De raad- en trouwzaal worden rolstoeltoegankelijker

Stad Mechelen heeft beslist aanpassingen te doen aan de raadzaal om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren. Deze werken zullen zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Zowel de raadzaal als de trouwzaal worden hierdoor rolstoeltoegankelijker.

De volgende zaken worden aangepast om zo tot een maximale toegankelijkheid voor mindervaliden te bekomen. De bestaande toestand, met hoogteverschil en hellingen, blijft behouden. Maar wordt uitgebreid met een vast platform in de zone voor de voorzitter. Hiervoor dienen twee bijkomende hellingen te worden voorzien. Hellingen zijn verbreed voor maximale toegankelijkheid. De monumentale waarde blijft volledig behouden. De opdracht is toegewezen aan de firma Herman Lemmens die de werken zal uitvoeren voor € 2.176.

“We trachten altijd de toegankelijkheid van onze gebouwen te verbeteren.  Dit is een kleine, maar belangrijke aanpassing op de bestaande situatie. Op deze manier kunnen bezoekers de trouwzaal en de raadzaal veel beter betreden”, zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen en Eigendommen.

“Trouwen is vaak een heugelijk moment met vrienden en familie. Ook ouderen, zoals bijvoorbeeld grootouders die niet goed te been zijn begeleiden we op deze manier vlot naar de trouwzaal. Ook voor minder mobiele bezoekers aan onze gemeenteraadszaal is het een extra gemak”, besluit schepen van Burgerzaken Vicky Vanmarcke.