Mechelen, 2017.09.18
                                                                                               
Dementievriendelijk Mechelen, nu officieel

Door de toegenomen welvaart leven we steeds langer, maar de vergrijzing brengt een hoop maatschappelijke uitdagingen met zich mee, waaronder dementie en dat in meerdere vormen. Vandaag ondertekende de schepen van Welzijn, Koen Anciaux en de engagementsverklaring ‘Dementievriendelijk Mechelen’ in het LDC De Schijf. Hiermee speelt de stad een toonaangevende rol in het project dementievriendelijk Mechelen dat door het Sociaal Huis gecoördineerd wordt. 

De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. In Vlaanderen hebben naar schatting 122.000 mensen dementie. En in Mechelen komt dat neer op 1200 mensen. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing tegen 2060 verdubbeld zijn. Daarom werkt de stad aan een betrokken samenleving, een dementievriendelijke samenleving. Dát is de ambitie.

De komende jaren is de inzet vanuit Stad Mechelen erop gericht om er voor te zorgen dat mensen met dementie en mantelzorgers zich nog beter geaccepteerd, gekend en gesteund kunnen voelen. Daar wil de stad aan bijdragen, door ervoor te zorgen dat zij kunnen rekenen op zorg en ondersteuning die aansluit bij hun persoonlijke mogelijkheden en wensen. Hierdoor kunnen degenen die dementie hebben zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in onze samenleving. 

En om deze redenen ondertekende de schepen van Welzijn, Koen Anciaux vandaag de engagementsverklaring dementievriendelijk Mechelen. “Dat Mechelen dit engagement aangaat is een krachtig signaal naar burgers, professionals en initiatiefnemers en biedt perspectief voor de verder uitwerking van projecten en samenwerkingsverbanden met lokale partners”, zegt Koen Anciaux, schepen van Welzijn en voorzitter Sociaal Huis.
“Met deze ondertekening eert de stad ook de nagedachtenis van wijlen schepen Jowan Lamon. Hij was schepen in Mechelen en leed aan Alzheimer. Lamon overleed in 2013 en wij zijn hem zeker niet vergeten’, voegt de schepen eraan toe.

We willen Mechelaars creëren die kunnen ondersteunen als ze iemand met dementie tegenkomen. Zodat meer mensen doorhebben wat er aan de hand is als iemand het in de supermarkt even niet meer weet, of zonder bestemming in de bus stapt.

Het engagement
Het Mechelse engagement houdt kort samengevat in dat de stad inhoudelijke ondersteuning en expertise levert in samenwerkingsinitiatieven rond dementie in Mechelen. De engagementsverklaring vormt een startpunt en daarmee een basis, waaraan verdere initiatieven gekoppeld worden. De stad staat in voor bekendmaking en promotie van de samenwerkingsinitiatieven naar de doelgroep en professionelen toe. Draagvlak en betrokkenheid creëren voor een dementievriendelijk Mechelen bij relevante stakeholders zoals handelaars en verenigingen is ook een van de taken. Daarnaast worden het lokale aanbod rond dementie geëvalueerd. Ook wordt er gewerkt aan bewustmaking rond (jong)dementie en genuanceerde beeldvorming rond dementie.

Een aantal initiatieven op een rijtje:

- Het inloophuis ’t moNUment in Wijk- en lokaal dienstencentrum De Schijf
- De Wegwijzer dementievriendelijk Mechelen
- Het Praatcafé Dementie Mechelen
- De Familiegroepen (jong)dementie i.s.m. Alzheimer Liga
- Het Project vermissing van een persoon met dementie i.s.m. de politie
- De Socio-culturele & sportieve activiteiten

De formele engagementsverklaring van stad Mechelen is een krachtig signaal naar burgers, professionals en initiatiefnemers. Het draagt bij tot de positieve beeldvorming rond dementie en biedt perspectief voor het uitwerken van (bestaande) projecten en samenwerkingsverbanden met lokale partners.

Op Vlaams beleidsniveau wordt sterk ingezet op een meer proactieve benadering van de dementieproblematiek. Preventie, genuanceerde beeldvorming en kwaliteit van zorg en ondersteuning vormen de voornaamste speerpunten van het “Dementieplan Vlaanderen 2016-2019”. Er wordt sterk ingezet op het stimuleren, ondersteunen en herstellen van de zelfzorg en aandacht voor de rol, positie en draagkracht van de mantelzorger(s) van de persoon met dementie. “Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moeten we de ziekte zo dragelijk mogelijk maken voor patiënt, familie en mantelzorger. Meer begrip voor dementerenden maakt hun het leven iets makkelijker en dat geldt ook voor hun naasten”, zegt schepen Koen Anciaux.

Vermissing van personen
Elke week verdwijnen er in Vlaanderen vier personen met dementie. Daarom is er ook een samenwerking opgestart met de lokale politie inzake risico op vermissing. Het project ‘Vermissing van personen met dementie’ houdt een opsporingsprogramma in waarbij er wordt gewerkt met een opsporingsformulier. Dit op voorhand ingevulde document vormt de leidraad om gericht toe zoeken naar de vermiste persoon.

‘t moNUment
Een jaar geleden openden we feestelijk ‘t moNUment: dé ontmoetingsplaats voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Een uniek project in Vlaanderen. En dat dankzij de goede samenwerkingsverbanden tussen onze partners. Personen met dementie en hun mantelzorgers kunnen hier terecht voor informatie, leuke activiteiten, voordrachten, praatcafés, vorming, enzovoort. Wekelijks behandeld ‘t moNUment  gemiddeld drie vragen lokale zorgaanbod en participatie- en ontmoetingsmogelijkheden rond dementie of hele persoonlijke vragen. Het is de bedoeling dat deze mensen hier vrij in en uitlopen, zich omarmd voelen.  Je kan hier ook de ‘wegwijzer dementievriendelijk Mechelen’ halen: een duidelijk overzicht van alle dienstverleningen waar je terecht kan.

De beurs Dementie XL
Vandaag vond er ook een inspiratiedag rond dementie plaats in De Schijf, waar je kennis kon maken met het dementievriendelijk aanbod in Mechelen. De beurs was gericht is op een breed publiek: mensen met dementie, hun mantelzorgers, hulpverleners en geïnteresseerden. Op het programma stonden een aantal leerrijke inspiratiemomenten en projecten, waaronder ruimte voor sociaal en professioneel te netwerken, een welzijnsmarkt met vrijetijdsaanbod en een lezing. Daarnaast stelden Sjarabang en de woonzorgcentra Hof van Egmont en De Lisdodde hun kunstprojecten voor die gemaakt werden door personen met dementie. Deze expositie blijft tot en met 1 oktober in De Schijf  en daarna zal het rondreizen in Mechelen.
Bestand

Engagementsverklaring stad

Bestand Downloaden