Dagverzorgingscentra Mechelen zijn jarig!
Hof van Egmont en Hanswijk worden 20 en 15 jaar!

Zorgbedrijf Rivierenland viert dit jaar twee grote verjaardagen. De dagverzorgingscentra Hof van Egmont en Hanswijk startten respectievelijk 20 jaar en 15 jaar geleden met hun werking. Op 18 mei vindt er een eerste gezamenlijk feestje plaats voor de gebruikers en hun familie. In het najaar volgt een uitgebreider feest voor iedereen die de afgelopen jaren mee bouwde aan het succes.

In de loop van de jaren vonden honderden mensen hun weg naar de dagverzorgingscentra. Deze zijn een belangrijke ondersteuning voor de mantelzorgers, die hierdoor de opvang van hun naasten thuis langer kunnen volhouden. Zij krijgen zo één of meerdere dagen per week wat tijd voor zichzelf. De gebruikers van de dagverzorgingscentra vinden er sociaal contact, een zinvolle dagbesteding en een lekkere maaltijd.

“Vandaag zijn oplossingen zoals de dagverzorgingscentra alsmaar belangrijker. Zo lang mogelijk thuis wonen, is iets waar iedereen naar streeft, maar dit kan alleen maar lukken als er voldoende voorzieningen zijn die ondersteuning bieden. Niet alleen zorg aan huis maar ook af en toe zorg buitenhuis. Tijdelijke opvang is hierbij een noodzaak en dat bieden onze dagverzorgingscentra.” zegt Koen Anciaux, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.

Personen met een fysieke zorg kunnen terecht in Hof van Egmont en personen met een mentale problematiek (zoals dementie) kunnen terecht in Hanswijk. Op beide locaties creëren we een huiselijke sfeer en die ook op het lentefeest heel erg aanwezig zal zijn. Zorgbedrijf Rivierenland zorgt voor eten, drinken en een dansje, zoals een echt familiefeest hoort te zijn.