​Mechelen, 2017.06.07

Stad lanceert  Crowdfundingplatform voor kinderopvang

Het Mechels stadsbestuur heeft als doelstelling om in de huidige legislatuur voldoende kinderopvangplaatsen te voorzien voor 0 tot 3-jarigen. Om deze doelstelling te realiseren heeft de Stad Mechelen een reeks actiepunten. Een daarvan is om de toegang tot alternatieve vormen van financiering voor initiatiefnemers te vergemakkelijken. Om dit te verwezenlijken, heeft de stad beslist om een eigen crowdfunding en crowdsourcing platform aan te bieden, in samenwerking met haar partner Participate.

Al van bij het begin van de huidige bestuursperiode werd de ambitie gesteld om voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang in de stad te kunnen aanbieden. Na vier jaar inzet en ondersteuning bereiken we alvast een goed evenwicht tussen vraag en aanbod en vinden ouders gemakkelijker de geschikte opvang voor hun kind(eren). Binnen dit tijdsbestek kwamen er immers bijna 450 opvangplaatsen bij. Momenteel zijn er in Mechelen en deelgemeentes in totaal 1630 plaatsen in gebruik en nog 70 plaatsen ter beschikking (zie www.kinderopvangwijzer.be) . De bevolkingsgroei in onze stad blijft echter toenemen, dus zullen verdere inspanningen en ondersteuning van startende of bestaande opvanginitiatieven nodig blijven.

Met dit platform wil het stadsbestuur dan ook een nieuwe stap zetten in het beleid rond kinderopvang. Kinderopvang is immers goed voor heel de gemeenschap en heeft veel betrokkenen en belanghebbenden. “We geloven dat ouders, grootouders, vrijwilligers, opleidingscentra, interimkantoren, middenveldorganisaties, sociale ondernemers, projectontwikkelaars, bedrijven,  …  en zelfs beleggers op de één of andere manier hierin een ondersteuning kunnen bieden of een bijdrage kunnen leveren”, aldus schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

Crowdfunding en -sourcing
Het Mechels platform is een crowdfunding én crowdsourcing platform. Dit wil zeggen dat projecten kunnen gerealiseerd worden door zowel financiële bijdragen als bijdragen in natura. Naast het inzamelen van geld via de klassieke crowdfundingvormen (donatie, donatie met tegenprestatie, lening en win-win lening) kunnen initiatiefnemers eveneens niet-financiële bijdragen inzamelen, zoals: vrijwilligersuren, materieel en/of materiaal, locatie of infrastructuur, ideeën, kennis & expertise.

Workshop
Op maandag 26 juni 2017 (19u30 - 21u00) organiseert Participate en de stad een eerste workshop crowdfunding in het Oud Moederhuis. Op deze workshop zullen mensen met een goed idee voor de kinderopvang in Mechelen begeleid worden om hun idee in een crowdfundingproject om te zetten en in september met hun campagne van start te gaan. Uiteraard is iedereen met interesse naar crowdfunding van harte welkom.
Inschrijven voor de workshop Crowdfunding in Mechelen kan via http://www.crowdfundingmechelen.be of mail naar info@crowdfundingmechelen.be

Start in september
De lancering van het crowdfundingplatform;  waarbij de eerste projecten die een oproep doen op praktische ondersteuning, vrijwilligershulp of financiële middelen van het grote publiek, zullen voorgesteld worden op zondag 17 september ook de “Dag zonder Uitlaat”.
Elk waardevol project zal zijn doel en ambitie voorstellen en toelichten op welke manier en met welke steun ze hun droom willen realiseren.
We nodigen dus iedereen uit, om zijn of haar idee die de kinderopvang in de stad verder kan uitbouwen, kan versterken of kwaliteitsvoller kan maken in te dienen op de website www.crowdfundingmechelen.be  of via het mailadres info@crowdfundingmechelen.be .  Dit kan zijn: een startkapitaal voor een nieuw kinderdagverblijf, het uitvoeren van vernieuwings- of uitbreidingswerken, de aanleg van de tuin, hulp voor het schilderen van de slaapzaal, enzovoorts
Na de eerste lanceringsperiode met projecten die betrekking hebben op kinderopvang in onze stad, zal het platform vanaf december – januari 2018 ook voor andere beleidsdomeinen sport, cultuur, jeugd, …. open gesteld en gepromoot worden.
Meer informatie over het platform: (www.participate.today)