Van alle secundaire scholen ging Ursulinen Mechelen met de prijs lopen. GVBS De WEGwijzer -School met de Bijbel en GO! BS De Bel behaalden de beste score van alle basisscholen. Ze winnen een geldprijs van 500 euro. Net als andere jaren werd deze campagne gekoppeld aan ‘Afvalarme School 2020’ van IVAREM.

De Schoonste School is sinds 2011 een onderdeel van de campagne Stad om te Zoenen en moet kinderen op jonge leeftijd al leren om zorg te dragen voor hun leefomgeving. “Op een speelse manier leren kinderen en jongeren vandaag op school over het belang van milieu en klimaat. Ze leren afval te voorkomen, te composteren, te recycleren en ze leren hoe materialen kunnen hergebruikt worden om de afvalberg te verkleinen. Het milieubewustzijn bij deze jonge doelgroep is belangrijk, want het gaat over problemen met een belangrijke impact in de toekomst”, zegt schepen Marina De Bie, die bevoegd is voor Milieu en Onderwijs.

Propere planeet
In 2016 startte IVAREM het intergemeentelijke meerjarentraject Afvalarme School 2020 op, waarbij scholen zo veel mogelijk Propere Planeten moeten verzamelen door acties of workshops rond milieu te doen. Vermits de focus met de campagne ‘Schoonste School’ hetzelfde is, hebben stad Mechelen en IVAREM drie jaar geleden beslist om beide wedstrijden aan elkaar te koppelen. Scholen die intekenen op de campagne Afvalarme School 2020 maken zo meteen ook kans op de titel Schoonste School.

“Scholen die kans willen maken op die titel moeten minstens één zwerfvuilactie per jaar ondernemen en daarnaast zo veel mogelijk Propere Planeten verzamelen, door activiteiten te doen die het milieubewustzijn vergroten. Op die manier moedigen we scholen aan om op een creatieve en ludieke manier te sensibiliseren rond afvalpreventie”, zegt Koen Anciaux, voorzitter van IVAREM.

Laureaten 2019
13 secundaire scholen en 28 basisscholen hebben dit schooljaar minimaal één opruimactie in het openbaar domein ondernomen en maakten dus kans op de titel van Schoonste School van Mechelen. Dan werd gekeken naar wie de meeste Propere Planeetjes verzamelden. Bij de secundaire scholen was dat Ursulinen Mechelen, onder de basisscholen was er een ex aequo tussen GO! BS De Bel en GVBS De WEGwijzer – School met de Bijbel. Het college hechtte goedkeuring aan drie winnaars van Schoonste School 2019: 

•    Ursulinen Mechelen haalde tien Propere Planeten. De leerlingen hebben onder meer rond zwerfvuil gewerkt met een opruimactie, de workshop Cut The Crap en de workshop De Welriekende Dreef. Ze hebben een eigen afvalpreventief initiatief bedacht en plantten samen met Natuurpunt 1700 bomen. De school sensibiliseert ook rond het klimaat, bijvoorbeeld door samen met de leerlingen protestborden te maken. Voorts zijn er vuilnisbakstickers, educatief drukwerk en een inzamelingspunt voor inktpatronen.

•    GO! BS De Bel verzamelde vijftien Propere Planeten. Leerlingen bezochten onder meer het recyclagepark en een inzamelwagen van IVAREM, werkten rond composteren en namen deel aan de multimediale quiz Cut The Crap. De school ontleende ook educatieve koffers met didactisch materiaal rond allerlei thema’s. Voorts zijn er vuilnisbakstickers en kunnen leerlingen herbruikbare bekers ontlenen.

•    GVBS De WEGwijzer - School met de Bijbel kon 15 Propere Planeten bijeenkrijgen. Ook deze leerlingen bezochten het recyclagepark en een inzamelwagen van IVAREM, speelden de Cut the Crap-quiz, namen deel aan de workshop De Welriekende Dreef. en leenden educatieve koffers uit. Ook zijn er vuilnisbakstickers en kunnen leerlingen gebruikmaken van herbruikbare bekers. Twee klassen maakten kennis met de afvalvrije winkel Kabas.

De winnende scholen kregen vandaag een cheque van 500 euro overhandigd en een straatnaambordje met de titel van Schoonste School 2019. Na de uitreiking organiseerde IVAREM nog een eco-percussie op de speelplaats samen met de leerlingen van de milieu-raad.