De stad Mechelen schaft brailleprinter aan

De stad Mechelen schaft een brailleprinter aan. Op deze manier wil de stad een groter (lees)bereik hebben en komt mensen met een visuele beperking tegemoet.

Met de brailleprinter kan tekst omgezet worden in brailleschrift. Vooral de diensten Toerisme, lokale economie (horeca) en de (nieuwe) bibliotheek van de stad zullen hier gebruik van maken na een eventuele opleiding. De kosten voor zo een printer komen neer op € 6.500.

Schepen van Welzijn, Koen Anciaux is enthousiast over deze aankoop: “Dit past precies in het kader van een toegankelijk Mechelen waar wij naar blijven streven. Dat betekent dus ook toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Deze Mechelaars zijn ook een deel van onze samenleving en we willen dus ook rechtstreeks met hen kunnen communiceren. Daarnaast heten we mensen van buitenaf ook welkom in onze stad die toegankelijk moet zijn voor mensen met wat voor beperking dan ook.”

Ook Mechelse verenigingen zullen tegen een kostprijs gebruik kunnen maken van de printer mits hun communicatie een positief advies krijgt van de Stedelijke adviesraad voor personen met beperkingen (SARPH).​