De eerste projecten op het Crowdfundingsplatform Mechelen gaan live 

Het Mechels stadsbestuur heeft als doelstelling om in de huidige legislatuur voldoende kinderopvangplaatsen te voorzien voor 0 tot 3-jarigen. Toegang tot alternatieve vormen van financiering voor initiatiefnemers te vergemakkelijken is een van de reeks actiepunten van Stad Mechelen om deze doelstelling te realiseren. De stad biedt daarom een eigen crowdfunding en crowdsourcing platform aan, in samenwerking met haar partner Participate. Vanaf vandaag staat het platform live.

In juni werd dit platform reeds aangekondigd, waarna initiatiefnemers hun projecten konden indienen. Stad Mechelen is hiermee de tweede stad in Vlaanderen die een platform beschikbaar stelt waarmee en financiële middelen en andere ondersteuningsvormen voor allerlei projecten kunnen ingezameld worden. 

Drie projecten
De eerste drie projecten werden vandaag gepresenteerd. Deze werden ingediend door initiatiefnemers en vanaf vandaag staat het platform ook live op de website http://www.crowdfundingmechelen.be zodat het bekeken en ondersteund kan worden. 

Initiatiefnemers van Prikkeltuin Mechelen willen een tuin ontwikkelen waarin speelvogels kunnen ravotten en de natuur kunnen ontdekken. Daarvoor hebben ze naast 20 Groene sterke vingers en 20 vrolijk gekleurde laarsjes (maat 18-25) nog een budget nodig van €10.000.
Land Plezant zoekt ten eerste hulp bij het vinden van een pand voor een kinderopvang en KDV De Zonnebloem zoekt middelen om projecten binnenshuis te realiseren.

Al van bij het begin van de huidige bestuursperiode werd de ambitie gesteld om voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang in de stad te kunnen aanbieden. Na vier jaar inzet en ondersteuning bereiken we alvast een goed evenwicht tussen vraag en aanbod en vinden ouders gemakkelijker de geschikte opvang voor hun kind.
Binnen deze legislatuur kwamen er immers 430 nieuwe opvangplaatsen bij. Momenteel zijn er in Mechelen 1627 plaatsen. Door de verschillende organisatoren zowel van gezinsopvang als groepsopvang worden op de kinderopvangwijzer op vandaag een 60-tal vrije plaatsen aangekondigd.
Vandaag halen we een verhouding van 60 opvangplaatsen per 100 kinderen. Één opvangplaats is volgens Vlaamse regelgeving gelijk aan 1.29 kinderen. Dit komt doordat niet alle kinderen fulltime naar de opvang gaan. Het doel, zoals ook de Vlaamse Regering heeft gesteld, om tegen 2020 een verhouding van 62% te halen of “een opvangplaats voor elke vraag” is zeker haalbaar. “De bevolkingsgroei en het aantal jonge kinderen in onze stad blijft toenemen, dus zullen verdere inspanningen en ondersteuning van startende of bestaande opvanginitiatieven nodig blijven. Het crowdfundingplatform past dus zeker in die inspanningen,” zegt Koen Anciaux, schepen van Kinderopvang.

Dat neemt niet weg dat we planmatig ruimte maken voor kinderopvang. Daarbij moeten we grote erkenning geven aan verschillende organisatoren en projectontwikkelaars die zeer actief zijn om bijkomende of nieuwe opvangplaatsen te realiseren in Mechelen. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Lidl-vestiging op de Leuvensesteenweg die een kinderdagverblijf voorziet of het vastgoedbedrijf Willemen dat kinderopvang opneemt in de projectontwikkeling van de Senam-site op Nekkerspoel. En ook in het Zorro-project is kinderopvang voorzien.

Voor de opzet en opstart van dit crowdfundingsplatform heeft de stad een bedrag van
€ 8 052 geïnvesteerd. Kinderopvang is immers goed voor heel de gemeenschap en heeft veel betrokkenen en belanghebbenden. “We geloven dat ouders, grootouders, vrijwilligers, opleidingscentra, interimkantoren, middenveldorganisaties, sociale ondernemers, projectontwikkelaars, bedrijven,  …  en zelfs beleggers op de één of andere manier hierin een ondersteuning kunnen bieden of een bijdrage kunnen leveren”, aldus schepen Koen Anciaux.

Crowdfunding en -sourcing
Het Mechels platform is een crowdfunding én crowdsourcing platform. Dit wil zeggen dat projecten kunnen gerealiseerd worden door zowel financiële bijdragen als bijdragen in natura. Naast het inzamelen van geld via de klassieke crowdfundingsvormen (donatie, donatie met tegenprestatie, lening en win-win lening) kunnen initiatiefnemers eveneens niet-financiële bijdragen inzamelen, zoals: vrijwilligersuren, materieel en/of materiaal, locatie of infrastructuur, ideeën, kennis & expertise.

Elk waardevol project zal zijn doel en ambitie voorstellen en toelichten op welke manier en met welke steun ze hun droom willen realiseren. We nodigen dus iedereen uit, om zijn of haar idee die de kinderopvang in de stad verder kan uitbouwen, kan versterken of kwaliteitsvoller kan maken in te dienen op de website www.crowdfundingmechelen.be  of via het mailadres info@crowdfundingmechelen.be .  Dit kan zijn: een startkapitaal voor een nieuw kinderdagverblijf, het uitvoeren van vernieuwings- of uitbreidingswerken, de aanleg van de tuin, hulp voor het schilderen van de slaapzaal, enzovoorts

Dag zonder Uitlaat
Op zondag 17 september ook de “Dag zonder Uitlaat” zullen de initiatiefnemers hun projecten presenteren en alle geïnteresseerden informeren.  Bezoekers krijgen dan de kans om direct kennis te maken met de initiatiefnemers en het algehele crowdfundingsplatform. 

Meer informatie over het platform: www.participate.today