De Dag van de Mantelzorger

Vandaag op 23 juni is het de Dag van de Mantelzorger. Mantelzorgers zijn mensen die regelmatig hulp bieden aan een partner, kinderen, familie, buren of kennissen. Zij ondersteunen heel wat Mechelaars; doen  boodschappen of de was, helpen bij administratie, zorgen voor het eten, etc. Voor het Sociaal Huis zijn zij onmisbaar. 437 mensen krijgen momenteel een mantelzorgtoelage van 25 euro per maand van het Sociaal Huis.

Een dag vol activiteiten
Het Sociaal Huis wil deze mensen, die het niet altijd even gemakkelijk hebben, een hart onder de riem steken. Daarvoor is er een compleet programma opgesteld in Mechelen.
Zoals de Barbecue met een muzikaal optreden in het lokaal dienstencentrum Den Deigem. Daar kon de mantelzorger eventueel samen met de zorgontvanger genieten van een aperitief gevolgd door een lekkere barbecue. Er stond ook een wandeling op het programma met een gids van Natuurpunt. Daarnaast was er nog een uitstap naar Brouwerij het Anker.

Prijsuitreiking
Van 1 tot en met 20 juni organiseerde het woonzorgcentrum De Lisdodde een zoektocht. Hier deden 9 mantelzorgers aan mee samen met zijn/haar bewoner. Juliana Capeau en haar dochter Bea De Boe kwamen als winnaressen uit de bus en wonnen een cadeaubon goed voor een familieportret bestaande uit olieverf en een schets. Schepen Koen Anciaux deed de prijsuitreiking, bedankte de deelnemers en onderstreepte nog eens hoe belangrijk de mantelzorger is voor de zorgontvanger, maar ook voor onze samenleving.

Ondersteuning van het Sociaal Huis
De mensen die je nauw aan het hart liggen, helpen en ondersteunen is voor velen van ons heel vanzelfsprekend. Tegelijk is dit soms mentaal, fysiek maar ook financieel zwaar om dragen. Als stad ondersteunen we de mantelzorgers zo veel als mogelijk met de uitbouw van een uitgebreide dienstverlening. De zorgcoach is hiervoor de aanspreekpunt. Maar we nemen ook specifieke initiatieven ter ondersteuning van de mantelzorgers. We organiseren een aantal projecten voor mantelzorgers. Zo bestaan er projecten waarbij er wordt samengewerkt met Thomas More Hogeschool Campus Mechelen of LOGO. “We streven ernaar om zorgbehoevende ouderen langer in hun thuisomgeving te laten wonen, daarvoor zijn er nieuwe initiatieven nodig op dit vlak”, zegt Koen Anciaux, schepen van Welzijn.

Daarnaast ontwikkelden de woonzorgcentra een concrete visie rond mantelzorg, worden er Praatcafé’s Dementie georganiseerd in lokaal dienstencentra en is er een samenwerking met LOGO die de mantelzorger extra in de kijker zet. Tenslotte heeft het Sociaal Huis een zorgaanbod aan huis of op verplaatsing, zoals dagverzorgingscentra, kortverblijf, nachtopvang, die de mantelzorger kan ontlasten bij zorgtaken. “Inzetten op de veerkracht van de mantelzorger draagt ook tot een hoger welbevinden van de mantelzorger. Ook dat is van belang: mantelzorgers kennen een significant hoger risico op eenzaamheid, wat op zijn beurt gepaard gaat met een hoger risico op gezondheidsproblemen. De draagkracht van de mantelzorger op structurele wijze verhogen, leidt dus direct en indirect tot lagere kosten voor de gezondheidszorg”, vervolgt de schepen.

Mantelzorgtoelage
437 mensen krijgen momenteel een mantelzorgtoelage van 25 euro per maand van het Sociaal Huis. In 2012 waren dat er nog maar 69. De spectaculaire stijging is te danken aan een sterkere inzet op de ondersteuning voor mantelzorgers door bredere bekendmakingsacties en de oproep voor nieuwe mantelzorginitiatieven. Daarnaast werd het reglement ook administratief vereenvoudigd waardoor de drempel verlaagd werd om een toelage aan te vragen. Op die manier worden niet alleen meerdere profielen mantelzorgers bereikt, maar ook de meer kwetsbare mantelzorgers.

Evolutie in mantelzorgtoelage ontvangers
2012:  69
2013:  99
2014:  230
2015:  308
2016:  390
2017:  437

Indien je een zorgbehoevende inwoner van Mechelen, ouder dan 18 jaar, bij hem/haar thuis ondersteunt kan je een mantelzorgtoelage aanvragen bij het Sociaal Huis. De toelage bedraagt 25 euro per maand. Ze wordt maandelijks gestort op het rekeningnummer van de mantelzorger. In het reglement over mantelzorg vind je een overzicht van alle voorwaarden.