Dagverzorgingscentra Mechelen jarig

Op 18 mei konden de gebruikers en hun familieleden al een eerste keer vieren dat dagverzorgingscentrum Hof van Egmont 20 jaar bestaat en dagverzorgingscentrum Hanswijk 15 jaar. Gisteren was het tijd voor een groot feest waarop iedereen, die mee een succes maakte van het dagverzorgingscentrum welkom was.
 

In de loop van de jaren vonden honderden mensen een tijdelijke thuis bij de dagverzorgingscentra (DVC). Mantelzorgers kunnen dankzij hen, de opvang thuis langer volhouden. Zij krijgen zo één of meerdere dagen per week even tijd voor zichzelf. De gebruikers zelf vinden er sociaal contact, een zinvolle dagbesteding en iedere dag een lekkere maaltijd. Dagelijks kunnen er 15 mensen in DVC Hof van Egmont en 13 mensen in DVC Hanswijk terecht. Omdat de mensen niet alle dagen komen hebben ze wel meer gebruikers elke week, dat is ongeveer het dubbele van deze cijfers.
 
DVC Hof van Egmont is altijd een plaats geweest waar personen met een fysieke zorg terecht konden voor activiteiten op maat en persoonlijke zorg. Het centrum ligt in hetzelfde gebouw als het woonzorgcentrum maar heeft een aparte werking. In Hanswijk, achter de gevel van een gewoon huis in de Hanswijkstraat, worden personen met een mentale problematiek, zoals dementie, opgevangen. De huiselijke sfeer staat in beide dagverzorgingscentra centraal.
“Dankzij onze dagverzorgingscentra verlichten we de taak van de mantelzorger en bieden we de zorgbehoevende een andere omgeving dan thuis. De variatie tussen thuis en het verzorgingscentrum prikkelt de belangstelling, waardoor ouderen blijven meedoen. De contacten die ze hier leggen zijn belangrijk voor hun geestelijke gezondheid. Ouderen langer thuis laten wonen is ons uiteindelijke doel”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Zorgbedrijf Rivierenland.
 
Dit blijft ook in de toekomst het geval. Net als het woonzorgcentrum zullen beide dagverzorgingscentra eind 2021 verhuizen naar een nieuw gebouw. Zij zijn mee opgenomen in het bouwproject van de renovatie van het oude ziekenhuis in Zwartzustersvest tot een nieuw en innovatief woonzorgcentrum. Ze zullen daarbij als aparte entiteiten een tijdelijke thuis blijven bieden, net zoals ze in de afgelopen 15 en 20 jaar onafgebroken hebben gedaan.
 
De bezoekers konden gisteren een blik werpen op het dagverzorgingscentrum achter de schermen. Er waren rondleidingen doorheen de dagverzorgingscentra. Ook de mooie geschiedenis kwam uitgebreid aan bod.