Daken en toren van de Sint-Martinuskerk krijgen restauratie

De daken en de toren van de Sint-Martinuskerk in Hombeek zijn al enige tijd aan restauratie toe. Stad Mechelen investeert € 531.098 in de werken die dit jaar nog zullen starten.

De kerk is op dit moment in minder goede staat. Restauratie aan de daken en de toren dringt zich op. Dit jaar zal de aannemer nog starten met de nodige werken. Voor de daken worden herstel van de houten dakconstructie, vernieuwing van de dakbedekking en nazicht van de regenwaterafvoeren voorzien.  De baksteen en natuursteen van de gevels van de toren en de schermgevels krijgen de nodige restauratie, ook de luchtbogen aan de zuidzijde van de kerk zullen hersteld worden. Tot slot zal de elektriciteit op de zolder opnieuw worden geïnstalleerd volgens de huidige normen.

“Deze kerk staat op onze lange lijst met kerken die deze legislatuur gerenoveerd zullen worden. Zowel in de binnenstad als in de dorpen trekken we daar jaarlijks een budget voor uit. Naast renovaties zetten we de komende jaren extra in op herstelling en onderhoud. Op deze manier willen we hoge kosten voor later voorkomen”, zegt Koen Anciaux schepen van Monumenten.

De Vlaamse overheid kende al eerder dit jaar € 168.290 subsidie toe voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk. Het totaal van de werken kost  € 531.098.

De werken starten dit jaar nog en zullen vermoedelijk in de zomer van 2021 afgerond zijn. De opdracht van de uit te voeren werken is toegewezen aan ‘Dijkmans dak- en restauratiewerken NV' uit Kuringen. De veiligheidscoördinatie voor de uitvoering van de werken zal gebeuren door Macobo.
Voor deze werken heeft de stad Mechelen in 2017 het bouwheerschap overgenomen van de Kerkfabriek, die eigenaar is van het gebouw. De kerk is niet beschermd als monument, maar het gebouw is wel opgenomen op de vastgestelde lijst van het bouwkundig erfgoed. De Sint-Martinuskerk wordt nog steeds gebruikt voor misvieringen. Daarnaast vinden er ook concerten, voordrachten en tentoonstellingen plaats.